Hoppa till innehåll

Omskärelse av pojkar

Nu har debatten om mödomshinnan blåst över till den urgamla judiska seden att omskära pojkar. Eduardo Grutzky, verksam vid ALMAeuropa, som arbetar mot hedersförtryck initierar en angelägen diskussion på SvD Brännpunkt.  Jättebra! När jag söker på Google finner jag ingenting av värde att läsa. Det är kvinnlig omskärelse för hela slanten. Ett klart eftersatt område alltså. Kommentatorerna på SvD Brännpunkt är engagerade och upprörda. Snacka om brännbart stoff. Något för regeringen att uppdatera sig om?  Klokt problematiserar Anders B Westin. Könsförtryck av alla former är av ondo och att denna sed har regeringens stöd förvånar mig. Ingen skulle få stympa min sons sexualitet, om det inte vore av den medincinska orsaken; för trång förhud. 

Uppdaterat 20090518; Dagen skriver om allvarliga övergrepp på två pojkar.

Uppdatering 20090723; Eskilstuna-Kuriren har sedan länge en debatt om omskärelsen.

Uppdatering; 20090726; DN  och Dagen rapporterar att många läkare vägrar att utföra omskärelse. Peo Wågström skriver om ämnet och har fått igång debatten. Sorgliga bilder finns här.

Uppdatering 20090727; Dagen skriver om kritik mot  en hög andel vägrande barnkirurger:

Det här är ju en ceremoni som alla judar och muslimer gör på sina pojkar. Det är beklagligt att de här läkarna inte förstår vikten av inte ser vikten av en social tillhörighet, säger han.

Uppdatering 20090729;

En förtrogen manlig kristen vill för allt i världen inte bli av med sin förhud, och betonade att Paulus har sagt att en kristen är omskuren i hjärtat. Det finns humanare sätt att känna en social tillhörighet än just omskärelsen av maktlösa småpojkar.

Magnus Betnér bloggar om detta, liksom PeO  Wågström ännu en gång.  Ann-Sofie Wågström talar insiktsfullt om ämnet. På DN´s ledarsida  propagerar idag Peter Volodarski för omskärelsens nytta;

Jag talar med Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, som är upprörd över att en del svenska barnkirurger inte tagit del av de senaste årens vetenskapliga resultat. Han jämför ifrågasättandet av manlig omskärelse med vissa antroposofers motstånd mot att vaccinera barn.

Frågan är vilken auktoritet vi vill ge den medicinska forskningen? Volodorski likställer den med ”Gud Fader”. Själv är jag ytterligt skeptisk till läkarkåren, forskningen och läkemedelsindustrin . I synnerhet till USA, där cancervården är en gigantisk industri. (Just cancervård är ju det jag är utelämnad åt.) Vi som vill förbjuda omskärelsen av bägge könen ser det ur ett människorättsperspektiv. Vilken frihet får vi ta oss när det handlar om religiösa ritualer? Låt de könsmogna pojkarna bestämma själva, efter eget övervägande. Då har de i alla fall ett eget ansvar, när de har samtyckt. Jag vet att köksbordskirurgin är ett stort problem. Kan inte mödravårdscentralerna, förlossningsklinikerna och barnavårdscentralerna ta ansvaret för att informera om svensk syn på omskärelsen. Att bara vika ner sig för att det är en religiös sed är en feg utväg. Tanken på att de senare vuxna männen anklagar den svenska staten för övergrepp känns inte särskilt avlägsen. Läs de kommentarer som är skrivna av de omskurna som är emot omskärelsen. Klarare kan det inte bli.

 Jag undrar; ska vi stympa männens sexualitet för att kvinnor ska slippa bli smittade av virus? Det är något helt nytt i jämställdhetsdebatten! Låter fint, men har egentligen inget med verkligheten att göra. Det är helt enkelt jobbigt, att ta in för en stor skara män, att de har utsatts för ett  övergrepp. Det ska dessvärre inte dagens unga oskyldiga pojkar behöva lida för. Utvecklingen går framåt.  Förbjud omskärelsen, så får vi en skönare värld!

Sverige är i framkant när det gäller de samkönade äktenskapen. Vi kan ytterligare vara stolta över att vara det land som förbjuder omskärelsen. Jag ryser varje gång jag ser min son naken, och tänker på att han kunde ha blivit berövad sin förhud. Utan att själv få fatta beslut om det.

Debatten på ekuriren.se har fler kommentarer än jag. 85 st hittills.

Christer Sturmark och jag är överens i en fråga. På SvD Brännpunkt skrev en rad debattörer under denna debattartikel.

Uppdaterat 20090730; Eskilstuna-Kurirens ledare nyanserar bilden för mig. Det är ett år sedan som jag förstod på svd-webben att jag uppfattades som intolerant och rasistisk. Det var otroligt lärorikt. Jag mognade.  Det här är mycket komplexa frågor. I ledaren skrivs;

Ska troende judar och muslimer kunna leva i Sverige utan trakasserier och hinder måste de ha möjlighet att utföra den troshandling som omskärelsen är.
Här ställs religionsfrihet mycket tydligt mot intolerans.

Det är intolerans ur flera källor som flyter samman i kritik mot manlig omskärelse. Den arroganta formen av ateism, som förnekar föräldrars rätt att föra religiös tillhörighet vidare till barnen, framträder sida vid sida med det slags angrepp på religion som ingår i rasfördomar och främlingsfientlighet.

Ordföranden och andra i Sveriges barnkirurgiska förening borde tänka sig för. Vill de verkligen – som de nu kommit att göra – vara en del i en opinionsbildning där föraktet för andra människors tro och etniska tillhörighet är ett bärande inslag?

Det finns läkare som gör principsak av att vägra göra ett ingrepp som inte behövs av medicinska skäl och som barnet inte självt får avgöra. I dessa fall är det ofta en allmän fientlighet eller oförståelse mot religion som gömts under läkaretikens vita rock.

Nej, men snälla nå´n!

Vi bör alla ändå ha rätten att ha våra synpunkter. Att utsätta ett nyfött gossebarn för ett operativt ingrepp i det allra heligaste, med en  följd av läkningssmärtor är onödigt. Kan vi få stopp på seden är mycket vunnet. Då får den vuxne mannen välja själv.  De mänskliga rättigheterna som en grund att stå på är väl en nog så tolerent inställning? Jag värnar småpojkarna som ingen egen röst har.

Jag har inget emot religiösa seder, så länge de inte kränker (sexuellt våldför sig, underlåter att respektera) andra. Frågan är om jag ska prioritera föräldrarna eller det värnlösa barnet, som kanske vill ha sin förhud kvar?

Finner att SvD har två signerade ledarartiklar om småpojkars omskärelse. Sanna Rayman glänser. Paulina Neuding har ett mer populistiskt angreppsätt till ämnet. Här finns inget rätt och fel. Det är så livet är beskaffat. Det är socialt välsmort att ställa upp med sjukvårdsresurser för att hjälpa till med omskärelsen. Men varför inte låta kirurger inom religionerna öppna privatpraktiker? Då slipper landstingsläkarna gå emot sin egen etik när de föväntas beskära den blivande mannens medfödda erogena zon. Den kanske den  i framtiden vuxne mannen hade velat ha kvar?

Staffan Danielsson (C) skriver på Politikerbloggen om vad som är rimligt i Sverige år 2009.

Uppdaterat 20090731; Intressant vittnesbörd från Stefan Swärd i Dagen.  Teologen Greger Andersson säger till Dagen;

Greger Andersson ifrågasätter också uppfattningen om ”neutrala förhållanden”.

– Vad är förhandlingsbart när kulturer möts? Hur ska vi kunna leva i ett mångkulturellt samhälle? Kruxet är att de flesta svenskar verkar tro att vad de kallar för svenskhet är något neutralt och att individer ska få välja vad de vill göra först när de blir stora. Detta är en skev verklighetsföreställning.

Nya vetenskapliga studier om omskärelsens fördelar har tillkommit de senaste tre åren, uppger Dagen.

Klarspråk angående frågan om omskärelsen finner vi i Göteborgs-Posten;

Låt Sverige också bli först med att avskaffa rituell omskärelse på minderåriga pojkar.
Omskärelse må endast göras på begäran av myndig, upplyst man å egna vägar.
När det gäller olika kulturer och särintressen kan man kompromissa.
Rituell omskärelse skall inte förbjudas, men måste uppskjutas till eget moget avgörande. Barnet måste få bestämma själv, inte gruppen och en stenålderstradition.
Detta är helt i linje med Barnkonventionens andemening och det strider inte alls mot religionsfriheten.
Gud, i fall hon eller han finns, har inget med pojkars penis att göra. Detta är verkligheten bakom lagen om  pojkomskärelse i Sverige. säger Esmail Moloudi , socionom och kontaktperson för Nej till Religiösa skolor.

Uppdaterat 20090803;

Liberalerna Margit Urtegård och Niklas Frykman har nu behandlat ämnet.

Uppdaterat 20090806; Dagen debatt publicerar en välskriven artikel om omskärelsen i relation till Barnkonventionen.

20090813; Dagen skriver om mer om omskärelse av gossar eller ej.

lena alun

95 kommentarer leave one →
 1. Serafim permalink
  2008/11/18 11:43 f m

  På vilket sätt sitter mannens sexualitet i förhuden? :S Känns lite som tiden då man förlade själen till blindtarmen.

 2. lenaalun permalink*
  2008/11/18 1:00 e m

  Hej Serafim,

  Jag har länkat ”Vårdguiden – Manlig omskärelse” till ordet ”stympa”.

  Ett axplock;

  Komplikationer och hälsorisker
  Förhuden har till uppgift att skydda ollonet mot nötning och att hålla huden på ollonet smidig för att bevara känsligheten. När man skär bort förhuden försvinner ungefär tio procent av nerverna i penis samt talgkörtlarna på förhudens insida. Ollonet ligger bart och utsätts för nötning från kalsonger och intilliggande hud. Huden härdas, blir grövre och en del av känsligheten går förlorad.

  Detta har naturligtvis betydelse för sexualiteten. En del känner att sexlivet blir bättre eftersom de kan ha sex längre innan de får orgasm eller utlösning. Andra kan få problem med att känseln försvinner så mycket att de inte längre kan få orgasm eller utlösning.

  • man 39 permalink
   2009/09/09 9:49 e m

   Är själv radikalt omskuren som vuxen och ha inte alls märkt några negativa sidor med det

 3. 2008/11/22 4:39 e m

  Manlig stympning? Jag känner att det har blivit ett trendigt ord att använda när man vill skapa politiskt korrekt skräck kring ett ämne och därmed tysta kritikerna av ens ståndpunkt (vem vill offentligt bejaka “stympning?”) Det vore angenämt att istället använda sig av sakliga argument och motbevisa dom man syftar till. Har man argument starka nog så behöver man inte skräckpropaganda.

  Omskärelse av pojkar innebär på intet sätt en systematisk orsak till sexualproblem. Det finns inget bevis för det. Det finns därför inget basis för att kalla det könsförtryck, såvida man inte gör det av vana. Man kan nyansera bilden genom att se vilka risker man har utsatt sina barn för dagligen och försöka luska ut relevansen att se dom riskerna som livsnödvändiga medan man förkastar omskärelse som könsförtryck.

 4. lenaalun permalink*
  2008/11/23 6:06 e m

  Hej Banana,

  Jag ville belysa att det inte bara är flickor och kvinnor som utsätts för övergrepp.

  Vilket skäl ser du till att omskära svenskfödda pojkar på sjukhus eller under en privat ceremoni? I synnerhet när man tänker på övergreppets natur innan pojkarna bedövades på sjukhus. Du får ursäkta mig, men med mina genusglasögon ser jag institutionaliserad grymhet.

  Du får gärna överbevisa mig om att seden är värd att bevara
  i enlighet med lagar och FN´s barnkonvention etc.

  Jag har respekt för andra kulturer och bejakar mångfald. Jag fördömer inte dem som har omskurit sina söner. Jag känner dock en skyldighet och ett ansvar utifrån mitt genusperspektiv att förhindra forsatta ingrepp. Det är naturligtvis komplicerat att kommunicera det till dem som tror på värdet av omskärelsen.

  Utifrån min horisont är kroppen perfekt skapad som den är. Om ollonet inte behövde förhuden, hade den inte skapats.
  Det är mitt skapelseteologiska perspektiv.

  Könsförtryck är att inte accpetera att pojkar gråter t ex. Att minska den sexuella känsligheten genom omskärelse skulle jag uppfatta som ett förtryck, om jag vore född man.

 5. 2008/11/23 8:35 e m

  Jag reagerar först och främst mot att Du tar till stympningstermer utan att egentligen stadga det i något substantiellt. Då kan man inget annat än se det som medvetet uppblåsning och vantolkning i syfte att gynna en egen ståndpunkt. Om man sakligt för fram flagranta bevis så bör man inte oroas av komplexa diskussioner. Om man däremot låter sina ord färgas av snedvriden syn så bör man vara beredd på att stöta på motstånd, särskild i form av saklighet.

  Ditt argument i inlägget handlar egentligen bara om att ingreppet skulle försämra den manliga sexualiteten och för det finns det helt enkelt inget bevis [1]. Det är mycket man har gjort (och fortfarande gör) genom tiderna utan bedövning, både i väst och i andra områden. Dessutom gör vi i dagens i hälso- och sjukvård ganska mycket med människokroppen som ur antropologisk samt historisk-biologisk syn skär sig ordentligt med din syn på människokroppen. Anestesibiten är egentligen inget vitalt argument då ingreppet inte utförs utan bedövning i Sverige. Detta tycker jag enkelt besvarar ditt inlägg, eftersom utan reellt bevis så är argumentet bara ett tomt skal. Om det är en diskussion kring omskärelsens andra för- och nackdelar du syftar till (någon som inte framgår i inlägget) så är jag villig debattör.

  Förövrigt så ser jag inte rättvisa en genusfråga utan snarare en mänsklig fråga. Jag behöver varken vara man eller kvinna, eller se det ur en kvinno- eller mansfråga för att lägga fingret på det som är rätt och det som är fel. Jag tror att risken är stor att man missar nyanserna om man på förhand färgar sina glasögon så.

  [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_effects_of_circumcision

 6. lenaalun permalink*
  2008/11/23 10:36 e m

  Hej Banana,

  Drivkraften för min debatt är att att förhindra övergrepp på pojkar. Med mina kristna, feministiska, demokratiska ögon
  vill jag förhindra att pojkar utsätts för något de kanske vill ha ogjort. De ska i vuxen ålder få välja själva.

 7. 2008/11/23 10:55 e m

  på vilket sätt är det övergrepp? Det är inte för mycket begärt att en anklagelse styrks av fakta.

 8. lenaalun permalink*
  2008/11/24 7:29 f m

  Att skära i ett könsorgan, utan medicinska problem är för mig ett övergrepp.

  Som kvinna har man utsatts för många övergrepp av olika slag och att ovälkommet bli vidrörd är övergrepp. Att ett litet gossebarn omskärs utan bedövning och lider av smärtorna efteråt karakärtiserar jag som ett övergrepp. Även om övergreppet är en mild sommarbris i jämförelse av flickors omskärelse.

  Att belysa att inte heller männen går fria från övergrepp på sina kön anser jag vara ett effektivt sätt att få stopp på omskärelse av flickor. Det förekommer alltså i Sverige än idag.

  Det är männen som har makten att genomdriva samhällsförändringar. Därför är de viktiga i den feministiska kampen. Många män engagerade sig i operationerna av en ”återställd mödomshinna”.

  Ska vi hålla på med sådant i Sverige, anser du? Jag tycker halal-tv är toppen och bejakar mångfald. Men inte om den skapar lidande och minskar den sexuella funktionaliteten och glädjen. Inte heller vara medskyldig till att kvinnor gifter sig med män som förtrycker dem.

 9. 2008/11/24 6:17 e m

  Nu tycker jag du tar till nödlösningar i form av demonisering för att motivera en grov anklagelse. Män har knappast kommit undan tidens övergrepp och det är inte mindre allvarligt att ovälkommet vidröra en man. Som man verkar man behöva påpeka elementär hyfs som om det inte skulle finnas i många människors värld. Generellt är övergrepp knappast en kvinnofråga, det säger ju sig självt. Övergrepp är övergrepp och det är en mänsklig fråga. Här är synen totalt felslagen, anser jag.

  Frågan om bedövning är hårklyveri eftersom bedövningslösa ingrepp, och nu upprepar jag mig, inte förekommer i Sverige. Då ska detta argument inte pådyvlas opponenter när det inte har något basis för det. Dessutom går det inte på förhand att kalla ingreppet för rena sommarbrisen i jämförelse med något annat – smärtupplevelse är individuell och det är bara kroppen som förnimmer den som kan tolka dess styrka. Detta är dock bara en notis.

  Vad du inte lyckats göra är att lägga fram bevis på att manlig omskärelse generellt förstör sexlivet eller stympar personen. Jag har lagt fram en lång referenslista som tydligt talar för att det inte finns bevis för ditt påstående, och det Du trycker på övergreppsmentaliteten som är lika logisk som att kalla barnvaccinationer för övergrepp. Jag ser det som en oansvarig akt att utsätta inte bara sin egen son för de risker förhuden innebär, utan även att utsätta pojkens framtida partner, och då främst kvinnor. Det, om något, är övergrepp. Här funkar inte 100 år gamla argument som motargument (såsom onanibiten många andra talar om), utan man får motivera sina ord med egna argument. Ännu en gång – var finns beviset på att omskärelse är en generell risk för försämrande av mannens sexliv? Står man över sakliga bevis om man är feminist/kristen/liberal/folkpartist? Det tror jag inte att speciellt många andra som benämner sig med dessa epitet skulle hålla med om. Det är intressant, på ett mindre smickrande sätt, att en skribent som hyllar Christopher Hitchens får föra viss talan. Jag antar att det ligger i samma bejakade paket som när Hitchens argumenterar att västvärldens slakt av den icke-kuvade världen är ett måste för att den livsstil han ser som optimal skall rida segrande, gryningen tillmötes.

  Förresten, vad har Halal-tv, mångfald och kvinnoförtryckande män med en omskärelsediskussion att göra? Inte använder du dessa i förmildrande syfte? Då kan vi snacka nödrim!

 10. 2008/11/24 6:18 e m

  Nu tycker jag du tar till nödlösningar i form av demonisering för att motivera en grov anklagelse. Män har knappast kommit undan tidens övergrepp och det är inte mindre allvarligt att ovälkommet vidröra en man. Som man verkar man behöva påpeka elementär hyfs som om det inte skulle finnas i många människors värld. Generellt är övergrepp knappast en kvinnofråga, det säger ju sig självt. Övergrepp är övergrepp och det är en mänsklig fråga. Här är synen totalt felslagen, anser jag.

  Frågan om bedövning är hårklyveri eftersom bedövningslösa ingrepp, och nu upprepar jag mig, inte förekommer i Sverige. Då ska detta argument inte pådyvlas opponenter när det inte har något basis för det. Dessutom går det inte på förhand att kalla ingreppet för rena sommarbrisen i jämförelse med något annat – smärtupplevelse är individuell och det är bara kroppen som förnimmer den som kan tolka dess styrka. Detta är dock bara en notis.

  Vad du inte lyckats göra är att lägga fram bevis på att manlig omskärelse generellt förstör sexlivet eller stympar personen. Jag har lagt fram en lång referenslista som tydligt talar för att det inte finns bevis för ditt påstående, och det Du trycker på övergreppsmentaliteten som är lika logisk som att kalla barnvaccinationer för övergrepp. Jag ser det som en oansvarig akt att utsätta inte bara sin egen son för de risker förhuden innebär, utan även att utsätta pojkens framtida partner, och då främst kvinnor. Det, om något, är övergrepp. Här funkar inte 100 år gamla argument som motargument (såsom onanibiten många andra talar om), utan man får motivera sina ord med egna argument. Ännu en gång – var finns beviset på att omskärelse är en generell risk för försämrande av mannens sexliv? Står man över sakliga bevis om man är feminist/kristen/liberal/folkpartist? Det tror jag inte att speciellt många andra som benämner sig med dessa epitet skulle hålla med om. Det är intressant, på ett mindre smickrande sätt, att en skribent som hyllar Christopher Hitchens får föra viss talan. Jag antar att det ligger i samma bejakade paket som när Hitchens argumenterar att västvärldens slakt av den icke-kuvade världen är ett måste för att den livsstil han ser som optimal skall rida segrande, gryningen tillmötes.

  Förresten, vad har Halal-tv, mångfald och kvinnoförtryckande män med en omskärelsediskussion att göra? Inte använder du dessa i förmildrande syfte? Då kan vi snacka nödrim!

 11. lenaalun permalink*
  2008/11/25 8:37 f m

  Banana,

  Vi är överens om att övergrepp mot män såväl som kvinnor
  bör bekämpas.

  Jag utgår från omskärelsen som rit och tradition. I den ingick inte bedöving. Där ser jag min poäng. Att vi idag utför övergreppet med bedövning är av underordnad betydelse i principdiskussionen, anser jag.

  Konskevenser av den kvinnliga omskärelsen är den mest vedervärdiga helvetsskildring jag någonsin tagit del av.
  Den satte jag i relaltion till den manliga omskärelsen och kallade den mild sommarbris.

  För övrigt vägrade jag att barnvaccinera min dotter och följde istället rönen från Vidarkliniken i Järna. Hon fick vaccineringen
  senare för att inte störa uppbyggandet av hennes immunsförsvar. Med min son var jag våghalsig nog att göra som BVC förväntade sig. Det är för jobbigt att ta strid med läkare och bvc-sjuksköterska ännu en gång. Jag orkade inte och autismrönen var avskrivna i samhällsdebatten.

  Manlig omskärelse är ingen hjärtefråga. Jag kanske dessutom har fel. Men hittills har jag inte sett att Gud har gjort någon teknisk miss i konstruktionen av människokroppen, även om missbildningar ju sker.

  Skulle någon kommit och sagt att min son skulle omskäras skulle jag ha protesterat vilt. Jag har också varit tillsammans med omskurna män. Det är den enda evidens jag har att gå på.

 12. lenaalun permalink*
  2008/11/25 9:44 f m

  Hej Banana,

  Vill bara tillägga att de kommentarer från omskurna män som artikeln i Dagens Medicin genererat bekräftar mina intuitiva aningar om det barbariska i att omskära pojkar. Att tonåriga pojkar är med i beslutet om sin omskärelse är något helt annat. Dock ska de få informationen att sexuell känslighet går förlorad. Det kan läkarvetenskapen bevisa. Nerver skärs bort, huden blir grövre och någon kommentator talade om en minskad möjlighet till avslappning genom onani.

  Varför engagerar frågan mig? Jo, om förtrycket mot kvinnor ska kunna upphöra måste även förtyck mot män upphöra.
  Kroppsminnet av stympningen på ett litet spädbarn bär mannen sedan med sig i sin känslomässiga ryggsäck. Det färgar hans övertygelser, värderingar och blir hans glasögon.

 13. 2008/11/25 6:57 e m

  Att omskärelsen skulle vara en rit eller tradition saknar betydelse för resonemanget ur bedövningssynpunkt. Ortodoxa judar må fordra en mohel för att det ska vara korrekt, men vi vet ju (vid upprepade tillfällen) redan att i Sverige utförs inte ingreppet utan bedövning. Hur man har gjort förr i tiden eller hur man gör i andra länder är inte heller relevant. På många platser drar man bort tänder utan bedövning – gåendes på din princip, utan att ta hänsyn till fakta och verklighet, borde man kalla all form av tandbortdragning för övergrepp. Logiken förtvinar liksom.

  Angående minskad känslighet så går ditt resonemang på rundgång utan att Du väljer att styrka det. I förhuden finns det nerver som återfinns i övriga huden. Dess sensoriska nerver är domsamma som man hittar i övriga huden, dvs – förhuden innehåller inte specialnerver som tas bort. När en penis erigerar så dras förhuden tillbaka och klär skaftet – där den har samma roll som övrig hud där – såvida den inte är för trång, för då blir det liv på sjukvården om att det måste åtgärdas. En omskuren erigerad penis har inte ett tomrum där förhuden skulle ha suttit utan kroppen är väldigt bra på att kompensera. Ollonet eller dess förklädnad förtjockas inte. Det är yttersta kollagenskiktet, vars funktion är att skydda och vara tät behållare för insidan, som förtjockas. Detta påverkar inte känsligheten signifikant. Dessutom förlorade förhuden sin betydelse samma dag som vi började bära kläder. Att onani skulle försvåras eller försämras är, liksom övriga punkter här, resultatet av hörsägner och på intet sätt bevisat. När du menar att läkarvetenskapen bevisat att förhudens borttagande orsakar sexuella känslighetens nedsättning/bortfall så är det en direkt osanning Du kommer med. Det finns varken vetenskapliga bevis eller konsensus om detta. En diskussion om vad sexualitet kan vara kan nog vara på sin plats. Jag är med majoriteten om att den är individuell och behöver inte vara beroende av penetration. En bisak bara. Kroppen är inte perfekt i dess nuvarande definition. Till att började med skulle då smegma inte innehålla carcinogena ämnen eller mikrober. Allt detta styrks av referenserna jag har gett.

  Vad kommentatorerna i tråden uppger som sina egna upplevelser är av 0 värde för mig. Internetanonyma personliga upplevelser säger mig ingenting, speciellt när de går emot vetenskapens motbevis. Kommentarerna Du syftar till är uppenbart från en och samma person, namn och tidsslag för inläggen påvisar detta. Nu är jag själv anonym genom att min riktiga identitet inte framgår i min debatt, men detta påverkar inte mina svar. För mig är det en säkerhetsfråga. Inget jag har sagt eller skrivit skulle bli annorlunda, eftersom allt jag värdesatt här är objektivitet och saklighet. Det tycker jag inte är för mycket begärt. Jag blir dock konfunderad när socialstyrelsens kompetenta expertisutlåtande underordnas proffstyckande. Jag blir inte mindre konfunderad av följande: hur kan man acceptera något i äldre ålder, när man vill lagstifta mot det och kalla det övergrepp och stympning? Ett övergrepp är ju ett övergrepp. Jämför med kvinnlig könsstympning – ingen inom svenska sjukvården skulle ställa upp och utföra ingreppet på en villig fullvuxen kvinna, eftersom det är illegalt.

  Sista stycket i ditt inlägg är bland det märkligaste jag läst. De är nog bedrövligt att barbarisera saker och ting utifrån egna föreställningar och mot objektiva och sakliga observationer. Att sedan använda det som omvänt argument ur ett genusperspektiv är bland de mest halsbrytande striderna om påvens skägg jag sett. Denna differentiering är lika rimlig att diskutera som att diskutera mäns biologiska oförmåga att inte bli gravida som ett kvinnligt förtryck av män. Eller varför inte uppmana män att stödköpa dambindor mellan åldrarna 20-50 år? Vad syftar poängen egentligen till? Att omskurna män växer upp till att bli mer eller mindre kvinnoförtryckare? Att de får en inprogrammerad skev bild på kvinnor, män, genus och sexualitet?

 14. lenaalun permalink*
  2008/11/25 8:21 e m

  Vad ska jag säga? Min ståndpunkt är kort och gott att vi bör ta avstånd mot att fortsätta med omskärelse. Jag grundar det på olika uppgifter från enskilda män och sjukvårdsupplysning samt mina föreställningar om den religiösa riten.

  Jag är medveten om att jag kan kallas rasist som inte visar tillräcklig förståelse för den religiösa traditionen att omskära sina pojkar.
  Min solidaritet har jag med pojkarnas demokratiska rättighet att själva välja om de vill ha ingreppet gjort på sig.

  Jag avslutar diskussionen nu. Frågan är inte viktig för mig.
  Jag känner empati med de pojkar som fått lida p g a ingreppet. Ville bidra med min kunskap och erfarenhet.
  Tråkigt om jag gör dig upprörd.

  Jag är glad att du försvarar omskärelsen för det tyder väl på att den har fördelar. Då kan vi sitta lugnt i båten.

 15. 2008/11/25 9:01 e m

  Perfekt bortstötaravslut av en politiker. Jag blir inte upprörd när saklighet fogar väg för diskussion. Däremot reagerar jag när saker går stick i stäv med fakta och verklighet.

  Sjukvårdsupplysning – endast om den går emot vetenskap och beprövad erfarenhet. I och med att jag är i vården vet jag att läget inte är så.

  Enskilda män – enskilda fall utgör inte helhetsbilden. Vetenskap motsäger även detta. Det gör även min personliga och även andra bekanta omskurna mäns erfarenhet. Dessa är dock sekundära då det finns objektivt fakta.

  Egna föreställningar – hoppas jag verkligen inte får företräde över det fakta som finns i beslutsfattandet. Jag blir mörkrädd!

  Rasismanklagelse – martyrskap när det är som bäst. Ingenstans har det insinuerats på något sätt. Ifall jag inte hade respekterat bloggen hade jag förpassat orden till internets kräktunna för flagranta rasistiska sidor och ignorerat den. Jag hoppades på samma polemiska respekt tillbaka.

 16. lenaalun permalink*
  2008/11/25 9:34 e m

  Jag är inte på din intellektuellt höga nivå. Min polemik utgår från min kristna tro, respekten för varje människas demokratiska rättigheter och min solidaritet med utsatta – i detta fall den lilla pojken.

  Jag respekterar din ståndpunkt och det är glädjande att omskärelse alltså inte är ett reellt probelm. Jag tyckte synd om alla dessa små gossar som utsatts för något som kan /troligtvis upplevs som ett övergrepp. Tyckte också synd om de män som eventuellt berövats sin fulla sexuella funktionalitet.

  Fantastiskt intressant artikel om vargar du har skrivit, förresten. Det konstiga är att du gjorde det samma kväll som
  jag och vännerna här på min blogg kom in på vargar. 🙂

 17. herr.mkt skuren permalink
  2008/11/26 5:01 f m

  i den pryda kroppsfientliga miljon dar sex ar tabu o. ingn pratar elr hjalper pojken i dessa amnen ar omskarelsen av forhuden en nackdel.pojken ungdomen far svarare att onanera o. han bli stelare o kansligare pga ingt skydd .nar pojken dessutom e ungdom blir alla mojligheter till enklare lekar med flickor omojliga.omskarelsen leder endast till penetrationsex blir mojligt.jag e 100%saker pa att valdigt fa ungdomar omskurna sadana som upplevt tex ett handtag av sin flikkvan i 17 18 arsaldern pga av for liten forhud elr fortfarANDE EJ TILLRAKKLIGT UTTONJD FORHUD.manga som skurits for mkt maste onanera mm i minst 4 ar o strekka ut huden innan enkel onani kan bli mojlig

 18. herr.mkt skuren permalink
  2008/11/26 5:08 f m

  fattigdom e hemskt men att dessutom stjala den fattige ungdomens enda mojligghet till enkel billig njutning e extremt hemskt.allt som forsvarar onani bor stoppas!ju mer skuret desto mer skadat kropp.manga omskurna blir ju rejalt skurna o forlorar en rejal bit.det e tragik av varsta form.men sa lenge allt runt sex orgasm onani mm e tabu o omgardas av logner sa bli detta svart att stoppa!!!
  religionernas desperation att varva pojkarna tidigt gor de inte lattare att avliva denna sed.
  ak til mellanostern dar alla e skurna o forsok ha en naturlig diskussion om onani med unga man!

 19. herr.mkt skuren permalink
  2008/11/26 5:15 f m

  pojkens ungdom formar dessutom hans framtida sexliv. genom omskarelsen blir han liksom styrd fran religionens makt o far ej valja sjalv sexuella tekniker /riktning sa att saga
  att jamfora dopet som e civiliserat med lite vatten o att skaras me kniven for att gud ska rada over ens kropp e absurd!
  jag skulle vilja se en statistik over omskurna som lykkats i tex ngn idrottkultur dar kroppen ar i fokus.
  blodcirkulationen forsamras aven hos den omskurna i dem nedre regionerna om han ej onanerar regelbundet,vilket jag har markt!

 20. lenaalun permalink*
  2008/11/26 7:16 f m

  Tack så mycket, herrn!

  Jag är glad att du bidrar så fint till debatten. Det är underbart när män talar fritt från sitt hjärta. Dina erfarenheter är viktiga att föra fram i debatten om religionsfriheten osv.

  Tack än en gång.

  Lena

 21. 2008/11/26 8:43 f m

  Herr mkt omskuren:

  Det där med bevis verkar folk ta så himla lätt på nuförtiden. ”Varför ska man ta till fakta när man har egna uppfattningar att gå på?” Du kan på intet sätt applicera dina egna erfarenheter på allmänheten eller påpeka dem som allmängiltiga. Det säger jag med egen erfarenhet i bakgrunden och med fakta som stöd. Det är intressant att Du talar om tabu och prydd kroppsfientlighet när Du utgår ifrån förhuden som en förutsättning för onani. Den manliga sexualiteten och möjligheten till njutning ligger på intet sätt i förhuden och tycker man det så blir jag mycket tveksam över att man öht har insyn i manlig sexualitet. Poängen gällande mellanösterns syn på onani gör att det blir fördomsfullt patetiskt, och detta kan jag dementera rakt av med mitt eget mellanöstern-ursprung och regelbundna resor dit. Förresten så är manlig omskärelse snarare rutin än undantag i USA, och nog håller du med om att deras idrottsresultat är allt annat än något att skämmas för. Poängen är nog mera skrattretande än rationell.

  Jag blir inte förvånad att Alun plötsligt sjunger ut i hyllningssånger över en besviken omskuren person. Raljerandet blir dock onödigt. Det var inte samma glada och raljerande miner man stötte på när en arbetskamrats dotter avled i livmodercancer som hade spårats till virus från en förhudshängd pojkvän.

 22. lenaalun permalink*
  2008/11/26 11:35 f m

  Där Banana, fick du fingret på alltings komplexitet. Plötsligt visar omskärelse på omsorg om sin sexpartner. Det är snudd på enastående finurligt uträknat av vår Herre Gud.

  Du hävdar din stånpunkt på egen erfarenhet och vetenskaplig hederlighet, vad jag förstå.

  Överens kommer vi aldrig bli. Det är gott så. Det ingår i livet.

 23. 2008/11/26 2:30 e m

  Min ståndpunkt har varit vetenskaplig hela tiden, och detta kan du spåra tillbaka till första inlägget. Det var därför jag reagerade på det Du skrev. Uppgiften om risker för sexparter tog jag upp redan i början av diskussionen och min mening har varit att det finns mer till än att det kan avfärdas som en betydelselös rit. Det Mr omskuren skriver är hans personliga erfarenhet som jag på intet sätt känner igen och därav ger jag min egen bild. Varken min eller hans personliga bilder behöver bli lag för andra, därför är vetenskap så viktig i denna fråga.

 24. 2008/11/29 11:44 e m

  Till dig som påstår att det inte finns belägg för att stympningen skadar.

  http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1464-410X.2006.06685.x

  http://www.doctorsopposingcircumcision.org/pdf/Hill_2007.pdf

  Se även RFSUs remissvar till nuvarande lag:
  http://www.rfsu.se/ds_2000_5.asp

 25. 2008/12/08 12:11 e m

  TTill dig som godtyckligt kallar manlig omskärelse för stympning:

  Det du lägger in är varken unikt, nytt eller konklusivt. Om du hade bemödat dig med att titta genom referenserna jag lagt in så ser du att det finns mycket mer som säger emot dina punkter än för dem. Dom finns däruppe så det är bara att gå tillbaka och kika genom dem – för sin egen skull. Om man sen vill slå huvudet mot en vägg och likt ett litet barn stampa på samma sak om och om igen som RFSU gör så leder detta till inget annat än ens förtroende stadigt devalverar. Det är skratretande skamligt hur RFSU har gått ifrån att vara saklig myndighet till en popkultur-enhet.

 26. mustafa permalink
  2008/12/09 10:42 e m

  pojkens tidiga barndoms ”sexualitet” elr vad man nu ska kalla det försvinner ju!pojken få obehag att tex gnida sig själv mot madrassen pga oskyddat ollon!hur många pojkar/ungdomar som e mkt skurna lider inte av morgonstånd om de sover på mage tex?hur många pojkars ”pettingmöjligheter” försvinner inte med flickvänner under ungdomstiden?ett bart ollon blir dessutom helt klibbigt efter sex /onani o fastnar på låren om man saknar förhud!utan förhud måsten man ju tvätta sig direkt!
  visst klarar många omskurna sig bra speciellt ”guds utvalda elit”men resten då?de som ej vill leva efter ”höga” ideal?dessutom förvärrar omskurna penisar kvinnors sexliv om de redan lider av smärta under penetrering!vilket många tjejer gör!

 27. mustafa permalink
  2008/12/09 10:54 e m

  när detta är norm som i vissa länder då existerar ibland även kvinnliga versioner av skurenhets-normaliteter på könsorganen.
  det är dock 0% lagligt i länder där oomskurna/naturliga penisar är normen som i skandinavien!att stoppa pojk omskärelse betyder indirekt att man stoppar liknande på tjejer,ty filosofin bakom är densamma!att omskurna i USA som är världens mäktigaste,rikaste nation klarar sig mentalt,kulturellt bättre än fattiga områden som omskär pojkar typ Afghanistan har ju endast med klass o. utbildning att göra!det är lättare att dölja förtryck & vansinne under rikedomens ”fasad”.den som påstår att relationer mellan könen är bättre i USA/Dubai än i Sverige ljuger & är totalt okänslig!

 28. mustafa permalink
  2008/12/09 11:26 e m

  jag blir så förbannad o ledsen när pro-omskärelse folket tar upp att omskurna kan hålla på ”längre”elr att det gynnar sexlivet!för det första så har barn inte sex.så låt dem vara intakta så länge,barn har inte vaginala samlag,kanske unga vid 16-17årsåldern,då kan ni gärna omskära dem men låt dem välja!dessutom så är sex inte bara penetrering eller oralsex utan även kroppslighet överhuvudtaget har ju med sexualitet att göra!att många tycker att skuren penis e mer visuellt tilltalande gäller ju även silikonbröst men det är dock skadligt ändå!
  att överklassjudar mm som växer upp i liberala sexvänliga miljöer med ,möjligheter till utlevelser,ekonomisk överlägsenhet,tillgång till tjejer,dating, feminism sekularisering utbildning klarar sig utmärkt o. är medvetna om omskärelsens syfte har jag inget emot men dessa som växer upp i vidskepelse,fattigdom, extrem puritanism,kroppshat, kvinnoförtryck mm drabbas ofantligt mkt mer o mkt synligare blir konsekvenserna!!
  innan man omskär ngn så ska man ha i tanke den stackars frustrerade pojken som tex växer upp i dagens pakistan eller flyktingläger i palestina & ikke utgå från världens nonchalanta överflöd & överklass värld ala USA!!!

 29. Imad Daleni permalink
  2008/12/09 11:51 e m

  intellektulla lekar är ibland mkt farliga & ”vetenskapen” okså :folk måste börja använda hjärtat o sina känslor om de ännu ej hunnit bli avtrubbade som många tyvärr blitt.avsändaren är den intressanta,tex så pratade nazister om rashygien på samma sätt som de som förespråkar kapning av mannens förhud gör idag.de anser att förhuden är ett rudimentärt organ för barnalstring vilket för dem e enda syftet tydligen med manskroppen=vaginal penetrering.
  att vara för omskärelse på försvarslösa,ovetande barn under 14 år är för mig samma hemska brott som när en man sexuelt våldtar en oskyldig kvinna!
  dessutom är det inte konstigt att omskurna muslimska män ej kritiserar detta tillräckligt för de kanske skäms eller ej vill prata om sina svagheter,dessutom så skryter ingen om sina ”handikapp”

 30. Imad Daleni permalink
  2008/12/10 12:18 f m

  *att kapa armarna av snattare funkar men är ociviliserat.
  *att be sveriges befolkning vara innomhus 360 dagar om året minskar ju trafikdöden!men ack vilket tråkigt liv!
  *att kapa av bröst på tjejer minska risken för bröstcancer
  *klitoris är ett rudimentärt organ för barnalstring,totalt överflödig ska vi klippa bort den med?
  *arbetarklassen med fysiska jobb behöver ju ikke hjärnan ska vi då klippa bort den?
  *i mitt jobb använder jag endast händerna o. hjärnan & sitter på en stol hela dagarna….är mina ben ”rudimäntera”?
  ska staten ta bort dem?
  ****FÖRHUDEN är lika viktig för manskroppen som en väloljad kedja är för cykeln

 31. Soleyman permalink
  2008/12/10 9:27 f m

  omskärelse leder till penetrationsfixering.
  finns det inga studier på unga testosteronstinna/sexuellt utsvultna män och deras psyke /värderingar om sex & kroppslighet?jag vill ha studier som visar hur det är att leva utan förhud ända sen barsnsben!hur kommer det sig att muslimska män som är så
  många aldrig lyckas inom kroppskulturbranschen idrott mm?inte heller är judar särskilt framgångsrika inom tex Olympiska spelen eller fotboll mm.
  att HIV är ovanligt bland muslimer/judar
  beror ju ej på omskärelsen utan att sodomi är olagligt bland muslimer & judar!
  sen är det ju så att ju mindre aptit för sex desto mindre risk för sjukdomar men ett sådant liv är tragiskt ensamt och tråkigt!
  det som mest stör mest är att
  man inte skiljar mellan stat och religion ordentligt vilket även är fallet men desto tydligare i USA där majoriteten blir omskurna pga religionens skrämmande styrka.att religionen är så desperat och vill värva dem tidigt innan dem fått egna åsikter gör sveriges och främst usas demokrati till ett
  enda stort skämt!

 32. Soleyman permalink
  2008/12/10 9:43 f m

  omskärelse minskar ju dem sexulla, fysiska-lekarnas spektrum.kroppsligheten blir mindre variationsrik och mer stel.att den enklaste formen av barnets onani försvinner är ju skrämmande & hur ska en sådan pojke i puberteten,
  framtiden lära sig onanera ”naturligt”?att förknippa sexualitet med smärta är ju helt fel.dessutom minskar det cirkulationen av blodflöde i bäckenet,låret o. andra regioner i närheten mm. om pojkens naturliga rörelser,onani stoppas långsiktigt från naturligt utlopp då får ju han fysiska skador.
  folk med kunskap
  o. ett ikke religiöst motiv,baktanke skär inte bort kroppsorgan!

 33. Soleyman permalink
  2008/12/10 10:11 f m

  omskärelsen/stympningens resultat
  bär pojken/ungdomen/mannen sedan med sig i sin slutna ensamma,känslo-värld.
  Det färgar hans övertygelser,känsloregister,kroppsförakt,sexuella liv,religion,flockmentalitet,värderingar och blir hans glasögon.´
  detta bör svenskar tänka på innan ni anklagar männen i taliban-afghanistan för kvinnohat och kvinnoförtryck!för jag tror ej de har ngn -fråga olle- som lär dem onani som omskuren direkt!
  alla är ju ej framgångsrika judar som sublimerar all energi i arbete,fragång,rikedom och karriär!
  vad händer med frustrerade mäns energi,de som ej lever ”högt”ej har tillgång till Amerikansk porr,erotik,glidmedel eller flickvänner/kvinnor pga fattigdom?
  såsom mannen blitt behandlad behandlar han andra!
  dessutom tycker jag ”spända” invandrarpojkar borde få egen sexualundervisning ty deras penis fungerar ej likadant vid onani som svenska pojkars.
  rfsu o biologiläraren måste även utgå från den deformerade penisens rätt till utlösning!

 34. Soleyman permalink
  2008/12/10 10:14 f m

  omskärelsens/stympningens resultat
  bär pojken/ungdomen/mannen sedan med sig i sin slutna ensamma värld.Det färgar hans övertygelser,känsloregister,kroppsförakt,kvinnosyn,sexuella liv,religion,flockmentalitet,värderingar och blir hans glasögon.´
  detta bör svenskar tänka på innan ni anklagar männen i taliban-afghanistan för kvinnohat och kvinnoförtryck!för jag tror ej de har ngn -fråga olle- som lär dem onani direkt!
  alla är ju ej framgångsrika judar som sublimerar all energi i arbete,fragång,rikedom och karriär!
  vad händer med frustrerade mäns energi,de som ej lever “högt”ej har tillgång till Amerikansk porr,erotik,glidmedel eller flickvänner/kvinnor pga fattigdom?
  såsom mannen blitt behandlad behandlar han andra!
  dessutom tycker jag “spända” invandrarpojkar borde få egen sexualundervisning ty deras penis fungerar ej likadant vid onani som svenska pojkars.
  rfsu o biologiläraren måste även utgå från den deformerade penisens rätt till utlösning!

 35. Soleyman permalink
  2008/12/10 10:36 f m

  en liten klick framgångsrika judar dock med bekostnad av mkt offer på vägen beter sig som språkrör för alla världens folk & legitimierar ”stympningen”,det gör mig ilsken!detta är en klassfråga där ngn ”uppifrån”överklasstyp tvingar på andra sina värderingar om människokroppen.
  som tex i svensk media sitter ngn jude från danderyd eller östermalm + ngn analfabet fattig muslim från tensta som bara upprepar judens ord ang ”stympning”.förstås så sitter en svensk eller 2 och talar emot omskärelsekulturen.
  omskärelsen är det enda som jag stör mig på inom judendomen och deras vilja att göra ”stympningen” till norm bland svagare nationer & kulturer!

 36. lenaalun permalink*
  2008/12/10 1:18 e m

  Tack allihop for era kommentarer som bidrar till en intressant debatt. Jag ska svara er battre efter den 15 dec.

  Lena

 37. 2008/12/10 11:10 e m

  Ska man skratta eller gråta över den kvasi-intellektualisering som de ”olika personerna” Mustafa, Imad och Suleyman slår de sig för bröstet med ena fullkomligt irrationella osakliga argumentet efter det andra, med ena demoniserande påhitten efter den andra, utan att för ett ögonblick bemöda sig med att försöka logiskt lägga perspektiv på det.

  I ena argumentet är det skadligt, illa, skamligt, stympande – för att i nästa bli helt ok när personen kommit upp i tonåren. Que? Vad är det för värdelöst hyckleri som får ett intellekt att acceptera det man fördömer som stympning i vuxen ålder? Inget som fötts ur rationell moralitet, skall jag poängtera.

  Den knäbrutna argumentationen tar ett flertal bizarra törn för att i flera fall gå ner i ohyfsens, infantilitetens, rasismens och oförskämdhetens djupaste dalar när man skräckpropagerar mot opponenterna genom att likna dem vid våldtäktsmän. Hur Lena, som gärna framstår som en moralisk väktare, väljer att se detta som tacknämt intressant när det är den värsta formen av rasistiskt påhopp förstår jag inte. Kanske är det för att det gynnar egna linjen? Jag ska dock inte spekulera, ”snillena” visar upp sina ”intellektuella färdigheter” så fint här alldeles själva!

  Den hegemoniska rasism, som jag rekommenderar Lena noga studerar i dessa ”skribenters intressanta inlägg”, är bland de mest påtagliga jag sett i ett sånt debatt, där den färgas av en människosyn tillhörande hungriga vilddjur. Att kalla yrkeskategorier för ”hjärnlösa” är ett tankesätt fött ur ett lika uselt människorsyn som rasism. Detta är dock den minsta delen av dumheterna. Den osande antisemitismen och rasismen mot muslimer är helt enkelt grunden i argumentationen. Jag tar mig för pannan – har Lena öht läst genom dessa inlägg?

  Det sammelsurium, som följer som slutsats denna persons cyberuppdelade personlighetsklyvning, är till min förskräckelse i samma som Lenas egna slutsatser – mannens (läs muslimska och judiska mannen) identitet, personliget, intelligens och integritet reduceras till ett värdelöst stycke skinnbit på penistoppen. Avklippt betyder kasserad karl! Herrejösses, alltså! Skall detta vara en intressant debatt som skall respekteras?

 38. Soleyman permalink
  2008/12/11 1:28 e m

  hej herr banana! ibland måste du använda hjärtat o dina känslor och glömma intellektet!man ska ej intellektualisera allt som många akademiker e bra på.dessutom e jag muslimsk född så rasistanklagelserna e 100%fel!men jag skäms ikke för att anklaga judendomen och islam för de står bakom mutilationen av oskyldigas förhudar!kolla ut i världen och du ser omskärelse=mer barnproduktion=överpopulation=även infibulation tex egypten somalia pga islam och norm på manlig omskärelse.inget ställe där normen är att va oomskuren har kvinnlig omskärelse i kulturen.norm på manlig omskärelse underlättar för norm på kvinnllig sådan!så e världsstatistiken även enligt”vetenskapen”som du avgudar

 39. 2008/12/11 3:02 e m

  Suleyman:

  bara för att Du är muslim kan du på intet sätt vara rasistisk? Ska det vara ett dåligt skämt, eller? Att Du använder det som ett förtäcke är en oerhörd dumhet i sig, att Du verkar ha en syn vad rasismen egentligen är idag som är outlandish till sitt maximum lägger bara på ytterligare med irrationalism. Du försöker förmå att ditt virrvarr, osammanhängade rappakalja ska på något sätt vara hjärtesnack. Det är snack i all bemärkning, men jag skulle definitivt inte ta till hjärtat som prefix för att beskriva det. Det är så ruggigt att man tappar hakan – omskärelse=ÖVERPOPULATION?? Jag ve tinte hur många sätt det finns att dissekera detta och en massa andra saker som du påtalar här, men jag måste ändå få kommentera denna oerhörda dumhet till resonemang på ett bollande sätt – jag trodde att ditt ”hjärtesnack” menade på att mannens sexualitet stympades så deras lust och vilja minskades – och nu plötsligt är de överpopulerande?!

  Herregud, herrejösses, herreyahve – maken till tragikomedi får man leta efter! Förutom dina Du beter dig rasistisk och antisemitisk så lägger Du fram en tankekarta som är så galet att det inte kan betraktas som något annat än ett stort skämt.
  Jag antar att det var detta tankesätt som gjorde världen till den plats den är idag, inte logik, inte rationalitet, inte vetenskap, inte empati och sympati – utan DIN variant av ”hjärta och känslor”. Världen är långt ifrån perfekt, men jag vågar inte ens tänka tanken hur världen skulle vara om det de facto hade varit som Dy trycker på…

 40. Soleyman permalink
  2008/12/11 4:18 e m

  självklart ”stympas” ej mannen, han får däremot lättare & oftare stånd som omskuren vilket beror på mindre onani.en omskuren får tex ”painful erections”vilket är obehagligt & gör det svårare att onanera vilket leder till mer utlösning i vaginor & beroende av kvinnor för ”relief”!
  Sexlivet bör vara individuellt möjligt på egen hand iaf vid sin ungdom!att försvåra enklare lekar är ju fruktansvärt!
  killar kanske bara vill ha simpel,ofarlig sex som ej leder till barn?!dom möjligheterna försvinner med förhuden ju! Unga vill ej syssla med penetrationsex!!
  att du tycker jag är irationell beror på att du är extremt formell och opersonlig!!

 41. Soleyman permalink
  2008/12/11 4:31 e m

  dessutom motverkar ”renlighetsmanin”sitt syfte med omskärelsen!
  tex* efter sex med flickvännen min har jag ibland gått till köket för äta lite,men då pga lite kletigt ollon & saknad förhud så fastnar ollonet på låret ju vilket inte hade skett med förhudens skyddande effekt!detta gör att jag måste duscha direkt efter varje sexakt!visst kan man torka sig med handduk bara men det räcker sällan!
  allt som motverkar naturlig simpel onani måste ju bara stoppas!!varför förstöra den fina enkelheten med onani som alla är födda med & lär sig naturligt??istället skapar man ngn slags artificiell pojke/man där ingenting längre är naturligt,tom vid onani krävs glidmedel första gången för många pojkar!som jag vet är skurna!men detta är som sagt tabu speciellt för män som ej pratar om sina svagheter!!

 42. Soleyman permalink
  2008/12/11 4:44 e m

  jag vet dessutom många många pryda skurna invandrarmän som i sin ungdom pga omskärelsen gjort tjejer gravida & orsakat massa aborter!de har skyllt på omskärelsen faktiskt!!
  av denna enkla anledning :när de vart unga fanns ingen möjlighet för dem annat än penetrering medan deras svenska vänner kunde ägna sig åt enkelt spontant sex som ej ledde till graviditet.inte ens ett ”handtag”kunde omskurna pojkar få pga för lite förhud & omöjlighet att onanera elr liknande tilsammans med sin tjej.och att onanera var för mig mkt svårt i början,jag onanera i ca 4 års tid innan huden tänjdes ut & oanin äntligen kändes enkel!visst funkar det med flickvännen nu men det känns ändå ej helt bra!
  alla som e omskurna &är lite kroppsmedvetna kan med fantasins hjälp lätt inse vad de gått miste om & förlorat!
  dessutom varför ska man behöva köpa dyrt glidmedel för att bara onanera det är helt absurt!

 43. Soleyman permalink
  2008/12/11 4:54 e m

  den svenska mannen blir bra behandlad av staten därför behandlar han sin kvinna likaså,den omskurne mannen från mellanöstern däremot har blivit utnyttjad,omskuren & med knivens hjälp våldtagits in i vidskepelsens & naturfientlighetens mörker,därför behandlar han kvinnan uselt!
  de som skiljer mellan ”högt”& ”lågt”anser att omskärelsen leder till andliga människor men detta är ytterligare ett vansinnigt argument,ideal!

 44. 2008/12/11 7:20 e m

  Suleyman, Imad, Mustafa, Merr mkt omskuren och alla de andra namnen denna person väljer att gestalta under:

  42: så du menar att du ljög i dina tidigare inlägg när Du talade om stympning och män? Ok, alltid bra med erkännanden. Det förklarar dock inte dina vilda teorier om vad omskurna småpojkar och män stöter på, utan att för den delen ha någon som helst verklighetsförankring i det. Om motarbetande av snicksnack är opersonlighet (saklighet) och formalism (neutralitet) så bör jag påpeka vid det här laget att Du faktiskt gav beröm, vilket troligen inte var syftet.

  43: skrattretande! Oerhörda mängder med klet och otillräckliga handdukar – man får intrycket att sex med en kvinna är som att doppa sig i en hink med honung. Sötman kanske kan betraktas som att vara på samma nivå, men herregud för dom dåliga liknelserna. Detta är ändå något som lätt kan viftas bort som oseriöst dravel, när man jamför det med den åter kasserade pojken för att han inte har sin förhud, och dom där zombina som hjärnlöst och hjärtlöst blivit viljelösa pga sin otäcka livssyn och sin nakna penis. Människa, ser du vad du skriver? Varför försöka bortförklara det när du ändå upprepar det i nästa stycke?

  44. Och? Jag vet om omskurna män som mördar andra. Jag kan peka på även sådana som stulit, våldtagit, massakrerat och förtryckt. Jag kan samtidigt peka på icke-omskurna män som gjort samma sak. Terrorister och ligister kallas de. Du är fortfarande lika bizarr som hemsk i din reduktion av männens (läs muslimska mannen för Du vet lika väl som jag att det är dem och inte lilla Israel eller lilla judiska assimilerade minoriteten här du talar om) identitet, intelligens och integritet till förhuden. Förresten, du som påstår är omskuren – då är du väl själv också en som ställt till med problem och sedan skyllt på din förhud? Hur gick det i rättshuset?

 45. Soleyman permalink
  2008/12/12 2:06 f m

  haha du e kul!
  jag är emot denna judiska sed säger jag ju! det är endast judarna i Europa som står & stått i vägen under historien för att utrota denna sed,som du vet så stoppades detta under Romarriket+under Nazi tiden.eftersom judarna endast är ekonomiskt assimilerade ej kulturellt i det sanna Europa & förmodligen aldrig kommer bli men ändå utgör en gigantisk maktfaktor i denna fråga så är jag självfallet emot dem.anledningen till att jag gjorde påhopp mot islam var endast ett ödets nycker för tillfället men självklart är judarna boven i detta dramat!utan judarna hade detta vart olagligt i sverige för längesen!muslimerna följer ju allt judarna gör kulturellt ,de är ju bröder!slutar juden omskära pojkar då upphör även snart mohamedanen!det tragiska e ju att judar som i detta fall är överklass och muslimerna oftast en fattig massa,då förväntar man sig att juden blir förebild och upphör med detta först!men bland fattiga maktlösa muslimer syns problemen tydligare fast självklart känner jag mkt mer för den maktlösa,fattige muslimen än överklassjuden i denna fråga!den som har resurser o utbildning & makt bör ju vara förebilden!vi kan ej förvänta oss i Sverige att ”sexual-liberation” kommer från arabstaterna först & sedan hit!

 46. Soleyman permalink
  2008/12/12 2:18 f m

  om vi ej reder ut dessa problem så kommer de senare drabba judar & muslimer mkt värre! för just nu är det bara politiskt inkorrekta partier i Europa som tex nyligen avlidne pim fourtyns & Jörge Haiders partier som bekämpar omskärelse på pojkar samt de avskydde ju bägge 2 både judar & muslimer!vanliga Europeer är falska & kärringaktiga!vad vissa”intellektuella”&akademiker säger på sina debatter har ingt med verkligheten att göra!det simpla folkets talan vinner alltid förr eller senare & i sverige står endast SD mot omskärelsen 100%.

 47. Soleyman permalink
  2008/12/12 2:22 f m

  många judar påstår att omskärelsen leder till bättre sublimering av manskrafterna,men kan ej pojken välja detta själv vid 16 årsåldern?varför måste alla leva ”högt”och de som ej klarar detta trampar ju judarna på!

 48. Soleyman permalink
  2008/12/12 2:29 f m

  du sa ju själv att rasismen kan komma från alla håll även från judarna själva mot icke omskurna,hedningar,grisätare mm.
  judarnas inflytande i tex usa har ju gjort omskärelsen till norm,vilket som tur är ej skett i Europa!och du vet lika mkt som jag att i Usa tror många vuxna män fortfarande på vaginalorgasmer & omskärelsens positiva effekter ”hålla på länge utan få utlösning ideal”….nää Europas öppnare och bättre sexualvärderingar hoppas jag sprider sig över världen istället!

 49. Soleyman permalink
  2008/12/12 2:35 f m

  tex anser ju vissa ortodoxa judar fortfarande att en kvinna under mensen ej ska vistas eller ta män i hand pga deras ”renlighetsiver”& de anser sig förmer som muslimerna okså gör än vildarna från norr!religionens ”renhet” betyder tyvärr ofta samma som medicinens renhet istället för att skiljas åt

 50. 2008/12/12 4:26 e m

  Detta är så irrationellt så man storknar. Jag lägger dock allt på is tills bloggens ägare kommer tillbaka den 15:e. Det skall bli mycket inressant att se hennes kommentarer om diskussionen.

 51. Soleyman permalink
  2008/12/12 8:30 e m

  e du en sån där super teoretisk akademisk snubbe som totalt tappat kontakt med verkligheten(jorden,naturen)?
  du anser väl förstås att kvinnor är irationella väsen?
  & att allt går att mäta vetenskapligt?vissa saker som kärleken,ödet mm kan inte ens välutbildade medelklassakademiker mm ha svar på för sånt e livet!
  judar e ju som muslimer kända för ”torr intellektualism”
  människan består av biologi och natur,inte bara en hjärna!

 52. 2008/12/12 11:47 e m

  Om du vill ge uttryck för ett eget sexistiskt kvinnoförakt så ska du göra det utan att blanda in andra, för det får dig att framstå som argumentslös, hederslös och vidrig påhoppare. Du tror visst att Du vet allt om alla och att Du har klurat ut livets gåta? Nåja, jag ska inte följa efter din stinkande pipa, utan vi får se hur Lena väljer att tackla detta. En sak är klar – du har konsumerat all respekt man kunde tänka sig ha för Dina ord. När argumenten tryter så kommer nävarna fram…

 53. Soleyman permalink
  2008/12/13 10:27 f m

  om mitt försvar för små,ovetande,oskyldiga,småpojkar innebär att jag är en kvinnoföraktande man då e jag mkt stolt att va en manchauvinist av högsta grad!om inte män försvarar män vem ska då göra det?du vet lika mkt som jag att feminismen mestadels är en andlig judisk rörelse som gynnar en viss grupp,klass mm!feminister kämpar för kvinnans kroppsliga integritet & självbestämmande till sin egen kropp!de skiter fullständigt i pojkar män!

 54. Soleyman permalink
  2008/12/13 10:32 f m

  flertalet kvinnor har ju män endast för ett syfte de vill ha barn och ngn som försörjer dem under graviditeten & det är hela feminismen i ett nötskal.feminister ser mannen som en arbetsmaskin ingt annat!de skiter i hans frihet eller sexuella integritet!

 55. lenaalun permalink*
  2008/12/15 3:14 e m

  Budskapet jag ville ge från min point of view är att Gud inte
  kräver omskärelse av oss.

  Jag dömer inte någon som följt den religiösa traditionen att omskära pojkar, då den gjorts i tro på det goda.

  Mitt perspektiv är feministteologiskt och demokratiskt. Det som har varit utvecklande för mig, ända sedan debatten på SvD Brännpunkt är att jag fick syn på att min synpunkt tolkas som rasistisk, enligt en akademiker som verkade kunna sin sak. Det hjälpte mig att bli ödmjuk och att se mitt
  genusperspektiv, som en av många ståndpunkter. En tillfällig hägring.

  Debatten här på min blogg visar tre tydliga perspektiv på omskärelsen. Inget är bättre än det andra. Jag tror på alltings likvärdighet och ett enda medvetande som vi brukar benämna En Enda Gud.

  Rasister tenderar vi att vara lite till mans. Även inom den egna etniciteten. Jag kan inte se någon grov rasism bland iinläggen ovan på min blogg, utan ser en fruktbar diskussion. Även om gränsen till personangrepp passeras. Då våra topppolitiker också gör det är det så vi har det, tyvärr. Det har dock sitt värde genom att debatten har förts vidare i en intressant riktning här.

  Den s k förövaren som utför ingreppet på den lilla pojken är okunnig om vad han orsakar. Gud har givetvis en förlåtande syn på detta. Gud är den visdom som vi alla har som vår födslorätt. Kallad Sofia redan i GT.

  Den som är i förbindelse med visdomen, tror jag, ser att omskärelse inte är nödvändig. Samtidigt gör den väl inte mer skada än andra företeelser gör.

  FN och barnkonventionen tar avstånd från omskärelse. Jag anser att vi bör skona pojkar så gott vi kan.

  Eftersom det finns män som är positivt inställda till omskärelse och den dessutom skyddar kvinnor från livmodercancer förtjänar de givetvis vår fulla respekt.

 56. 2008/12/16 3:35 e m

  Det kommer anklagelser som rasismtolkning nu igen, utan att det för den delen finns något i det jag har sagt som tyder på att jag anklagat dig för att vara det. Märkligt detta. Det kanske är en form av modern härskarteknik, martyrskapande av sig själv och berövande av visdom hos opponenter. Märkligt är det också att Suleymans tidiga hyllande inlägg inte längre sågs ur den antisemitiska och kvinnofientliga blick som den flagrant stoltserar med. Märkligt är det, utan tvekan.

 57. lenaalun permalink*
  2008/12/16 6:54 e m

  Hej The Banana,

  Av dig känner jag mig inte rasistanklagad och inte av någon
  annan heller. Jag är tacksam över den man på SvD
  Brännpunkt som öppnade ögonen på mig att mitt
  genusperspektiv skulle kunna tolkas som rasism. Det var
  inte mig han tillrättavisade utan en annan som hade samma rretorik som mig. Jag tog till mig hans kunskaper. Han hade
  läst betydligt mer om rasism än jag.

  Jodå, jag såg det antisemitiska och kvinnohatet. Men jag
  har inte ambitionen att bemöta allt ni skriver. Jag såg korn
  av sanning och därför var det intressant för diskussionen.
  Det går att kritisera både judars omskärelse och kvinnor
  som lämnar barnens fäder.

  Lena

 58. Soleyman permalink
  2008/12/16 8:53 e m

  antisemiti o kvinnohat riktas iaf mot VUXNA ! att atackera barn är det sista en frisk människa gör mot ngn,men i religionernas vansinne är det normen att misshandla bebisar.

 59. lenaalun permalink*
  2008/12/16 10:02 e m

  Jag håller med dig, Soleyman. Rasism och sexism är vanligt o förståeligt och rätt acceptabelt. Men ett onödigt ingrepp på e ett ovetande barn är i mina ögon ett perverst övergrepp.
  Trots att man i religionens namn ser omskärelse som ett
  tecken på renhet och förfining.

  LLena

 60. Soleyman permalink
  2008/12/17 2:15 e m

  exakt dina sista ord om renhet & förfining har jag stört mig på i hela mitt liv!själv e jag omskuren men denna nazism från judar och kristna araber som okså är skurna+muslimskt håll mot icke omskurna är horribel.att kalla en människa från en annan kultur för ”oren”smutsig har jag faktiskt växt upp med utan att fatta varför!detta är ju judarnas spegelbild därav nazismens uppkomst!europeiska naturliga män måste ju försvara sig!att vara förfinad & kultiverad e fantastiskt men inte när det sker på bekostnad & förakt+hat mot andra som lever ”lågt”!själv tror jag knappast på sådana distinktioner utan tror att genom blandning av högt & lågt i ens personlighet så skapas bäst harmoni och lyckligast mäbnniskor!bland omskurna i mellanöstern-100% av männen ses ju kvinnor som natur medan mannen betyder kultur!omskärelsen av förhuden har en stor bit i denna filosofi där omskärelsen även är ett mandomsrit!

  se denna film 135 min från januari i new york-usas mest judetäta område där omskärelsen är mkt utbredd pga stort antal judiska läkare + 60% av juristerna har judisk bakgrund

  http://uk.youtube.com/watch?v=vnMYL8sF7bQ

 61. Soleyman permalink
  2008/12/17 2:24 e m

  denna film är för alla på denna sayt!snälla se den! den är mkt bra och behandlar det vi diskuterat här:en engelskfödd författare talar mot omskärelsen medan en judisk Rabbbi från NY talar för.ni kan även se dessa som jag funnit mkt pedagogiska,känslosamma & givande :
  Cut at Genital Integrity 2008 Manhattan
  http://uk.youtube.com/watch?v=zwB1Rt1olCA
  denna film visar hur svårt det är att kritisera denna sed om man ej e jude elr muslim!

 62. Soleyman permalink
  2008/12/17 2:25 e m

  denna film är för alla på denna sayt!snälla se den! den är mkt bra och behandlar det vi diskuterat här:en engelskfödd författare talar mot omskärelsen medan en judisk Rabbbi från NY talar för.ni kan även se dessa som jag funnit mkt pedagogiska,känslosamma & givande :
  Cut at Genital Integrity 2008 Manhattan
  http://uk.youtube.com/watch?v=zwB1Rt1olCA
  denna film visar hur svårt det är att kritisera denna sed om man ej e jude elr muslim!filmen e 25 min

 63. Soleyman permalink
  2008/12/17 2:47 e m

  detta e till banana-stympningsordet är mkt felt val av de som diskuterar detta för det missförstås men alla ljuger enligt mig när det gäller sex de som e för och de som är emot.med överpopulation menas att det blir svårare att använda kondom & vara sexuellt öppen och ärlig om man saknar delar på sin kropp.tex en tjej som ej har förhud runt klitoris får ju sämre sexuellt självförtroende än en ”hel” tjej!lögner & vidskepelser gör att den strikt religiösa världen avlar mest barn vara sig dem vill eller ej.men avla barn betyder ej att sexlivet alltid är bra,sexualitet är mkt mer än barnproduktion ju!däremot så har ju omskurna mer krut så att säga helt efter religionens önskningar men vad händer med dessa som ej får naturligt simpelt ofarligt utlopp med sig själva?speciellt unga överhettade ungdomar/män jag vill se undersökningar på deras sexuella problem som är dolda och ingn pratar om!

 64. sherin karlsson permalink
  2009/01/04 10:35 e m

  mannens sexualitet ä ju starkast i ungdomen, att då försvåra hans utlösningsmekanism ä ju så himla elakt!att onanera med glidmedel, saliv eller liknande med handen över ollonet är dessutom obehagligt & förmodligen skadligt i längden.Det tär mycke mer på ollonet
  … lider varje gång jag ser en vacker nyföd pojke med
  med muslimsk mamma
  TACK för en bra sida Lena!

 65. Krister permalink
  2009/01/05 6:38 e m

  talet om ”renhet” illustrerar verkligen den omvända rasismen väldigt tydligt.inte bara att vi svenskar tillåter judar & muslimer utöva sina påhitt här utan de utövar sin religion genom att se oss som smutsiga orena hedningar som dessutom sprider sjukdomar.att vi dyrkar naturen medan ni ej ens slaktar eran mat mänskligt överhuvudtaget säger ju mycket om er barbarism!det värsta är ändå lögnerna som sprids genom omskärelsens förespråkare.

 66. amir milllewi permalink
  2009/01/06 8:25 e m

  att diskutera sex med omskurna män är som att diskutera orgasmer med en tjej från somalien som saknar klitoris.

 67. 2009/01/18 10:14 e m

  1 jan 2009 kom ny jämställdhetslag. Det är numera förbjudet med diskriminering pga kön inom sjukvården. Flickor har lagskydd mot ALLA ingrepp i könsorganen. det är nu dags att även pojkar får det!

 68. lenaalun permalink*
  2009/01/20 8:48 f m

  http://childrens-genital-integrity.blogspot.com/
  Titta in på denna blogg!

 69. lenaalun permalink*
  2009/01/20 8:56 f m

  Th Saxat från http://childrens-genital-integrity.blogspot.com/

  ursday, January 24, 2008
  Ett nätverk mot könsstympning (omskärelse) av pojkar bildat
  Om ni är intresserade av att förbjuda detta övergrepp, gå med i nätverket.
  Medlemsskapet kostar inget.
  http://www.motkonsstympning.se/

  Wednesday, January 23, 2008
  2 månader gammal pojke utsatt för stympning
  En 2 månader gammal pojke blev stympad värre än avsett.
  Mina tankar går till den lille.

  För ”mycket” hud skars bort vid stympningen.
  Docent Nils Wåhlins beskrivning av hur det blev:
  ”Otillräcklig mängd penishud är mycket svårt att rätta till plastikkirurgiskt och kan innebära ett livslångt lidande för patienten med svårigheter att genomföra samlag”
  .

  Jag undrar, kan det vara dags för socialstyrelsen att visa upp en profesionell sida och med lite ryggrad ifrågasätta ALL stympningsverksamhet?

 70. arab e jag omskuren likaså permalink
  2009/02/08 11:01 e m

  den som ha det ekonomiska övertaget bestämmer kulturens riktning, detsamma gäller vinnaren i ett krig, han avgör historien.den som e för omskärelsen e oftast ngn som gynnas av stympningarnas dolda religiösa agenda & kan dra ekonomiska fördelar,som kirurger -de opererar tjejer bara för modeidealens skull fastän det är skadligt!

 71. arab e jag omskuren likaså permalink
  2009/02/08 11:05 e m

  man brukar ju säga att män med dåligt sexliv kompenserar saken me materiella fördelar det stämmer ju precis när det gäller amerikaner!!omskurna män e dem rikaste i världen även våldsammaste pga misslyckade genitalier & förstört kärleksliv speciellt i ungdomen som de tar revansch för senare med pengar makt & annat som e typiskt amerikanskt!samma gäller den muslimska världen som härmar usa i allt!

 72. taboooo permalink
  2009/07/05 10:13 e m

  har alltid undrat varför omskurna e så extremt ”överenergiska” jämfört me deras svenska kamrater???kanske beror på att dessa pubertetpojkar inte onanerar???de är ju överspända på gott och ont!!unga självmordsbombare pratar ju alltid om hur jobbigt sexuell upphetsning är för dom.det e ofta anledningen till att de hatar väst.deras vilja att dö för sin gud o komma till massa vackra kvinnor i himlen är kanske bara ett sätt att äntligen nå avslappning/orgasm???

 73. lisa falk permalink
  2009/07/14 9:41 e m

  religinsfrihet ä en sak men detta är ju religionstvång!tänk om nazister tvingar sina barn operationer så deras hud blir ljusare??ska vi då tolerera det med??
  ang förhuden: alla medvetna sexälskande tjejer som haft oomskuren,naturlig kille vet att det är bättre!
  varför älska med en förtryckt stel kille som sakna hud när man kan välja en välsmord naturlig?
  vad sänder förhud-stympningen för budskap til våra unga som just börjat treva sig fram i relationer?ska dem bara ägna sig åt penetrationsex för det är bara det stackars omskurna duger till???

 74. Maria permalink
  2009/07/30 12:44 f m

  Omskärelse är bra,det förebygger Sodomi!
  Jag har aldrig träffat en stjärtgosse som saknar förhud,det ökar perversion hos män!Många påsättare är dock omskurna!
  Dessutom är det omskurna visuellt tilltalande!
  Stympning gäller snarare oomskurna sönderrunkade män som ej får upp den.Däremot kan omskurna ha problem med att ”komma”.
  Vad fan menar ni med stympning egentligen?

  • kjell permalink
   2009/08/02 9:29 e m

   Maria:
   Dina åsikter är mycket märkliga och svåra att bemöta men jag vill passa på att visa på vilka enorma lidanden för individen det kan orsaka.
   Det finns många som har fått sina könsorgan vanställda av omskärelser.
   Se http://www.circumstitions.com/Restric/Botched1sb.html

   Förhuden är ett organ som innehåller många funktioner dvs inte bara ett fysiskt skydd för ollonet.
   Förhuden innehäller bla
   1.Celler som producerar antimedel mot bakterier/virus/svamp
   2.Känsliga nerver i toppen som ska trigga erektion vid lätt beröring.
   3.Sensorer för att reglera värmen
   4.Mekanisk glidfunktion för underlätta samlag
   5.Feromoner som antagligen ska göra kvinnan upphetsad när mannen får erektion.

   Allt detta går förlorat vid en omskärelse !
   Är det verkligen vettigt ?

   Du påstår indirekt att icke omskurna skulle ha svårare att få erektion.
   Där har du helt fel !
   Det finns en undersökning som visar att impotens är en av många vanliga problem som en omskuren kan lida av.
   De nerver på förhuden som ska hjälpa till med att trigga erektion har ju tagits bort.

   Många förespråkare för omskärelse agerar precis som förnekare av judeutrotningen eller som kommunister som försvarar kommunismen i Sovjet in absurdum.

 75. Helmut permalink
  2009/08/31 5:19 e m

  skikcka hem varenda en av dessa ”kulturberikare”!!!
  komma hit för att skära i sina barn fy fan!
  om de gör sånt mot sina egna vad kan de då inte göra mot oss??
  i år röstar jag på SD!

 76. gubben permalink
  2009/09/05 10:58 e m

  Den känsliga nedsatthet som gör att även en ung man inte kan nå orgasm genom onani är inte fördelaktig!
  Att ha stånd ofta men inte kunna nå orgasm är en plåga speciellt för den unge mannen!

 77. Levi Feiler permalink
  2009/09/07 10:41 e m

  Ni svennsons ä avis på att våra kukar är snyggare och mer lämpade för oralsex.
  Det är ju ni som är impotenta!
  Det är okså ni som föredrar män istället för tjejer.
  Ni är så besatta av onanera att ni inte bryr er om tjejer längre.
  Gör era barn en tjänst omskär dom annars blir dem ensamma runkisar utan flickvänner

  • Kjell permalink
   2009/09/08 8:27 e m

   Levi Feiler:
   Om det nu är så toppenbra
   varför har det då vuxit upp proteströrelser i USA mot omskärelser ?
   Varför har omskurna män som anser sig kränkta bildat intresseorganisationer i USA ?
   Varför har män i USA börjat stämma läkare/sjukhus för ingreppen ?
   Varför finns det nu redskap att köpa för att försöka återskapa förhuden så gott det går ?
   Varför finns det rabbiner som protesterar mot omskärelser ?
   Varför finns det muslimer som protesterar mot omskärelser ?
   Varför avråder Katolska kyrkan i USA mot omskärelser ?

 78. lenaalun permalink*
  2009/09/08 8:33 f m

  Tack, Levi Feiler, för de fördelar med omskärelsen du anför. Det har varit tunt med goda argument för omskärelsen. Du hjälper oss att se de traditionella skälen, som har fördelar.

  Jag anser dock att omskärelsen är ett övergrepp på den lilla pojken. Tydligen även på den nästan vuxne nittonåringen i sin militärtjänstgöring. Läs; http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=174445

  Jag anser också att vi rakryggat ska stå upp för svensk kultur och i lagstiftningen endast tillåta myndiga män få operationen utförd. Detta är en utopi i dagsläget, det inser jag, och de små gossarna kommer att omskäras i annat land t ex.

  I framtiden är det dock inte alls orimligt att anta att vuxna män sedan ställer svenska staten till svars för övergreppet. De kanske hade velat ha förhuden kvar, och själva få avgöra.

  Detta är den mest komplexa fråga jag någonsin har engagerat mig i. Att det finns positiva fördelar med omskärelsen, gör det svårt att entydigt fördöma handlingen.

  Sätter man den i relation till unga kvinnors bröstförstoringar, får man ännu ett perspektiv på seden att omskära små pojkar.

 79. kjell permalink
  2009/09/10 5:36 e m

  Man 39:
  Trots att ditt inlägg avser lenaalun vill jag ändå kommentera ditt inlägg.
  Vad var anledning till din omskärelse ?
  Hur länge har du varit omskuren ?
  Du kanske inte har upplevt att ollonet har ”härdats” full ut än.
  Håll koll på ditt ärr efter omskärelsen, speciellt om det känns irriterat.
  Det finns nämligen en cancerrisk i ärrbildningen.

 80. 2010/04/30 11:19 f m

  ”…Omskärelse må endast göras på begäran av myndig, upplyst man å egna vägar. …”

  Det är ju självklart att det SKALL var så, verkligen… – tycker Josef B.

 81. 2010/04/30 11:20 f m

  ”…Omskärelse må endast göras på begäran av myndig, upplyst man å egna vägar. …”

  Det är ju självklart att det SKALL var så, verkligen… – tycker Josef B.

 82. 2010/05/13 7:52 e m

  OMSKÄRELSE
  Avlägsnandet av förhuden från mannens könsorgan. Det hebreiska verbet mul (omskära) används i både bokstavlig och bildlig betydelse. Det grekiska substantivet peritome (omskärelse) betyder ordagrant ”skärande runt omkring”. (Joh 7:22) Uttrycket ”ett oomskuret tillstånd” är översatt från det grekiska ordet akrobystịa, som i den grekiska Septuaginta används för att återge det hebreiska ordet för ”förhud”. (Rom 2:25; 1Mo 17:11, LXX)
  Kravet på omskärelse lades på Abraham år 1919 f.v.t., ett år innan Isak föddes. Jehova sade till honom: ”Detta är mitt förbund som ni skall hålla. … Var och en av manligt kön hos er skall omskäras.” Detta gällde alla män i Abrahams hushåll, både hans avkomlingar och andra som hörde till hushållet. Abraham själv, hans 13-årige son Ismael och alla hans slavar blev därför omskurna som ”ett tecken på förbundet”. Nya slavar som kom till skulle också omskäras. Från och med då skulle varje man i hushållet, slav som fri, omskäras på åttonde dagen efter födelsen. Överträdelse av detta bud straffades med döden. (1Mo 17:1, 9–14, 23–27)
  Av väggmålningar och av undersökta mumier framgår det att omskärelse även förekom i Egypten, men när detta bruk infördes och hur utbrett det var är inte känt. Somliga säger att det var Josef som införde omskärelsen i Egypten när han hade ställningen som livsmedelsförvaltare där. Andra hänvisar till det Herodotos skrivit och hävdar att Abraham helt enkelt övertog den här sedvänjan från egyptierna. W. M. Thomson kommenterar detta påstående så här: ”När det gäller uttalandet av Herodotos, som kom till Egypten femton hundra år senare och som trots sin stora lärdom och omfattande forskning ofta skriver en hel del nonsens, kan jag omöjligen placera det i samma kategori som det vittnesbörd Mose gav. Den store grundaren av den judiska nationen – historiens störste laggivare, född och uppvuxen i Egypten – berättar sanningen om hur omskärelsen infördes bland hans folk. Långt senare kommer så en resande och historiker – en utlänning, en grek – och gör uttalanden som är delvis sanna, delvis felaktiga, vilket Josephus visar i sitt svar till Apion; och nu, mer än två tusen år efter Herodotos, för kritiska författare fram hans bristfälliga uttalanden, förvanskar dem och tänjer på dem för att försöka bevisa att Abraham inte fick omskärelsen från Gud (vilket Mose klart och tydligt säger att han fick) utan från egyptierna! Sådana vapen duger inte till att undergräva Moses trovärdighet.” (The Land and the Book, reviderad av J. Grande, 1910, sid. 593)
  Det var inte bara egyptierna som tillämpade omskärelse, utan det gjorde också moabiterna, ammoniterna och edoméerna. (Jer 9:25, 26) Senare blev också de samarier som följde kraven som fastställts i Moseböckerna omskurna. Däremot förekom inte omskärelse bland assyrierna, babylonierna, grekerna eller filistéerna. Det var i synnerhet filistéerna (snarare än kanaanéerna i allmänhet) som föraktfullt omtalades som ”de oomskurna”, och det var efter strider mot filistéer som David tog förhudar som troféer. (Dom 14:3; 15:18; 1Sa 14:6; 17:26; 18:25–27; 2Sa 1:20; 1Kr 10:4)
  Abrahams avkomlingar genom Isak och Jakob höll troget omskärelseförbundet. ”Abraham omskar sin son Isak när han var åtta dagar, så som Gud hade befallt honom.” (1Mo 21:4; Apg 7:8; Rom 4:9–12) Abrahams barnbarnsbarn sade till Sikem och andra som bodde i samma stad som han: ”Vi kan omöjligen … ge vår syster [Dina] åt en man som har förhud. … Bara på det villkoret kan vi ge er vårt samtycke: att ni blir som vi, genom att var och en av manligt kön hos er blir omskuren.” (1Mo 34:13–24) Det var uppenbarligen därför att Mose hade försummat att omskära sin son som han ådrog sig Guds vrede, en vrede som inte stillades förrän hans hustru Sippora omskar pojken. (2Mo 4:24–26; se SIPPORA.)
  Under den mosaiska lagen. Kravet på omskärelse blev en del av den mosaiska lagen. ”På åttonde dagen [efter en pojkes födelse] skall hans förhuds kött omskäras.” (3Mo 12:2, 3) Detta var så viktigt att man utförde omskärelsen på åttonde dagen även om den inföll på sabbaten, som var så högt aktad. (Joh 7:22, 23) Bland föräldrar som troget höll denna lag och lät omskära sina barn på åttonde dagen kan nämnas föräldrarna till Johannes döparen, Jesus och Paulus. (Lu 1:59; 2:21; Flp 3:4, 5) Lagen krävde också att främlingar skulle omskäras innan de fick äta påskmåltiden. (2Mo 12:43–48)
  Varför föreskrev lagen att omskärelse skulle utföras på åttonde dagen?
  Jehova gav ingen förklaring till detta, och det var inte heller nödvändigt. Hans vägar är alltid rätta, och han har alltid goda grunder för det han gör. (2Sa 22:31) På senare år har man emellertid fått bekräftat att det finns vissa medicinska skäl till att det var lämpligt att utföra ingreppet på åttonde dagen. Det har visat sig att vitamin K, som är nödvändigt för att blodet skall kunna koagulera, når normal nivå först fem till sju dagar efter födelsen. Av en annan koagulationsfaktor, protrombin, finns det omkring 30 procent av den normala mängden på tredje dagen, medan värdena på åttonde dagen är högre än vid någon annan tidpunkt i barnets liv – omkring 110 procent av normalvärdet. Genom att följa Jehovas anvisningar minskade man således risken för blödningar. Doktor S. I. McMillen konstaterar: ”Sålunda lägger man märke till att om man tar hänsyn till K-vitamin- och prothrombinvärdena, är den perfekta dagen för omskärelse den åttonde dagen, … [den] dag, som utvaldes av K-vitaminets skapare.” (Ingen av dessa sjukdomar, 1968, sid. 23, 24)
  Omskärelsen utfördes vanligtvis, men inte alltid, av familjens överhuvud. Längre fram i tiden utfördes ingreppet av särskilt utvalda personer som hade fått utbildning för det. Under det första århundradet tycks det ha blivit vanligt att ge pojken namn i samband med omskärelsen. (Lu 1:59, 60; 2:21)
  Under den 40 år långa vandringen i vildmarken blev inte de nyfödda pojkarna omskurna. Sedan israeliterna hade gått över Jordan ordnade Josua därför med att alla män som fötts under den här perioden blev omskurna med flintknivar i Gilgal, och Jehova beskyddade dem tills de hade återhämtat sig. (Jos 5:2–9; se SMÄDELSE, SMÄLEK.)
  Efter landsflykten. Två hundra år efter det att judarna hade återvänt från Babylon blev det grekiska inflytandet allt starkare i Mellanöstern, och många folkslag frångick omskärelsen. Men när den syriske kungen Antiochos IV (Epifanes) förbjöd omskärelse, visade det sig att judiska mödrar hellre dog än förvägrade sina söner detta ”tecken på förbundet”. (1Mo 17:11) Det förbud mot omskärelse som den romerske kejsaren Hadrianus utfärdade många år senare utlöste samma reaktion. Några judiska idrottsmän som ville delta i grekiska idrottstävlingar (där löparna var nakna) försökte emellertid bli ”oomskurna” genom en operation som återställde ett slags förhud, så att de skulle slippa bli utsatta för hån och löje. Paulus kan ha anspelat på ett sådant tillvägagångssätt, när han gav de kristna rådet: ”Blev någon kallad som omskuren? Han skall inte försöka bli som en oomskuren.” (1Kor 7:18) Det grekiska verb som här är översatt med ”försöka bli som en oomskuren” (epispạomai) betyder ordagrant ”dra på (över)” och avser tydligtvis det att dra fram förhuden för att bli som en oomskuren. (Jfr Int.)
  Inte ett krav för kristna. Eftersom Jehova hade visat att han tog emot icke-judar i den kristna församlingen och eftersom många från nationerna reagerade positivt på predikandet av de goda nyheterna, behövde den styrande kretsen i Jerusalem ta ställning till om det var nödvändigt att icke-judar blev omskurna. Slutsatsen blev att varken icke-judar eller judar behövde bli omskurna. (Apg 15:6–29)
  Kort efter det att detta beslut hade fattats omskar aposteln Paulus Timoteus, inte som ett uttryck för deras tro, utan för att de judar som de skulle predika för inte skulle ta anstöt. (Apg 16:1–3; 1Kor 9:20) Paulus behandlade frågan om omskärelsen i flera av sina brev. (Rom 2:25–29; Gal 2:11–14; 5:2–6; 6:12–15; Kol 2:11; 3:11) Till de icke-judiska kristna i Filippi skrev han: ”Det är vi som har den verkliga omskärelsen [hjärtats omskärelse], vi som utför helig tjänst genom Guds ande.” (Flp 3:3) Och till dem i Korinth skrev han: ”Omskärelse betyder ingenting, och ett oomskuret tillstånd betyder ingenting; men vad som betyder något är att man håller Guds bud.” (1Kor 7:19)
  Bildspråk. Begreppet ”omskärelse” används bildligt på flera sätt. Träd som planterats i det utlovade landet skulle ”förbli oomskurna” under tre år, och deras frukt skulle betraktas som deras ”förhud” och fick inte ätas. (3Mo 19:23) Mose sade till Jehova: ”Se! Jag har oomskurna läppar, så hur skulle farao någonsin lyssna till mig?” (2Mo 6:12, 30) Sådana som inte förtjänade något annat än att begravas tillsammans med människor av värsta slag kallas i bildlig bemärkelse föraktfullt för ”de oomskurna”. (Hes 32:18–32)
  Gud kräver att man skall vara omskuren i hjärtat. Detta krav gällde även israeliterna, som redan var omskurna i köttet. Mose sade till israeliterna: ”Ni skall skära bort ert hjärtas förhud och inte längre göra er nacke styv.” ”Jehova, din Gud, skall omskära ditt hjärta och din avkommas hjärta, så att du älskar Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ, för att du skall få leva.” (5Mo 10:16; 30:6) Jeremia påminde det egensinniga folket på sin tid om samma sak. (Jer 4:4) Att ”omskära … [sitt] hjärta” betyder att avlägsna allt i sitt tänkesätt, sina känslor eller sina motiv som misshagar Jehova och är orent i hans ögon och som gör hjärtat oemottagligt. På liknande sätt sägs det att öron som inte är mottagliga eller lyhörda är som ”oomskurna”. (Jer 6:10; Apg 7:51)

  • 2010/05/15 9:16 f m

   Kurt – vad är det som säger att ett felbeteende – som man har hållit på med väldigt länge – blir mera rätt bara för att man har hållit på med det väldigt länge ?

   Stympningen av hundar – i form av att hugga av svansen – blev ju så småningom förbjuden. Personligen hoppas jag på att könsstympningen av små gossebarn också blir förbjuden så småningom – därför att jag tycker att människor är minst lika värdefulla som hundar.

   Ifall vuxna män FRIVILLIGT (= opåverkade av något religionselände) väljer att könstympa sig – så tycker jag att det är helt OK.

   Naturen är SuperIntelligent – och hade det varit meningen att män icke skulle ha haft någon förhud – så hade ALLAgossebarn varit födda utan förhud – BERGIS !

   Men Intelligens är ju ej människosläktets religioners kardinaltecken precis, tyvärr tyvärr… 😥 – vilket i sig styrks av uttrycket: ”Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi”

   • 2010/05/15 6:22 e m

    Kunskapens Träd = De Eviga Livens Träd – är i grunden ingenting för människan att stympa. Framförallt då ej på kvinnan men ej heller på mannen. Kunskapens Träd = De Eviga Livens Träd är till för människor att ohämmat äta frukterna av – INGENTING ANNAT.

    Att sen s k religiösa PyramidMaktHavare för ca 4 000 år sedan klurade ut – att de med bl a könsstympningen som vapen – skulle kunna förslava sina medmänniskor – det är ju en helt annan sak.

 83. 2010/05/16 9:34 f m

  Josef Boberg

  Paulus skrev till dem i Korinth : ”Omskärelse betyder ingenting, och ett oomskuret tillstånd betyder ingenting; men vad som betyder något är att man håller Guds bud.” (1Kor 7:19)
  Omskärelse var ett krav i lagen till judarna men den lagen upphävde Jesus Kristus.Som kristna lyder vi inte under den Mosaiska lagen.
  Men det finns många principer i den lagen som vi har nytta av att begrunda.Mosaiska lagen pekade fram mot Kristus bl.a deras offer av djur som var en förebild på hur Jesus Kristus offrade sitt liv för oss så att vi skulle kunna bli försonade med Gud om vi utövar tro på den annordningen.

  • 2010/05/16 12:33 e m

   Kurt – det skulle vara välgörande – för att kunna föra interaktiva dialoger = kommunicera med Dig – ifall Du uttryckte NÅGONTING HELT eget personligt om könsstympningssaken – utan en enda tanke på mer eller mindre åt hållet hopplöst förlegade dogmer i flera tusen år gamla bibelböcker.

   Själv har jag gjort det bl a HÄR.

   När jag klickar på Din URL – så kommer texten upp: ”Servern hittades ej !” Kan Du fixa så att det funkar ?

 84. Malacoda permalink
  2010/06/09 3:50 e m

  Att ni ens diskuterar?!? Så länge vi har en ambivalent lagstiftning som;

  1. ger föräldrar rätt att indoktrinera sina barn in i sina vanföreställda metafysiskaperspektiv
  2. ger barnen självbestämmanderätt till religiös livsåskådning

  Så spelar det ändå ingen roll. För i praktiken, hur i helvete skall ettåriga Isak eller Muhammed kunna hävda att han minsann är ateist (eller något annat) och vill behålla sin förhud när han knappt kan prata? Barn i vårt samhälle är tyvärr fortfarande en vansinnigt marginaliserad grupp. Föräldrar äger mer eller mindre sin avkomma. Barn ses inte som individer, ses inte som fullvärdiga medborgare.
  Därför borde alla religiösa riter/seder vara belagda med en åldersgräns på 15 eller 18 år (även det kristna dopet och konfirmationen). Vill Isak och Mohammed bli sanna muslimer/judar och stympa sina snorrar så får deras tossingar till föräldrar gott vänta tills grabbarnas hjärna är tillräckligt mogen för att själv ta det beslutet innan kniven far fram.

  /Malacoda

Trackbacks

 1. Inget alls att yvas över « lena alun
 2. Oseriös hjärntvätt « lena alun
 3. Klarspråk från Eskilstuna « lena alun

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: