Skip to content

Hur är det möjligt?

2010/02/11

Kan man förlora sin ersättning  från Arbetsförmedlingen för att man vägrar skaka hand? Är inte det konstigt? Det är väl betydligt mer skrämmande än att muslimer fundamentalistiskt vägrar handskaka kvinnor? Det tycker i alla fall jag är ruskigare. Varför osynliggörs detta? Nalin Pekgul skriver;

Det är ytterst olyckligt att Arbetsförmedlingen döms för religiös diskriminering efter att en muslimsk man förlorat sin ersättning då han under en arbetsintervju vägrat skaka hand med en kvinna.

Är inte det värre än diskriminering. Det låter som maktmissbruk, eller vad?

De allra flesta muslimer skakar hand med både kvinnor och män. Därför är en dom om att man har rätt till arbetsmarknadsstöd även om man inte kan följa så enkla sociala regler som att skaka hand inte till stöd för de flesta muslimer. Tvärtom blir det till en börda eftersom muslimer pekas ut som krångliga och utan samma krav på sig som alla andra.

Men vad säger hon? S-kvinnornas ordförandes debattartikel är inget annat än ett aprilskämt för mig. Jag har full förståelse för att man kan anse att man ska lära sig handskaka om man vill bo i Sverige. Men att dra in arbetsmarknadsstödet för att en man inte har fått det klart för sig är verkligen etnisk diskriminering eller värre än så!

Här skulle vi verkligen följa Kanadas exempel som har ideella föreningar, främst invandrarföreningar, som socialiserar in invandrarna och talar om att såhär gör vi i Kanada. Jag tror att det är hög tid, nu när Säpo ska granska den militanta islamismen. Visserligen ett smart grepp av regeringen att samla pluspoäng på det hos allmänheten. Antagligen är det dock dessutom en befogad åtgärd.

Uppdaterat 2010-02-12; Bloggen Makt&Media ger mig lite bättre förståelse för hur Nalin Pekgul tänker:

Den arbetssökande mannens handling är nämligen i mina ögon ingenting annat än en primitiv härskarteknik, som bland annat ger uttryck för djupt okunniga och sexuellt färgade fördomar. Intrycket är att kvinnor på sin höjd betraktas som en andra klassens människa, eller snarare som ett orent och smittförande sexobjekt utan någon integritet värd namnet att behöva ta hänsyn till.

Samhällets insatser borde hellre inriktas på att vidga mannens perspektiv på sin samtid. Istället får han i princip 60 000 kronor som plåster på såren för ett misslyckat försök att, med hjälp av osynliggörande och könssegregerande härskartekniker, styra upp medarbetarna på sin tilltänkta arbetsplats.

Detta är i mitt tycke ett helt orimligt, för att inte säga obegripligt, utslag. Jag hoppas och ser fram emot att Arbetsförmedlingen går vidare och överklagar domen.

Faktum kvarstår; Får man dra in ersättning när kulturkrockar sker? Det är ju vardagsmat i vårt mångkulturella samhälle. Idag var det en ny svensk busschaufför som visade härligt temperament när ungdomar upprepade gånger tryckte på stopknappen så att en kille skulle hinna springa ikapp bussen. Busschauffören var maktlös, och reste sig upp och beordrade ungdomarna att omedelbart kliva av. Vilket de inte gjorde. De var medvetna om att de hade rätt sitta kvar hörde jag dem sedan samtala om. Ojojoj! Färgstarkt var det ialla fall att våga visa civilkurage i bussen och lära ungdomarna ett och annat.

Jag är verkligen ingen som försvarar könsdiskrimering, aldrig, men en kvinnlig VD och t ex en myndighet kan inte könsdiskrimineras av en hjälpsökande. Unken kvinnosyn får vi bara mer och mer av i vårt samhälle i och med mångfalden. Är man trygg i sin jämställdhet rinner det lätt av en. Irriterande, men man vet ju vem som har något att lära och förstå. Inte är det den jämställda kvinnan. Däremot krävs att hon kan bemöta mannens verklighetssyn med respekt. De lär sig inte genom bestraffningar. Det är mödosamt att tukta en mansgris. Lika delar kärlek och självdisciplin kanske är ett bra recept. Disciplinåtgärder i form av en indragen ersättning, för att han vägrade handskaka var faktiskt värre än diskriminering. Kunskaperna om diskrimineringslagarna verkar fortfarande var väldigt klena. Här är domen.

Uppdaterat 20100214; Via absolute bananas blogg hittade jag Erik Ullenhags debattartikel på svt.se. De nyanserar bilden ytterligare för mig. Intersektionaliteten/skärningspunkterna mellan diskrimineringsgrunderna är ingen enkel sak. Jämställdheten har dock gått så långt att inte alla män förtrycker kvinnor. De finns kvinnor som förtrycker män, t ex invandrarmän. Jag säger inte alls att den kvinnliga VD förtryckte honom. Det var Arbetsförmedlingen som gjorde det.  Man kan inte heller säga att han diskriminerade d v s misgynnaded henne. Utan mannen som fick sin ersättning indragen, när han följde sin religiösa övertygelse, utsattes för en orättfärdig sanktion. DO har tolkat diskrimineringslagen helt korrekt. Läs hela domen! Om diskrimeringslagarna inte faller Pekgul eller Ullenhag i smaken är en sak. En annan är vem som blir missgynnad. Det var inte den kvinnliga VD´n, även om hon naturligtvis kan ha känt sig kränkt i den aktuella situationen. Intersektionaliteten är kanhända lite komplicerad?

Alex Voronov reflekterar på Eskilstuna-Kurirens ledarblogg, med anledning av Mathias Sundins (FP) tillspetsade debattartikel. Har nog aldrig upplevt en så missuppfattat ämne eller fråga. Att våra diskrimineringslagar är så missuppfattade även av liberala riksdagsledamöter som Sundin och Ullenhag är fascinerande. Var ska detta sluta? 😀 Enligt min mening är det inte fel på diskrimineringslagarna eller tingsrättsdomen. Det är förståelsen för hur diskrimineringen verkar i samhället som är snudd på obefintlig i vissa läger. Hur ska vi då någonsin kunna uppnå jämställdhet? Intressanta är också de fantasifulla broderier som svenska män lägger in i muslimens vägran att handskaka? Säger kanske långt mer något om deras egen (djupt hemliga) kvinnosyn faktiskt? Hur muslimen ser på kvinnor vet vi inte så noga. Genusrelationer är så varierande. Den muslimska seden handlar främst om att skydda män och kvinnor från sexuella frestelser. Det är så de hanterar de sexuella energierna. Som jag har uppfattat saken, ska tilläggas. Jag har läst islam på högskolenivå och gjort studiebesök i moské iaf. Träffat muslimska församlingen här i Eskilstuna. Vilka intelligenta människor!

Uppdaterat 20100216; Ord och inga visor från Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. Och visst är islamofobi en olämplig väg till jämställdheten. 😉 Invandartjejerna briljerar. Härligt.

Uppdatering 20100218; Prästen Lars Gårdfeldt har en debattartikel på Aftonbladet.se.

Men man kan inte diskrimineras av en kollega!! Där gäller inte diskrimineringslagarna. Man kan trakasseras och det ska utredas skyndsamt, och kollegan kan förlora jobbet likväl. 🙂

Min man, om jag hade någon, kan misshandla mig, men han kan aldrig fällas för könsdiskriminering. Däremot för kvinnofridskränkning. Vi har många fina lagar att ta i bruk.

LÄS DISKRIMINERINGSLAGEN HÄR. ARBETSGIVAREN DISKRIMINERAR. INTE KOLLEGOR. ARBETSGIVAREN HAR ANSVAR ATT UTREDA TRAKASSERIER. DET BEHÖVER VI LÄRA OSS. VI SKA INTE TÅLA MOBBING PÅ ARBETSPLATSEN. LYCKA TILL LARS GÅRDFELDT!

Antidiskrimineringsföreningarna hjälper oss gratis! Humanitas i Eskilstuna hjälper alla i hela länet! De hjälpte mig att förstå diskrimineringslagen. 🙂

Uppdaterat 20100219: Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna förklarar enkelt och konkret varför tingsrättsdomen är helt korrekt.  Onkeligen är det underligt är det  att Arbetsförmedlingen inte behärskade lagen.  Förklaringen är sannolikt att man förblindades av denna nya förordning;

Enligt 37 § förordningen ska Arbetsförmedlingen återkalla anvisningen till ett program bl.a. om den som anvisats ett program avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete utan godtagbart skäl men också om det annars finns särskilda skäl. När Arbetsförmedlingen ska tillämpa bestämmelsen har de tillgång ett ”Handläggarstöd” för återkallande av anvisningar. Det är en instruktion utformad av myndigheten. Särskilda skäl för att återkalla en anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program föreligger bl.a. om sökanden uppträder på ett sådant sätt i kontakten med arbetsgivare – även potentiell arbetsgivare – eller den som man ska praktisera hos under ett program så att man förlorar möjligheten att få arbetet eller praktikplatsen. Som exempel från rättspraxis kan nämnas att någon går på en arbetsintervju men förklarar att Arbetsförmedlingen har sagt till personen i fråga att gå på intervjun man att man själv helst inte vill ha arbetet. För det fall man då inte får arbetet utgör detta ett annat sådant särskilt skäl som kan göra att man återkallar anvisningen. Bakgrunden till bestämmelsen i 37 § är att alla anvisningar till program ska vara arbetsmarknadspolitiskt motiverade. Så är inte fallet om den anvisade inte medverkar till anvisningen.  (Saxat ur den aktuella tingsrättsdomen s. 9.)

Frågan är ju hur lämplig denna paragraf 37 är i praktiken?! Det är den attityden i tilltalet som fick mig att bryta ihop på Arbetsförmedlingen när jag läste de nya a-kassereglerna. Att tvingas pendla som ensamstående med små barn direkt efter tuffa cancerbehandlingar var mer än min kropp och själ kunde accpetera. Regeringens nya direktiv slår väldigt, väldigt hårt i praktiken.

Uppdaterat 20100223; Badlands hyena skojar till det med anledning av SvD´s ledarkrönika;

Den kvinnliga arbetsgivaren som inte fick sin hand skakad av en muslimsk arbetssökande man blev kränkt. Självklart ska Arbetsförmedlingen kunna dra in aktivitetsersättning för sådana skymfer.Det gäller förstås arbetstagare.

Arbetsgivare kan givetvis bli kränkta. Deras kropps- och ansiktsrörelser är heller inte underställda särskilda regler. Arbetsgivare kan vägra skaka hand utan att utsättas för några sanktioner från samhället, inget minskat företagsstöd eller indragen hjälp från Tillväxtverket.

Uppdaterat 20100310: Ytterligare klarlägganden finns nu på Aftonbladets debattsida;

Prästen Lars Gårdfeldt verkar ha uppfattat tingsrättsdomen och uttalanden från DO som att det nu skulle vara fritt fram för en homofob prästkollega att i religionsfrihetens namn behandla honom på ett förnedrande sätt genom att vägra att ta honom i hand. Så är det inte. En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare har utsatts för trakasserier av en arbetskamrat har en skyldighet att utreda och vidta åtgärder för att få slut på trakasserierna (se 2 kap. 3 § diskrimineringslagen). Gårdfeldts artikel i sig är skäl nog för hans arbetsgivare att agera. Gör inte arbetsgivaren det riskerar han att dömas till skadestånd efter att Gårdfeldt anmält saken till DO eller till sin fackförening.

lena alun

Annonser
10 kommentarer leave one →
 1. Nroblexy permalink
  2010/02/11 10:22 e m

  Men du, jag som djupt kristen vill inte skaka hand med en homosexuell, är det ok för dig ?

  Förlorar sin ersättning gör man väl inte för att man inte skakar hand, det stämmer ju inte, det är ju för att han inte fick jobbet som VD:n rättmätigt förvägrade honom.

  Följ sunt förnuft, seder och bruk och behandla andra som du själv vill bli behandlad, så löser sig allt…

 2. lenaalun permalink*
  2010/02/11 10:43 e m

  Talar vi om samma sak? Du får gärna ge mig en länk. ´Det kanske finns flera aktuella diskrimineringsfall i omlopp nu?

  http://mopsen.wordpress.com/2010/02/09/kvinnan-tige-i-forsamlingen/#comment-636

  Om du klickar på översta länken ”vägrar skaka hand” och läser Nalin Pekguls debattartikel ser du att jag klippt ut citaten där det framgår att en muslim vägrat handskaka och därmed inte fått ut arbetsmarknadsstödet.

  För mig är det okej att inte handskaka. Skulle någon vägra, skulle jag nog snabbt inse att personen har något slags problem med kroppskontakt. Samma sak med folk som inte vill kramas. Det bör man kunna känna in, tycker jag. Men alla har inte den förmågan, utan kastar sig om halsen på folk.

 3. Anders permalink
  2010/02/15 11:03 f m

  Hej Lena,

  Du skriver: ”en kvinnlig VD och en t ex myndighet kan inte könsdiskrimineras av en hjälpsökande”.

  En socialsekreterare (eller en kvinnlig VD) som blir kallad för ”jävla sugga”, ”du ska suga min kuk” el dyl (av en klient resp. anställd alt. arbetssökande) – hon skulle alltså inte vara könsdiskriminerad, som du ser det.

  Hur motiverar du det?

 4. lenaalun permalink*
  2010/02/15 7:34 e m

  Hej Anders,

  Det är könsförtryck/kvinnoförtryck. Diskrimineringslagarna gäller inte alla situationer. Socialsekreteraren kan inte diskrimineras, men utsättas för hot och trakasserier inklusive grova sexuella trakasserier.

  Idag har jag uppmärksammat att kvinnan förtryckte sin man, och själv blev jag förtryckt av en invandrartjej som jobbade på fina restaurangen jag åt lunchbuffé på.

  Så påminner du mig om en kund som skrek i hela banklokalen åt mig att felet med mig är att jag inte hade fått kuk i mig på länge. 😀 Inte var jag diskriminerad, men han kände sig missnöjd för att jag av någon anledning inte kunde tillmötesgå hans krav och förväntningar på banken.

  Hade med mig denna kurslitteratur på tåget till Stockholm. Men oj vad gott jag sov på den. 😀

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9147074779

  Skaffa den, så kan vi blogga som tusan!!

 5. Robin permalink
  2010/02/16 9:45 e m

  Inte för att det har med ämnet att göra, men…
  ”och själv blev jag förtryckt av en invandrartjej som jobbade på fina restaurangen jag åt lunchbuffé på. ”
  Med tanke på din nitiskhet i övrigt, undrar jag hur du fick ihop detta utan att slå knut på dig själv.
  Episkt. ^^’

 6. lenaalun permalink*
  2010/02/16 10:01 e m

  Robin, det där övergår mitt förstånd; nitiskhet….slår knut… epik???? 😀

  Jag satt som ensam kvinna, 40 plus, vid ett bord. Servitrisen var mycket ung. Hon överordnade sig mig och ignorerade mig.

  Här är en blogg som beskriver en servicepersonal som inte orkar engagera sig i alla kunder;

  http://anybodys-place.blogspot.com/2010/02/jag-vagrar-att-bli-nonchalerad-av-en.html

 7. 2010/02/17 11:41 e m

  Ja vad ska man säga, jag .. en vit, medelålders, heterosexuell man, jag borde ha sett till att aldrig ha blivit född, men jag faller ner på knä och ber om ursäkt. Jag erkänner; jag är naturligtvis en potentiell .. våldtäktsman, taliban, kvinnomisshandlare, pedofil, islamofob, antisemit och jag vet inte vad, glömde jag arvssynden, ja den med är mitt fel den med och …

 8. lenaalun permalink*
  2010/02/18 8:50 f m

  😀 Du är älskad ändå, och friköpt genom Jesus Kristus Nåd. Till Exempel. Det finns andra språkliga konstruktioner för att uttrycka syndernas förlåtelse.

  Jag har också en internaliserad vit, medelålders, heterosexuell man inom mig! Ingen går fri från att påverkas. Vi sitter alla i sammma båt. Min lilla ljuvliga dotter kan vara stenhård mot mig. De lär sig snabbt det manliga förhållningssättet.

  KÄRLEKEN är lösningen! Via domen och besinningen. Lycka till. Perfekt! Du har redan knäfallit.

 9. Jesper permalink
  2010/02/23 4:30 e m

  Hej Lena! Jag skuttar över till den här tråden i stället. 🙂

  Paragrafen 37 som du citerar ställer jag mig också frågande till, åtminstone så som arbetsförmedlingen kan ha menat att den skulle användas i fråga om den muslimske mannen.

  Jag tycker den går att argumentera emot med hjälp av ett par kontrafaktiska vändningar. Ponera för det första att vad mannen gjorde faktiskt var ett uttryck för kvinnoförtryck, samt att detta berättigade AF att dra in hans ersättning eftersom det förhindrade anställning. Detta är, eller åtminstone var, förbundet Humanisternas uppfattning, och det finns uppenbarligen väldigt många andra som ser det på det viset. (Jag gör det inte, men bear with me…)

  Säg nu att VD:n istället varit en man! Då hade ingenting märkvärdigt skett vid intervjun. Mannen hade fortsatt vara berättigad till ersättning, om han förstås inte blivit anställd.

  Detta verkar konstigt när man tänker ett slag på det. Mannen hade alltså fortsatt att förtrycka kvinnor genom att vägra vidröra dem, och så snart han kommit till en kvinnlig arbetsgivare hade det problemet kommit i dagen. Om detta är riktigt, så baseras alltså berättigandet på något slags slump: huruvida man är berättigad till ersättning eller inte beror på vilka företag som råkar söka arbetskraft för tillfället. Är detta inte övertygande, så fundera ett slag på andra med (i vid bemärkelse) ideologiska övertygelser, till exempel veganer.

  Att slumpen på ett så påtagligt sätt skulle avgöra är en tillräckligt absurd tanke för att den inte ska kunna vara riktig. Alltså måste det handla om att mannens förtryckande beteende potentiellt kan förhindra att han anställs.

  Men den potentialen har han ju hela tiden haft! Ska han alltså bli återbetalningsskyldig för den ersättning han redan fått? Och dessutom: Om kvinnoförtryck är strukturellt, då upprätthålls det även av vissa kvinnor. Om den arbetssökande istället varit en muslimsk kvinna som i enlighet med samma sedvänja hade vägrat skaka hand med en manlig VD, så har hon ju deltagit i att upprätthålla detta kvinnoförtryck. I konsekvensen namn ska hennes ersättning då dras in, och hon ska eventuellt också bli återbetalningsskyldig för de månader hon felaktigt fått ersättning, då hennes potentiella beteende hela tiden kunnat hindra henne från att bli anställd.

  Paragrafen, så som den tillämpats här, leder alltså till helt orimliga konsekvenser, oavsett om man tolkar den som endast berörande vad den sökande faktiskt gjort, eller i termer av vad den sökande potentiellt får för sig att göra.

  Givetvis gäller allt detta även dem som har andra (mer eller mindre) ideologiska värderingar. En vegan som nekat eller kan komma att neka anställning på något slakteri, en agitatorisk ateist i Svenska kyrkan, en abortmotståndare på en abortmottagning, en antisemit i en judisk församling eller en människovän på regeringskansliet; alla dessa saknar berättigande till arbetslöshetsersättning om man är konsekvent med AF:s tolkning av paragrafen. Den tolkningen är helt väck.

 10. lenaalun permalink*
  2010/02/23 5:08 e m

  Tack, så mycket Jesper! 🙂

  Det var ett klargörande, som heter duga. Hoppas Christer Sturmarck, Sofia Nerbrand, Nalin Pekgul, Mattias Sundin och Erik Ullenhag är mottagliga för dina moralfilosofiska argument. 😉

  Detta missuppfattande av diskrimineringslagen är det värsta jag varit med om. 😀 Det har varit debatter kring lagen tidigare, så den har aldrigl yckats bli förstådd ens av den politiska eliten.

  Rasifieringen blir väldigt tydlig i detta delikata fall. Vilken klipsk kille som drev saken i en rättsprocess. Kanske kan lagen bli förstådd så småningom.

  Fast nu behandlade du förstås paragraf 37, och den är så uppåt väggarna som allt annat regeringen har hittat på så den kan jag inte tolka välvilligt. Diskrimineringslagen är dock vetenskapligt grundad, och där ser vi verkligen skiljelinjen/klyftan mellan kunskap och politik.

  När lagar enbart är politik är det farligt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: