Skip to content

Myterna om de sjukskrivna

2010/01/27

Katrine Kielos ledarkrönika i Aftonbladet erbjuder ett nytt avstamp i diskussionen om sjukskrivningarnas orsaker;

Bilden av de sjukskrivna som fuskare och inbillningssjuka vann mark i början av 2000-talet, påverkade den dåvarande socialdemokratiska regeringen och har i brutalare form blivit utgångspunkt för regeringen Reinfeldts reformer. Men Björn Johnson visar att den ökade sjukfrånvaron varken kan förklaras med försämrad arbetsmiljö eller ökat överutnyttjande av sjukförsäkringen.

 

Men i ett alltmer polariserat debattklimat fattar politiker beslut på bristfälliga och i många fall direkt felaktiga grunder.

I bästa fall har det blivit verkningslösa symbolåtgärder, i sämsta fall rent kontraproduktiva förslag. Oftast går resonemangen i cirkel: ökningen av sjukfrånvaron förklaras med ökat överutyttjande och som belägg för att överutnyttj­andet ökat anförs den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron. 

Överutnyttjande förekommer naturligtvis, men förklarar inte vad som hände. Troligast är att utveckligen i stället hängde samman med rehabiliteringssystemets kollaps, menar Johnson. Möjligheterna till arbetsträning och omplacering minskade, lättare tjänster försvann, lönebidragsmöjligheten drogs in och företagshälsovården monterades ner. Sedan renodlades sjukförsäkringen och strax därefter började sjukfrånvaron galoppera.  

Denna förklaring tilltalar inte socialdemokraterna (eftersom den pekar ut några av deras reformer som utlösande faktorer). 

Men än mindre de borgerliga. Idén om inbillningssjuka som ska botas med ekonomiska incitament är en av alliansens mest grundläggande. 

Sverige behöver hursomhelst en mer nyanserad debatt om sjukskrivningar och Björn Johnsons bok är en utmärkt början.

Just det, rehabilitering är det inte gott om. Den lyser med sin frånvaro i sjukvården, kan jag tycka. Jag som är för sjuk för att utredas av psykiatrin. Jag är välkommen när jag mår bättre. 🙂

lena alun

Annonser
120 kommentarer leave one →
 1. Anders permalink
  2010/01/27 10:09 e m

  Lena.. titta på den här kurvan över antalet sjukskrivna sedan mitten på 70-talet. Den här kurvan avspeglar självfallet INTE stora, dramatiska variationer av hälsoläget i landet.

  http://statistik.forsakringskassan.se/portal/page?_pageid=93,236021&_dad=portal&_schema=PORTAL

  Den bästa förklaringen finns nog i SOU 2002:62

  ”..det finns en grupp av individer som det egentligen inte finns någon plats för på dagens arbetsmarknad. Denna grupp befinner sig i det ena eller andra stödsystemet. Var de befinner sig, anses vara mer beroende av stödsystemets relativa generositet och den kapacitet som finns för att kontrollera om de aktuella personerna verkligen har rätt till ersättning, än av personernas aktuella situation.”

 2. lenaalun permalink*
  2010/01/27 11:44 e m

  På 90-talet var det 100 % sjukpenning och jobbade man skift var det mer lönsamt att vara sjuk för ersättningen var genomsnittslönen. Så genom att vara sjuk vissa strategiska dagar blev månadslönen högre med sjukdom. Så de dåligt genomtänkta politiska idéerna har verkligen varierat under åren. Vissa utnyttjade detta.

  Men det går väl att köpa att det är långtidssjukskrivningarna som blivit fler? Det beror ju på att arbetslivet i allmänhet är väldigt tufft och prestationskraven höga. Är man sjuk orkar man självfallet inte komma tillbaka.

  Utmattningssyndromen med kroniskt trötthetssyndrom är verkligen epidemiska här i Sverige. Tydligen smittsamt enligt en bok jag läste. Att leva eller arbeta med utmattningsdeprimerade smittar av sig. Det är något att ta itu med. Hur botas den och framförallt hur förhindras den.

 3. Anders permalink
  2010/01/28 2:00 e m

  Hej Lena,

  stort tack för svar!

  Du skriver: ”På 90-talet var det 100 % sjukpenning och jobbade man skift var det mer lönsamt att vara sjuk för ersättningen var genomsnittslönen. Så genom att vara sjuk vissa strategiska dagar blev månadslönen högre med sjukdom. Så de dåligt genomtänkta politiska idéerna har verkligen varierat under åren. Vissa utnyttjade detta.”

  Intressant! Det kände jag inte till. Varför blev det så? Vilka dagar var ”strategiska”?

  Du skriver: ”Men det går väl att köpa att det är långtidssjukskrivningarna som blivit fler? Det beror ju på att arbetslivet i allmänhet är väldigt tufft och prestationskraven höga.”

  Ja, det var långtidssjukskrivningarna som har blev fler vid den senaste toppen. Men av det kan man INTE dra slutsatsen, att de långtidssjukskrivna skulle ha kunnat ”rehabiliterats” till arbetslivet.

  Januari 1997 ändrades reglerna för förtidspension ”vad gäller bedömningen om arbetsförmågans nedsättning. .. Utrymmet för att vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning beakta andra faktorer än rent medicinska minskade jämfört med tidigare förhållanden.

  Samtidigt upphörde äldrereglerna som innebar en mildare bedömning vid prövning av rätten till förtidspension för de som fyllt 60 år att gälla.” (skriver FK)

  Efter denna förändring, så börjar de långa sjukskrivningarna öka.

  FK skriver rakt på sak: ”Det finns ett utbytesförhållande mellan långtidssjukskrivning och nybeviljade förtidspensioner.”

  Så om man gör det svårare att få förtidspension, så är det kanske inte såå förvånande att de långa sjukskrivningarna ökar.

  Arbetslivet är, precis som du säger, väldigt tufft och prestationskraven höga. Tidigare har man diskret avtappat en del av dem, som inte uppfyllt dessa höga krav och förtidspensionerat dem.

  ”..det finns en grupp av individer som det egentligen inte finns någon plats för på dagens arbetsmarknad. Denna grupp befinner sig i det ena eller andra stödsystemet. Var de befinner sig, anses vara mer beroende av stödsystemets relativa generositet och den kapacitet som finns för att kontrollera om de aktuella personerna verkligen har rätt till ersättning, än av personernas aktuella situation.”

  De finner sig alltså ”i det ena eller andra stödsystemet” (t.ex. förtidspension).

  Om man nu prompt skall peka på en (1) förklaring, så verkar förändringarna av reglerna för förtidspension vara en minst lika trolig förklaring som ”rehabiliteringssystemets kollaps”.

  Det framstår också som rätt märkligt, hur Katrine Kielos beskriver ”rehabiliteringssystemet” nämligen, att ”möjligheterna till arbetsträning och omplacering minskade” samt att ”lättare tjänster försvann”

  Det här beskriver ju ett förändrat arbetsliv som ställer högre krav – INTE ett ”rehabiliteringssystem”. Den arbetsgivare som har ”lättare tjänster” att erbjuda, han erbjuder mindre krävande anställningar – han erbjuder inte ett s.k. ”rehabiliteringssystem”.

  Katrine Kielos påstår vidare, att ”lönebidragsmöjligheten drogs in”.

  Jag tror inte, att det stämmer, att ”lönebidragsmöjligheten drogs in” rent generellt – men lönebidrag reserverades kanske enbart för invandrare? Precis som starta-eget-bidrag i somliga kommuner har reserverats enbart för invandrare (invandrare och kvinnor i en del kommuner).

  Jag hade en bekant i förvaltningen i en kommun som sa (under den period som vi talar om) ang lönebidrag till invandrare, att ”det finns hur mycket pengar som helst till det här”. Han fantiserade *givetvis* inte, han beskrev sina villkor på förvaltningen.

  Över huvud taget, så vill ingen kännas vid s.a.s. jokern i leken. Vi vet, att invandrare i genomsnitt är *mycket* mer sjukskrivna och förtidspensionerade (det finns beskrivet i flera rapporter) – men i diskussionen om fluktuationerna i sjukskrivningsstatistiken, så låtsas man, som om detta var försumbart. I vilken utsträckning har detta påverkat siffrorna och hur politikerna har agerat??

  Det är upprörande, att den här frågan är tabubelagd.

  En annan, minst lika tabubelagd fråga är, om kvinnor verkligen bör behandlas som män?

  Norge och Sverige har liknande sjukskrivningsmönster, vilket avviker KRAFTIGT från andra länder i Västeuropa. Såväl i Sverige som i Norge är kvinnorna *mycket* mer sjukskrivna än männen.

  Norge och Sverige har därtill *mycket* högre arbetskraftstal för kvinnor över femtio år, vilket också avviker KRAFTIGT från länder i Västeuropa. Kan det möjligen finnas ett samband där?

  I stället för att diskutera

  1. att ”det finns en grupp av individer som det egentligen inte finns någon plats för på dagens arbetsmarknad”

  2. i den gruppen är invandrare kraftigt överrepresenterade

  3. kvinnor pallar i genomsnitt inte för att *både* jobba häcken av sig och bli mammor

  så skapar man skendebatter som fokuserar på något helt annat t.ex. ”rehabiliteringssystemet”.

 4. lenaalun permalink*
  2010/01/28 3:22 e m

  Tack Anders, för ditt stora engagemang!

  Det råkade vara så att jag satt i telefon med en socialbidragshandläggare och tillika vän i telefon, och jag nämnde sjukskrivningskurvan du hade givit mig länk till.

  Då mindes han att det på 90-talet var smart att vara sjuk på morgonskiftet, för att ersättningen var ett genomsnitt av alla skift inklusive nattskiftet. Det blev mer lön om han hade råkat vara sjuk dessa dagsverken. Ja, visst var det intressant! Helt absurt ju med dagens mått.

  Idag ska istället verkligt allvarligt sjuka gå på Arbetsförmedlingen och gå introduktionsprogram. Politiken är mycket nyckfull.

  Det är verkligen sorgligt att sjuka människor inte kan få vara i fred. När arbetslösheten är så stor bland friska och unga blir det makabert.

  Ja, integrationen är ett ännu sorgligare kapitel, där vår rasism är den stora boven i dramat.
  Om invandrare hade välkomnats in på arbetsmarknaden som de berikande resurser de är hade de inte tagit så stor andel av sjukskrivningsstatistiken. Där kan jag ju känna att det verkligt stora misslyckandet ligger. Och det ansvaret får vi alla ta på oss. Och göra rätt nu!

  Jag skäms faktiskt inte för att jag är en sjukskrivningskostnad. Jag har jobbat häcken av mig på SEB bl a och förhoppningsvis har de bidragit med något i samhällsekonomin, förutom de avgifter som har betalats in till sjukförsäkringen. Hade jag levt i en tid då hemmafrun fanns kvar hade jag antagligen valt detta i större utsträckning då jag har en medfödd psykisk skörhet. Jorden har sedan gymnasietiden snurrat allt för fort och jag har varit utmattad sedan ungdomen.

  Det säger sig självt att en kropp vars system går på högvarv slits ut fortare. Vi har varit inne på detta tidigare, Anders, och jag känner att jag har offrat mig själv på jämställdhetens altare.
  Det blev på tok för mycket att bara ha två barn i ett utmattningsdeprimerat tillstånd, och sen arbete på det….. Du skriver att kvinnor i genomsnitt inte pallar både det tuffa arbetslivet och moderskapet. Tror du att det är så illa? Jag tänkte att vi var ett ganska litet antal, men dock tillräckligt stort för att vara en belastning i sjukförsäkringssystemet.

  Ser jag mig runt omkring så är dock de flesta med mindre barn bra slutkörda och nära sammanbrottet kan jag ana.

 5. Anders permalink
  2010/01/28 6:12 e m

  Tack för svar, Lena

  Du skriver: ”Vår rasism är den stora boven i dramat. Om invandrare hade välkomnats in på arbetsmarknaden som de berikande resurser de är hade de inte tagit så stor andel av sjukskrivningsstatistiken.”

  Nej, nej, nej och åter NEJ. Det här är en annan skendebatt.

  Majoriteten av dem som invandrar till Sverige är inte anställningsbara. Till Sverige invandrar extremt lågutbildade inkl. analfabeter. Det är fullkomligt befängt att du tror, att en analfabet (!) inte blir anställd, för att han inte ”ses” som ”en berikande resurs”.

  Läs t.ex. om Sveriges avvikande inställning till kvotflyktingar:

  ”De flesta länder – Danmark, exempelvis – bedömer flyktingarnas ”integrationspotential” när de gör sitt urval. …

  Sverige då?

  – Vi har ingen integrationsaspekt. Vi tar gamla, sjuka, handikappade och analfabeter, säger Oskar Ekblad, avdelningschef inom asylprövningen.

  …Vi tar väldigt många svåra sjukdomsfall, exempelvis. …

  – Jag har gått fem år i skola, svarar 82-årige Noel.

  – Jag har gått sex år i skola, svarar 70-åriga Amel.

  Utbildningsnivån har ingen betydelse för beslutet, försäkrar Migrationsverket.”

  http://sydsvenskan.se/varlden/article436707/Vald—eller-bortvald.html

  Det här är naturligtvis inte några ”berikande resurser”.

  Å ena sidan skriver du, att arbetslivet ”i allmänhet är väldigt tufft och prestationskraven höga”. Å den andra sidan tror du, att extremt lågutbildade och analfabeter inte blir anställda i detta tuffa arbetsliv med höga prestationskrav pga arbetsgivarens ”rasism”.

  HUR får du ihop det???

  Nog begriper du väl, att den som är extremt lågutbildad (t.o.m. analfabet) inte har en chans på denna tuffa arbetsmarknad?

  —–

  A propos kvinnor – rimligen finns det ett samband mellan Sveriges och Norges kraftigt höga sjukskrivningstal OCH höga arbetskraftstal för kvinnor över 50 år. Jag skulle tro, att alltför många kvinnor sliter ut sig, genom att kombinera småbarnstiden med att yrkesarbeta.

  A propos din egen situation, så är sjukskrivning och förtidspension till för dem som är sjuka. Det finns naturligtvis ingen anledning att skämmas (!) för att man är sjuk!

  Här kan du läsa om någon, som är inte skäms: ”Låtsassjuk fick miljoner i stöd”

  http://hn.se/nyheter/varberg/1.677003

  http://politisktinkorrekt.wordpress.com/2010/01/27/atal-latsassjuk-bluffade-till-sig-78-milj-kr-i-bidrag/

 6. lenaalun permalink*
  2010/01/28 6:25 e m

  Jag känner högutbildad ingenjör, musikdirektör från Musikhögskolan och har trevliga, självsäkra och utbildade i åtanke.

  Analfabeterna behöver ju utbildning för att kunna bli anställningsbara. Jag är inte alls inläst på ofattningen av analfabeter. Det är inget som diskuteras offentligt precis.
  Ja, vad gör man åt det? Inté ska de vara sjukskrivna iallafall och det blir det ju inte sedan länge. 2005 kom ju första larmet om att människor ramlade mellan stolarna.

 7. lenaalun permalink*
  2010/01/28 6:27 e m

  Ja, jag tycker att kvinnors reproduktionsarbete ska räknas som ett arbete. Arbetslivet är rena rama semestern i jämförelse.

 8. lenaalun permalink*
  2010/01/28 6:36 e m

  Det finns ju många arbeten som går att klara utan hög utbildning än idag.

 9. Anders permalink
  2010/01/28 8:13 e m

  Lena..

  Du är en klipsk person.

  Å ena sidan skriver du, att arbetslivet ”i allmänhet är väldigt tufft och prestationskraven höga”.
  Det är din förklaring till, varför somliga inte efterfrågas på arbetsmarknaden och det är tyvärr, så det är.

  MEN. När det gäller invandrare, så gör du en 180 graders helomvändning och säger, äsch det betyder ingenting att arbetslivet ”i allmänhet är väldigt tufft och prestationskraven höga”. De behöver, som du ser det, bara utbildas för att bli anställningsbara.

  Omfattningen av analfabeter är onekligen något, som väljarna inte får veta. I Borlänge var 53% av de som invandrare förra året analfabeter. Är detta representativt? Eller är det mer? Mindre?

  Det är väl självklart, att det finns en liten andel med högre utbildning som invandrar till Sverige – som du har ”i åtanke”. MEN – de utgör inte majoriteten. När jag åkte taxi för ett par veckor sedan, så kördes jag av en kurd med blott fem års skolutbildning. Hans fru hade också fem års skolutbildning och försökte f.n. lära sig svenska. De hade medfört ett ospecificerat antal barn – bl.a. en svårt handikappad som (blind m.m.) son. (Jag tänkte kusinäktenskap? – men det finns ju gränser för, hur mycket man kan fråga) Han var mycket nöjd med Sveriges insatser för honom själv och hans familj. Jag vandrar inte runt och intervjuar folk som invandrat – men man måste vara både döv och blind för att inte begripa, att nästa generation – t.ex. dina barn – kommer att växa upp i ett helt annat land – fattigt, farligt och genomsatt av våld.

  Titta på det här diagrammet (jag minns inte om jag visat det för dig tidigare?).

  Det är få i gruppen ”instabil arbetskraft”, som försörjer sig själva, utan de försörjs (periodvis eller permanent, helt eller delvis) genom olika typer av bidrag och socialförsäkringssystemet.

  Inget annat land än Sverige har – av lätt insedda skäl – en så egendomligt självdestruktiv invandringspolitik. Varför blundar du istadigt inför det?

  När någon fabrik aviserar nedläggning, så blir det stor uppståndelse – ujujuj.. vad skall de som mister jobben göra nu? Att vi importerar s.a.s. 17 nedlagda SAAB-fabriker om året anses däremot bagatellartat. Det är obegripligt…

 10. lenaalun permalink*
  2010/01/29 9:34 f m

  Hej Anders,

  Invandringspolitiken är uppenbarligen omskärmad av gigantiska problem som av tabun aldrig kan diskuteras. Ansvariga politiker skulle antagligen också begå politiska självmord.

  Jag har inte alls din perspektiv, utan är präglad av genusutbildningens ”romantiserade” kurslitteratur;

  http://www.bokus.com/cgi-bin/more_book_info.cgi?ISBN=9789144022697&partner=b

  Som kristen faller det sig långt ifrån naturligt att anamma ståndpunkter som du har;

  ”man måste vara både döv och blind för att inte begripa, att nästa generation – t.ex. dina barn – kommer att växa upp i ett helt annat land – fattigt, farligt och genomsatt av våld.”

  Jag får in kommentarer av detta slag med jämna mellanrum och jag välkomnar alla ståndpunkter för den goda debattens skull. Min ögon börjar öppnas för era perspektiv, men jag vet inte om det är ett välgrundat perspektiv. Jag tror inte min kropp och själ faktiskt skulle orka med ett sådant synsätt. Det räcker och blir över med de kristna och de genusvetenskapliga perspektiven, vilka har gjort livet till en alltför stor kamp för mig.

  Jag är tacksam i alla fall att du ser som din uppgift att bilda mig i integrationsfrågor för det är en oerhört viktig valfråga. Vi måste ha upp alla korten på bordet och våga diskutera de problem som skapats och kan bli ödesdigra för framtiden.

  Apropå utarbetade och utmattade människor och att kvinnor kanske inte pallar med jämställdhetshetsen;
  Tänkte här på morgonen; då en bekant klagade på att det inte skottas i mitt kvarter. Jag bor i ett nybyggt villaområde, och det finns inte en karl eller kvinna här som har lite energi över för att för det allmännas goda skotta någon gång eller infarten till parkeringen. Ja, man får vara försiktig så att man inte fastnar i snödrivan när man kör in eller ut. Nu pulsar man här i jättehög snö om man ska ta en genväg ut ur kvarteret. Jag har bott i en annan samfällighet i 30 år och där var det naturligt att karlar hugger i med glädje.

  Min granne ( från Danmark) som ofta var på gymmet, brukade skotta både min sträcka av infarten till huset och ibland hela vägen till parkering och väg. Nu har han tyvärr flyttat och det märks.

  Hade jag varit frisk, arbetsförmögen med en rygg och nacke som tålde det hade jag givetvis sett det som ett gyllene tillfälle att samla pluspoäng och få egen motion. Nu kan jag dock bara försiktigt borsta bort snön på ingången, så att folk inte ska få snö i kängorna eller skorna. Att ta skoveln är en risk jag inte bör ta.

  Jag tror att det är något i vår tid och samhällsklimat i Sverige som alarmerar. Människor orkar inte. Det känns väldigt tydligt för mig som behöver be om hjälp, men jag ser att folk har mer än fullt upp med sitt. Det är jobbigt att be om hjälp, och i allmänhet orkar de med en kortare insats innan deras gräns är nådd.

  Läs denna krönika; Fuska och slipp bli utbränd.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/kronikorer/martinezpeleta/article6504869.ab

 11. Anders permalink
  2010/01/29 1:38 e m

  Hej Lena..

  Tack för ett intressant svar! Med åren har jag blivit allt mer intresserad av, vad som får folk att ändra uppfattning.

  Mitt ”perspektiv” är, att de egna bedömningarna måste vara förenliga med tillgänglig evidens.

  När jag växte upp, så fick jag – precis som du – lära mig, att kvinnor och män hade samma genomsnittliga profil, varför kvinnor och män bör eftersträva samma livsmönster. Men allt eftersom jag själv fick en längre livserfarenhet, så insåg jag, att den uppfattningen inte var förenlig med tillgänglig evidens. Alltså ändrade jag uppfattning.

  Av exakt samma skäl, så har jag ändrat inställning till, om den svenska världsunika invandringspolitiken är försvarbar. Bara upptäckten att inget annat land för en sådan extrem politik som man gör i Sverige var i sig ett starkt observandum, som fick mig att börja tvivla.

  Jag började leta efter fakta ang. konsekvenserna av invandringspolitiken – och håret reste sig på mitt huvud.

  Det är därför intressant, att du skriver, att inte tror, att ”din kropp och själ faktiskt skulle orka med ett sådant synsätt”. Med synsätt verkar du mena insikten om, vilket fattigt, farligt och våldsgenomsatt land, som Sverige har redan har blivit, samt insikten att det kommer att bli mycket värre.

  Men har du något val, Lena?? Kan du, som du ser det, bara besluta dig för att blunda för verkligheten? Hur skall du kunna fatta kloka beslut som rör dina egna barns framtid, om du blundar för konsekvenserna av, att dagens politiker (av olika egoistiska och partiegoistiska skäl) för en politik som är destruktiv och utsätter dina barn för stora risker?

  Du skriver, att ”Som kristen faller det sig långt ifrån naturligt att anamma ståndpunkter som [jag] har”. Det förstår jag inte. Varje dag våldtas flera kvinnor, människor inkl. barn slås blodiga, rånas, överfalls osv pga den politik som du förespråkar. Hur kan du som kristen (!) i praktiken stödja det??

  Lena, det är ytterst av moraliska skäl, som jag förkastar dagens ansvarslösa invandringspolitik. Jag kan inte försvara en politik, som har sådana groteska konsekvenser. Kan du?

  —–

  Läs nätkommentarerna (när jag läste så var de 60 kommentarer) till den här artikeln : ”76 mot 1 i kommunen för 150 nya invandrare ”.

  76 mot 1 i kommunalfullmäktide – 3 mot 57 bland vanligt folk.

  Totalt motsatta åsikter hos etablissemanget och gräsrötterna.

  http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.615889

  —–

  A propå Martin Ezpeletas uppfattning, att ”det [inte] finns något land i världen där man klagar lika mycket som i Sverige”, vilket inleder hans egen klagosång över svenskarnas otrevliga mentalitet..

  Jaha.. han verkar ha anpassat sig väl isf. 🙂

  Eller.. som Martin Ezpeletas ser det, så handlar det väl om hans berättigade kritik kontra svenskarnas gnäll. Dubbla måttstockar..

 12. lenaalun permalink*
  2010/01/29 2:08 e m

  Nej, du har rätt. Jag kan inte blunda, såklart. Men man väljer sina strider. (Främlingsfientlighet ligger inte för mig, eftersom mina föräldrar, estlandssvenskar flydde hit i en liten fiskebåt mars 1944 under strapatser. ) I så fall, om din världsbild ang. Sveriges framtid är den mest sanna och verkliga, hur kommer det sig att moderatregeringen ger oss sjuka all skuld.

  Varför talar man inte om invandrarna och politikernas ansvar för att det har blivit så. Nu är det förtidspensioneringarna för några år sedan som är roten till allt ont.

  Det har slumpat sig så att jag lärt känna tre invandrare, som är här av rent lycksökeri. Ryktet om Sverige som världens bästa land är spritt och får dem att lämna allt och satsa på framtiden här. Sedan kan de bli bittra och säga att Immigrationsverket har förstört deras liv för att permanent uppehållstillståndet inte givits på 8 1/2 år.

  Jag vet att det ligger mycket i det du säger. Men varför rapporterar inte media om det. Att det övervägande våldet skulle begås av invandrare. Det har jag aldrig kunnat tro, och tror dig ännu inte förrän du visar siffror.

 13. Anders permalink
  2010/01/29 2:31 e m

  Hej Lena..

  Jag skall leta i min dator (och huvud :-)).

  Har du läst den här artikeln från 2005?

  http://www.dn.se/opinion/signerat/den-stoppade-intervjun-med-annica-dahlstrom-1.355552

 14. lenaalun permalink*
  2010/01/29 4:27 e m

  Men, tack, Anders! Jo, jag förstod att jag var särartsfeminist när jag läste feministteologi i Luthersk lära år 2004. 😀

  Jag tror jag hörde Annica Dahlström på svt 24 i en föreläsning häromåret.

  Träffade just på en granne som varit utbränd i ca 7 år. Hennes psykiater, som jag råkar känna i bekantskapskretsen, ska hjälpa henne ända upp i domstol nu för att få förtidspension på halvtid. Han säger att alla vet egentligen att inte alla kan jobba heltid, men att det är den normen som råder nu.

  Det var så befriande att höra, för vi måste verkligen överge den här moderata, nyliberala terrorpolitiken, och göra det möjligt för kvinnor att behålla sin hälsa.

  Artrikeln du hänvisar till var ju helt underbar. Träffade på en arab i Visby, en kioskägare, när jag bläddrade lite i tidningar för att se vad som rapporterades om Feminisitiskt initiativ och feministveckan under Almedalsveckan 2005. Det var mycket lite naturligtvis, trots att ”alla” kända nyhetsjournalister deltog i feministseminarierna!! Jamen, Hanne Kjöller, Maria Abrahamsson, Marianne Rundström…

  Han sa, kioskägaren, att det finns inte ett land i världen som behandlar sina kvinnor så illa som Sverige. Åh, tänk! Jag förstod exakt vad han menade!

  Jag trodde du var relativt ung, Anders, men nu säger du att du med erfarenheten har du bytt perspektiv om jämställdheten. Är du 70-,60-,50-talist?

 15. lenaalun permalink*
  2010/01/29 4:36 e m

  Ur DN; http://www.dn.se/opinion/signerat/den-stoppade-intervjun-med-annica-dahlstrom-1.355552

  ”Du kan bara gå till Frankrike, Spanien, Italien, där finns fler kvinnor på höga positioner än i Sverige. Där är det självklart att de har hjälp i hemmet. De har barnflickor, kokerskor, städerskor. De skulle aldrig klara av att klättra på karriärstegen om de inte hade den hjälpen hemma. Den hjälpen får inte svenskorna därför att de ska vara så ”jämställlda” och då är alltså den felaktiga inställningen att jämställd innebär att alla ska vara likadana. Alla ska vara lika intelligenta, alla ska ha lika möjligheter till karriär. Det ska de ha men de ska också då ha möjligheter att få hjälp i hemmet. Hålla på att fåna sig med att mannen i fråga ska delta med millimeterrättvisa i hemarbetet, det är omöjligt, det skulle de flesta män inte klara av. Ögonbottnar och skillnader i perception (vad man lägger märke till i omgivningen) skiljer oss åt. Det gäller att inse det, annars blir det alltför många skilsmässor, alldeles, alldeles i onödan. Vi fungerar alltså på olika sätt, naturligtvis med undantag, som bekräftar regeln!””

  Det var nämligen Alva Myrdal som ansåg att kvinnor och män skulle dela på hushållsarbetet på fritiden. Hon hade höga förväntningar på det manliga släktet uppenbarligen.

  Än har vi långt tills männen är där, och skilsmässorna ökar och ökar. Faktiskt, skilde jag mig, för att jag hade en så fruktansvärt ojämställd man. Jag kunde inte att föreställa mig ett liv i sådan ojämställdhet. Undrar hur jag hade tänkt om jag var som nu, då?

 16. Anders permalink
  2010/01/29 8:19 e m

  Hej.. Lena

  Ja, varför rapporterar inte media om, att de flesta brotten begås av invandrare? För 5-10 år sedan, så sa en journalist till mig, att 9 av 10 inbrott i videobutiker begås av invandrare, ”men det kan jag inte skriva”. Nähä.. sa jag, varför inte då? Det tas bort, sa han, så det är ingen idé att skriva det. VEM tar bort det, undrade jag, och varför – men det hade han inte någon bra förklaring till.

  Den svenska journalistkåren har helt enkelt fattat ett kollektivt beslut, att väljarna inte bör känna till, att invandringspolitiken innebär en eskalerande våldsbrottslighet som ff.a. drabbar svenskar. De påstår själva, att detta beslut skulle vara en konsekvens av deras ”etiska” regler. Då bör man veta, att norska och danska journalister har i stort sett samma ”etiska regler” – men norska och danska journalister anser inte, att det förhindrar dem att rapportera om (vålds)brottslingars bakgrund.

  Svenska journalister anser helt enkelt inte, att de bör informera väljarna utan några baktankar. Tvärtom. Svenska journalister avstår medvetet från att berätta sådant, som kan bidra till, att väljarna börjar tvivla på den världsunika svenska invandringspolitiken.

  I Axess TV sändes programmet ”Sverigedemokraterna och medierna” 2007-04-29.

  Det är en debatt under Susanna Popovas ledning. Deltagare är (förutom Popova) Åke Ortmark, Niklas Ekdahl, Anders Hellner, Lennart Persson och Tomas Gür.

  I programmet utspelar sig följande replikskifte:

  Susanna Popova: Om vi knyter… Thomas, du och jag var båda två på, i slutet av 80-talet, på en konferens för journalister där man på allvar diskuterade om det var dags att ta av locket för rapporteringen om brottsligheten bland invandrare eller om locket skulle ligga på.

  Thomas Gür: Mm, mm, mm.

  Susanna Popova: Det är ju en annan del…

  Thomas Gür: Min uppfattning var väl att på den konferensen var det bara du och jag som ansåg att man ska ta av locket medan alla andra ansåg att det var jättefarligt att… lyfta av det här.

  Susanna Popova: Det är mitt minne också.

  Därefter bytte man samtalsämne. Det fanns ett videoklipp på youtube som nu har plockats bort…

  Du ville ha SIFFROR

  Brå gjorde en undersökning i Malmö och Stockholm av ungdomar som rånar ungdomar. I båda städerna hade 90% av ungdomsrånarna invandrarbakgrund – medan 70% av offren var etniska svenskar. (Skall man vara petig, så hade 90% av ungdomsrånarna invandrarbakgrund i Malmö, medan siffran var 89% i Stockholm – sådana skillnader ligger naturligtvis inom felamarginalen.)

  Brå har vidare gjort två undersökningar om brottsligheten bland invandrare i första och andra generationen. I båda undersökningarna får man veta, hur stor andel av de totala brotten som begås av personer med utländsk bakgrund. Den första undersökning avser slutet på 1980-talet (1985-1989). Då svarade invandrare i första och andra generationen för 30% av den totala brottsligheten. Den andra undersökningen avser slutet på 1990-talet (1997-2001). Då svarade personer med utländsk bakgrund (som var folkbokförda i Sverige) för 45% av den totala brottsligheten.

  Sedan dess har man inte gjort någon undersökning och jag betvivlar, att Brå spontant kommer att titta på det här igen… Som du ser, så ökade invandrarnas andel av den totala brottsligheten med 50% under en tio-års period dvs från 30% till 45%. Nu har det ånyo gått tio år. Inflödet i landet har fortsatt. Den enda rimliga bedömningen är, att idag har invandrarnas andel avbrottsligheten ökat med (åtminstone) ytterligare 50% dvs idag avarar de (lågt räknat) för 2/3 av den totala brottsligheten.

  Här talar vi alltså om total brottslighet. Invandrarnas andel av den totala brottsligheten är lägre, än deras andel av våldsbrottsligheten. Att invandrare är särskilt överrepresenterade i våldsbrottslighet är inte omstritt – det framhålls i båda undersökningarna.

  Några siffror på hur stor andel av våldsbrottsligheten som invandrarna står för i Sverige har inte redovisats rakt av. Men – man kan alltså dra slutsatsen, att de idag svarar för mer än 2/3 av alla våldsbrott.

  Därefter ställer man sig frågan: Överensstämmer detta med övrig information som finns? Och det gör det ju.

  Jan Guillou skrev 1996: ”..besöker man ett svenskt fängelse ser man en mycket mörkare bild, en närmast chockartad bild. För bland de intagna på fängelse är invandrarnas överrepresentation mycket större än vad man kan utläsa ur brottsstatistiken. Jag överraskades själv av denna syn när jag besökte Norrtäljefängelset förra året för att hålla ett föredrag. Så gott som alla fångarna kom till gymnastiksalen och det var ju lätt att se att svartskallemajoriteten var enorm (idag 75% på just det fängelset).”

  De som har insyn i svenska fängelser talar idag om 80% – 90% – 100% invandrare (beroende på vilket fängelse).

  Det finns en gammal artikel från 2000 i Aftonbladet (med de vanliga ursäktande flosklerna).

  http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0003/13/dokument.html

  Titta på siffrorna nästan sist i artikeln:

  ”Brottsförebyggande rådet har beräknat den anmälda brottsligheten i Sverige 1993 så här:
  Invandrare: 16 procent av alla anmälda brott begicks av invandrare. Ungefär hälften av dessa brott begicks av personer från nordiska länder.

  Invandrares barn: 17 procent begicks av invandrares barn.

  Utlänningar: 4 procent begicks av personer som inte är bosatta i Sverige.

  Svenskar: 63 procent begicks av svenskar.”

  Helsingborgs Dagblad skrev 2003:

  ”Landskronapolisen har kartlagt ungdomskriminaliteten. Det kostade 4,5 miljoner kronor och resulterade i en lista med 50 namn, nästan uteslutande invandrare. …49 av de 50 ungdomarna, som är i åldern 14-20 år, har utländsk bakgrund. Antingen är de själva födda i utlandet eller är minst en förälder det. ..31 av de 50 ungdomarna på listan har kosovoalbanskt ursprung, uppger Jörgen Petersson.”

  (forts följer)

 17. Anders permalink
  2010/01/29 8:32 e m

  Fortsättning:

  I Danmark och Norge försöker inte journalistkåren på samma sätt vilseleda väljarna ang. konsekvenserna av invandringspolitiken.

  I båda länderna rapporteras t.ex. att invandrare dominerar stort i våldtäktsstatistiken.

  ”In June 2001, the Copenhagen daily newspaper B.T. reported that every single gang rape that had taken place over the preceding year and a half had been committed by second-generation immigrants or refugees – and in one instance by Eastern European gangsters. Typically, the victims had been Danish girls – in some cases as young as 13 and 14 – and women.

  The respected Copenhagen University criminologist, Professor Flemming Balvig had this comment: ”The instances [of gang rape] in this millennium are unusual. The fact that the perpetrators are ethnic, ties in with an investigation by the national police that pointed to an enormous overrepresentation of ethnic rapists.” Professor Balvig added that a large part of the rapes committed are never brought to the attention of the police. ”There is every indication that one must multiply the known cases by at least three – some would say that one has to multiply by ten – to get to the real figure.” (Erik Holstein and Erik Scherzndersen, ”Etniske unge bag massevoldtægter” [Ethnic Youths behind Gang Rapes], B.T. 29 June 2001).

  In September 2001 the Copenhagen Police reported that in 68.3 percent of the reported instances of rape, the suspects had a foreign ethnic background. (Christian Hüttemeier, ”Etnisk slagside i voldtægter” [Ethnic lopsidedness concerning rapes], Politiken 7 September 2001).

  The same general pattern is found in the other Scandinavian countries. Concerning Sweden, see Thomas Heine, ”Sveriges store tabu” [Sweden’s great taboo] (Jyllands-Posten 13 February 2000) and ”Forstadskultur og bande-voldtægt” [Suburban culture and gang rape] (Jyllands-Posten 26 February 2000). A Norwegian survey of Oslo in 2000 showed that 65 percent of reported rapists were of non-Norwegian background. (Thomas Heine, ”Norge: Voldtægter og korte kjoler afføder hed debat” [Norway: Rapes and short dresses provoke heated debate], Jyllands-Posten 7 September 2001).

  Professor Flemming Balvig’s assessment in Nynne Bjerre Christensen, ”Ekspert: Indvandrere begår flere voldtægter” [Expert: Immigrants commit more rapes], Berlingske Tidende 30 June 2001.” (min fetstil)

  2005 rapporterade Aftonposten, att två av tre åtalade för våldtäkt i Oslo var utomeuropeiska invandrare enligt polisens undersökning.

  http://www.aftenposten.no/english/local/article190268.ece

  (forts följer)

 18. Anders permalink
  2010/01/29 8:46 e m

  Sista delen:

  Samtliga rapporterade överfallsvåldtäkter i Oslo de senaste tre åren har begåtts av invandrare (främst afrikaner och kurder)

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=561939

  Sverige har fyra (4) gånger fler våldtäkter per capita jämfört med Norge och Danmark – och Sverige har ca. fyra gånger fler invandrare per capita….

  ”According to the official police report ”Kriminalitet og national oprindelse 2000″ [Crime and national origin 2000], in 1998 23.3 percent of convicted rapists were of non-Danish origin, i.e. either immigrants, descendants of immigrants or citizens of foreign countries; for the year 2000, the percentage had risen to 35.7 percent.”

  36% av dömda våldtäktsmän var icke-danskar i Danmark för tio år sedan – och Danmark har alltså endast har en fjärdedel av mängden invandrare per capita jämfört med Sverige.

  ——

  Jag har inte besökt tingsrätten där du bor – men invandrare torde utgöra lejonparten av de åtalade i brottmål på de flesta (alla?) tingsrätter.

  Så gå ned till tingsrätten, Lena och be att få titta i deras diarium över rättegångar. Detta är en offentlig handling – du har rätt att se det.

  När jag själv började leta efter fakta, så var jag lite.. brydd, eftersom det är en så tabubelagd fråga. Jag vet inte, hur du känner dig? Man behöver emellertid enl. lag INTE presentera sig när man tar del av offentliga handlingar, utan man har rätt att vara anonym. Påpeka bara vänligt att det är ett lagbrott att efterfråga vem du är (eller varför du vill se diariet) om någon mot förmodan skulle fråga dig om det – om du inte vill skylta med ditt namn.

  ——

  Räcker det? 🙂

 19. lenaalun permalink*
  2010/01/29 9:22 e m

  Imponerande Anders! Mitt i Let´s dance…..

 20. lenaalun permalink*
  2010/01/29 10:15 e m

  Ja, mediamakten är svår att förstå, men den lever väl i en symbios med politiken förstås? Det är väl korporativism.

  Det känns som att det verkligen är läge att öppet diskutera de problem med invandringen som har uppstått.

  Alla blir ju förlorare! Den här irakiern som var den mest förmögna i hela sin region tog hela förmögenheten för att få ett bättre liv i Sverige. Han är nu bitter och besviken, men kan absolut inte tänka sig att flytta hem igen. Han gillar trots allt den svenska kulturen.
  Han menar att man i Irak nu har kommit underfund med att folk inte får det bättre i Sverige, utan att det blir ett sämre liv. Nu har de slutat att söka lyckan i Sverige.

  Den förmögenhet han hade räckte till flyg och handlingar att komma till Sverige. För den hade han kunnat köpa fem villor. Idag skulle han aldrig ha råd att köpa en enda villa, om han kom tillbaka. Så mycket har priserna stigit.

  Sverige har ju varit väldigt naivt. Jag förstår inte vad som ligger bakom vår exceptionellt generösa invandringspolitik.

  Vet du bakgrunden, Anders?

  Jag behärskar bara feminismens och kristendomens historiska framväxt. 🙂

 21. lenaalun permalink*
  2010/01/30 9:03 f m

  Vill betona att det svenska innehåller ohyggliga lik i garderoben;

  Min väninna bad att få dela med sig om sin smärtsamma fosterhemsplacering i denna vanvårdsutredning, men de hade tilräckligt med intervjupersoner.

  ”Det här är en viktig utredning. Samtidigt som det svenska folkhemmet byggdes, välfärdsstaten konstruerades och förfinades, miljontals människor arbetade sig upp ur fattigdom och utbildningsnivån kraftigt höjdes, fanns det barn i samhällets utkanter som behandlades som djur – eller sämre.”

  http://ekuriren.se/ledareasikter/birgerssonlordag/1.603684

 22. Anders permalink
  2010/01/30 12:33 e m

  Hej Lena..

  Susanna Bigersson skriver, som om det var en medveten försumlighet som orsakade att barn for illa. Så förhöll det sig naturligtvis inte – Sverige var ett fattigt land (och det är inte alls uteslutet, att Sverige kommer att vara lika fattigt, när dina barn är vuxna). Förmodligen är ledarskribenten omedveten om, vilken herkulisk ansträngning som det fattiga Sveriges innevånare gjorde, när man arbetade sig ur fattigdomen.

  Det finns inte heller någon möjlighet att fånga upp alla de barn, som vanvårdas av sina föräldrar (oavsett om landet är fattigt eller ej). Hur skulle det gå till? Övervakningskameror i varje hem? Statsantällda spioner som gör oanmälda hembesök??

  Jag hoppas f.ö, att du är medveten om, att invandrarna idag dominerar barnmisshandelsbrotten – liksom de dominerar alla andra våldsbrott. Susanna Birgerssons ledare är obeskrivligt förljugen – hon låtsas inte om, att Sverige importerar barnmisshandel.

  ”En stor del av anmälningarna kommer från skolan och det gäller både barn som misshandlas av andra barn, och misstankar om misshandel i hemmet. Grov misshandel som tidigare kunde betraktas som en naturlig del av tillvaron på skolgården, leder i dag i högre utsträckning till anmälan om mobbing och misshandel.”

  Grov misshandel har fordom aldrig ”[betraktats] som en naturlig del av tillvaron på skolgården”. Det är ett löjeväckande påstående!

  Intervjuar man dem som gick i skolan på 50- 60- och 70-talet, så framför de att slagsmål förekom men ingalunda särskilt ofta, lärare inskred alltid och ”grov misshandel” på skolgården existerade inte.

  Idag är slagsmål tyvärr vanliga på alltför många skolor och lärares möjlighet att ingripa är kraftigt kringskuren. Jag läste om någon skola, som skulle få ett extra anslag på fyra-fem miljoner till extra personal med anl. av återkommande slagsmål på skolgården pga. ”många nyanlända elever”, ”stor genomströmning” och andra välkända omskrivningar.

 23. Anders permalink
  2010/01/30 1:38 e m

  Lena… du ville veta bakgrunden till ”vår exceptionellt generösa invandringspolitik”.

  Det talas svepande om ”invandring” och om ”vår invandringspolitik”, som om invandringen till Sverige sett likadan ut under hela Sveriges historia och som om Sveriges invandringspolitik hade sett likadan ut efter 1945. Men så är verkligen inte fallet.

  Året 1975 är en vattendelare för svensk invandringspolitik. Då beslöt regeringen Palme, att Sverige skulle ha en unik invandringspolitik.

  Sverige hade främst haft en arbetskraftsinvandring från 1945 och fram tills dess. Någon ambition att vara ”exceptionellt generös” fanns inte. De som invandrade förväntades försörja sig själva.

  Efter krigsslutet 1945 sökte den svenska industrin aktivt efter arbetskraft, främst i Italien och det forna Jugoslavien pga stor efterfrågan på svenska varor. Europa skulle ju återuppbyggas efter kriget. ASEA och andra stora industrier hade inte sällan rekryteringskontor på plats. Man rekryterade arbetsvilligt folk till lediga jobb – självfallet INTE ”gamla, sjuka, handikappade och analfabeter”. Sverige hade vidare en stor arbetskraftsinvanding från den nordiska arbetsmarknaden bl.a. från Finland. Även om t.ex. finnarna dumpade en hel del av sina socialfall i Sverige (vilket man gjorde) så betraktades det inte som några oöverkomliga problem och accepterades. (Finland hade ju sargats svårt av kriget, vilket finnarna använde som argument.) Sverige hade en exceptionell ekonomisk utveckling mellan åren 1870-1970.

  Men i början av 1970-talet så blev det lågkonjunktur och LO menade, att det var orimligt att förvärra situationen på arbetsmarknaden för den inhemska arbetskraften genom fortsatt arbetskraftsinvandring. Inget märkligt med det – man förväntar sig, att en fackförening ska se mörkt på arbetslöshet hos sina egna medlemmar. Arbetskraftsinvandningen upphörde helt 1972 (alltså genom facklig påverkan).

  Olof Palme hade tillträtt som ledare för SAP 1969. Vi bortser idag lätt från, att Palmes (och SAPs) ställning upplevdes som svag i början av 70-talet. Allt är ju relativt 🙂 och partiet var svagare än under Tage Erlanders tid.

  I valet 1970, så gick partiet tillbaka – inte så kul för en ny partiledare. Valet 1973 blev än värre. Anders Isaksson kallade 1973 års valresultat för ett ”katastrofval” för Palme.

  Den nye partiledarens andra val blev alltså ett ”katastrofval” för honom. Palme och partiet blev självfallet mycket angelägna att försöka gå sina egna väljargrupper till mötes med tanke på nästa val 1976. För SAPs egna väljargrupper läs LO. SAP och Palme blev därför extremt undfallande och lyhörda mot LO – och LO beställde en annan invandringspolitik.

  LO ville inte ha någon arbetskraftsinvandring, men de som trots allt invandrade skulle få sin standard i present av den befolkning som redan fanns i landet.

  1975 – i god tid före valet 1976 – togs därför beslut om en ny (världsunik) invandringspolitik – efter LOs specifikation.

  Socialdemokraterna lade således om invandringspolitiken av rent parti-egoistiska skäl.

  LO krävde:

  1. stopp för arbetskraftsinvandring – det var förmodligen det primära från LOs perspektiv

  2. de som trots allt invandrade skulle få s.k. ”ekonomisk jämlikhet” = sina ekonomiska villkor i present av svenska skattebetalare och kunna slå vakt om sina egna kulturella sedvänjor.

  Thomas Gür beskriver i sin bok ”Staten och Nykomlingarna”, att den partipolitiska debatten om invandrarnas anpassning till Sverige (under senare hälften av 1960-talet) löpte parallellt med en diskussion om nödvändigheten att reglera arbetskraftsinvandringen.

  ”Löntagarorganisationerna som drev frågan om att begränsa invandringen med hänsyn till den inhemska arbetskraften kom också att parallellt driva kravet på att statsmakterna skulle formulera en invandrarpolitik, och en invandrarpolitik av ett alldeles särskilt slag: en politik som tog fasta på social och ekonomisk jämlikhet och, som man uppfattade det, invandrargruppernas strävan att bilda permanenta nationella minoriteter.”

  Det är en mycket intressant frågeställning, *varför* LO ”kom” att driva kravet, ”att statsmakterna skulle formulera en invandrarpolitik .. som tog fasta på social och ekonomisk jämlikhet och, som man uppfattade det, invandrargruppernas strävan att bilda permanenta nationella minoriteter”.

  Vilka personer var initiativtagare till det?? Invandringspolitik är knappast något – och i synnerhet inte LOs omsorg om ”invandrargruppernas strävan att bilda permanenta nationella minoriteter” (!) – som faller sig särskilt naturligt för en fackförening att fokusera på. Men Sverige är ett litet land… en handfull eldsjälar kan ha stor betydelse.

  Efter 1975 så spreds ryktet (föga överraskande) över hela jordklotet om sagolandet, där man fick allt i present av landets invånare – sin försörjning, skola, sjukvård, tandvård osv. Som du själv skriver: ”Ryktet om Sverige som världens bästa land är spritt..” Folk började strömma till Sverige i stora skaror – i mitten av 80-talet var det uppenbart att det var ohållbart.

  MEN. Problemet med att sälja sin politik till väljarna som den enda tänkbara, generösa, välvilliga politiken är ju, att det blir besvärligt att motivera en annan politik. Vafalls? Skall man överge generositet och satsa på illvillighet? Vilken betydelse (om någon) mordet på Olof Palme hade för partiets ställningstagande, kan jag inte bedöma. Men det är kanske inte en långsökt tanke, att partiet skulle ha ansett sig svika arvet efter Palme (el. något i den stilen) om man hade lagt om invandringspolitiken i efterförloppet av Palmes död. Folkpartiet – med Bengt Westerberg i spetsen – och kristdemokraterna skulle naturligtvis kritisera alla begränsningar av den ”generösa” invandringen. Vidare hade man skapat en skattefinansierad invandringsindustri (förläggningar m.m.), där de anställda givetvis inte ville förlora sin födkrok. Och i slutet av 1980-talet hade media alltså dessutom beslutat, att eftersträva att dölja de negativa effekterna av invandringen för väljarna.

  SAP drog benen efter sig, men 13/12 1989, så beslöt den socialdemokratiska regeringen att asyl, utöver till konventionsflyktingar, skulle beviljas bara asylsökande med ”extra starka skyddsbehov”. Beslutet kallas för Lucia-beslutet; det togs ju på Luciadagen. (En omedelbar effekt av beslutet blev att 5.000 turkbulgarer avvisades och att strömmen av asylsökande turkbulgarer upphörde.)
  Socialdemokraterna utarbetade också en kanske lite mer realistisk proposition ang. invandringspolitiken 1990/91:195. Ett par citat ur denna proposition verkar signalera en försiktig kursändring (jag har inte läst propositionen i sin helhet)

  ”Vi måste lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt.”

  ”Klarare distinktion bör göras mellan dem som bör ha en ovillkorlig rätt att stanna i Sverige och övriga immigrationssökande.”

  Socialdemokraterna förlorade emellertid valet 1991 och regeringen Bildt tillträdde. Bland det första som regeringen Bildt gjorde var att upphäva Luciabeslutet (och man kasserade socialdemokraternas proposition). Carl Bild lät Bengt Westerberg/Birgit Friggebo föra en extremt ansvarslös invandringspolitik (liksom regeringen Reinfeldt nu gör). För Bengt Westerberg (och folkpartiet) så var det en personlig profilfråga att öka inflödet till Sverige (inkl. inflödet av ”gamla, sjuka, handikappade och analfabeter”). Carl Bildt å sin sida ville inte ha någon konflikt i sin regering med folkpartiet eller riskera att folkpartiet lämnade regeringssamarbetet. Bildt hade f.ö. framfört ca. fem år innan han blev statsminister, att ”det enda sättet att krossa socialförsäkringarna är att överlasta dem”. Westerberg och Bildt fann alltså varandra och prioriterade sina egna partiegoistiska syften.

  Regringen Bildt öppnade alla slussar – trots protester från dåvarande generaldirektören för Invandrarverket och dåvarande chefen för AMS. Det avgick bussresor från det forna Jugoslavien till Sverige.

  Och när socialdemokraterna återtog regeringsmakten 1994 så stramade de ingalunda upp invandringspolitiken. Tvärtom. Det var inte längre aktuellt för socialdemokraterna, att ”lämna den alltför idylliserade och romantiska beskrivningen av det mångkulturella och välja en mer realistisk utgångspunkt” eller göra någon ”klarare distinktion mellan dem som bör ha en ovillkorlig rätt att stanna i Sverige och övriga immigrationssökande”.

  Förmodligen blev valförlusten 1991 en chock för partiet. Under tiden i opposition omvärderade SAP vilka som skulle vara partiets kärnväljare – det bidragslevande invandrarkollektivet (inte arbetarklassen). Återigen var det rent partiegoistiska skäl som formade socialdemokraternas invandringspolitik.

  Därefter har det tickat på…

  ”Rösta på oss, annars förlorar ni bidragen”, säger socialdemokraterna när de bedriver valkampanj i invandrartäta områden. I Rosengård och liknande områden, så röstar ca 90% på socialdemokraterna/vänstern.

  Det stämmer därför inte, att alla förlorar på upplägget. Det finns vinnare…

  ——

  Jag skulle gärna vilja ha lite reaktioner från dig, innan jag skriver om vinnarna.

  ——

  Här är en länk till en liten, mycket seriös bok: ”Exit Folkhemssverige”

  Det recenserades inte utan tidningarna teg ihjäl den, så du kanske aldrig lade märke till den.

  http://exitsverige.blogspot.com/

 24. lenaalun permalink*
  2010/01/30 1:38 e m

  Okej, Anders, jag ville peka på att vi svenskar är lika onda och våldsamma som invandrarna. Det tar sig bara mer dolda och ”förfinade” uttryck. Än i dag tar människor familjehemsplaceringar av rent ekonomiska skäl och det kan gå väldigt snett.

  Det gjorde det under tiden när Sverige var fattigt också, så klart. Då vär fosterbarnen ännu mer nödvändiga för överlevnaden.

  Min väninna har berättat húr hon hade det.

  Det är väldigt farligt att projicera ut den inneboende ondska som varje individ har inom sig på en grupp människor. I detta fall invandrare, och i synnerhet anafalabeterna. Det strider helt emot min människosyn, och de invandrare jag har mött har alla defintivt varit väl så goda som någon svensk. Egentligen är jag mer rädd för moderater numera. Men de blir bortröstade och har aldrig chans att komma tillbaka i regeringsställning. 😀 Nu var jag väl ond!?

 25. Anders permalink
  2010/01/30 1:54 e m

  Lena.. jag ”projicerar” inte någonting alls. Jag beskriver verkligheten.

  Du verkar vara helt fixerad vid att döma människor som goda eller onda. Det kanske är en yrkesskada 😉 från din prästutbildning som får dig att magistralt utbrista: ”vi svenskar är lika onda och våldsamma som invandrarna”?

  Jag är totalt, komplett ointresserad av det perspektivet!

  Jag beskriver – no more, no less.

 26. Anders permalink
  2010/01/30 2:59 e m

  Lena.. jag gör ett försök att förklara, hur jag ser på saken.

  Om någon annans hund biter min hund, då ser jag INTE det som ett uttryck för ”den inneboende ondska som varje hund har inom sig”. Gör du? Jag kan beskriva beteendet, jag anser förvisso att det är olämpligt – men jag funderar inte alls över hundens event. ”ondska”.

  Jag kan vidare beskriva, att min egen hund inte bits (den är fostrad till att inte bita). Att beskriva min egen jycke som ”lika ond och våldsam” ”det tar sig bara mer dolda och ”förfinade” uttryck” framstår (för mig) som utomordentligt underligt.

  Så betraktar jag alla biologiska varelser – inklusive människan. Det framstår (för mig) som så… poänglöst att grubbla över ondska och godhet hos olika människor och andra djur.

 27. lenaalun permalink*
  2010/01/30 8:24 e m

  Hej Anders,

  Det är bergis en yrkesskada eller snarare en biverkning av den kristna traditionen. Prästutbildningen ska förhoppningsvis råda bot på svart-vitt tänkande.

  Jag är dock medveten om att under vissa omständigheter kan vi alla bitas. Alla reaktioner och beteenden har en förklaring. Därför kan vi inte döma varandra. Om vi hade tagit bättre hand om våra invandrare, hade de inte utvecklat kriminellt beteende. Givetvis kan de redan ha med sig det när de kommer, och då fordras behandling. Eftersom den saknas inom kriminalvården, är det inte lätt att få bukt med den. Vi klarar ju inte att rehabilitera svenskar.

  Och jag ska följaktligen inte döma moderater, eftersom de saknar perspektivet att vara beroende av medmänsklighet och solidaritet.

  Du säger; ”Att beskriva min egen jycke som ”lika ond och våldsam” ”det tar sig bara mer dolda och ”förfinade” uttryck” framstår (för mig) som utomordentligt underligt. ”

  För mig är det inget konstigt. Att sjösätta de nya sjukskrivningsreglerna är ondska för mig likväl som ett dråp.
  http://www.alliansfrittsverige.nu/2009/11/november-2-2009-fran-sjukforsakringen.html:

  ” Det finns ingen logik i världen, ingen ideologi utöver sadismen, som försvarar att tvinga av läkarvärlden intygat sjuka människor till arbetsförmedlingen i tre månader innan de kan återgå till sin rehabilitering. Försök tänka dig försäkringshandläggaren som ska förklara den här situationen för den sjuke.”

  Allt handlar om den socialisation vi fått. Hur mycket hat vi bär inombords. Våld härrör ur vanmakt. Att styra och leda och ta sig upp makttoppen fordrar sin självkontroll. Vad säger du om Kapten Klänning, den häktade polischefen eller Hagamannen i Umeå?

  För mig faller det sig inte alls naturligt att döma folkgrupper. Ondska finns som sagt överallt omkring oss.

  Jag litar dock på att dina undersökningar stämmer och att vi har fått allvarliga problem på halsen, som bör lösas, helst imorgon. Det börjar verkligen bli dags för valdebatt om integrationen. Vi får spetsa våra öron únder partiledardebatten imorgon kl 20.00.

 28. Anders permalink
  2010/01/30 10:25 e m

  Hej Lena.. tack för svar.

  Kommentera gärna min sammanfattning ang. bakgrunden till Sveriges världsunika invandrinspolitik.

  Boken ”Exit Folkhemssverige” sammanfattar folkpartiets agerande under regeringen Bildt:

  ”En ledande grupp inom ett parti med mindre än 10 procent av väljarkåren bakom sig och vars väljarmajoritet var motståndare till dess flyktingpolitik, kom ändå av andra omständigheter [läs ansvarslöshet, okunnighet och partiegoism] i läge att föra denna politik för hela landets räkning. Dessa i verksamheten oerfarna folkpartipolitiker, som inte accepterade råd från någon, tilläts under ett par av de ekonomiskt svåraste år landet genomlidit i modern tid göra Sverige till världsmästare i asyl och permanenta uppehållstillstånd, till en kostnad av miljardbelopp ur statskassan. Eller, rättare sagt, lagd på statsskulden.”

  —–

  Jag använder mycket sällan begreppet ”ondska” och sannolikt inte i den betydelse som du använder det. Du kanske skulle kunna utveckla, vad du egentligen menar med ondska?

  Sett genom mina glasögon är det hybris att uttala sig om andra människors ondska och därför frånstötande att tala om ”ondska” i samband med de nya sjukskrivningsreglerna. Du säger, att det ”inte faller sig naturligt” för dig ”att döma folkgrupper” – men du verkar inte främmande för att döma enskilda människor? Du skriver, att du inte dömer – men det gör du väl, om du resonerar om ”ondska”?

  Om min jycke inte bits, så bits den inte. Att säga, att den är egentligen ”lika ond och våldsam” ”det tar sig bara mer dolda och ”förfinade” uttryck” framstår som utomordentligt underligt – *om hunden inte bits*. Jag fokuserar på hundens beteende – medan du gör anspråk på, att kunna blicka in i hundens psyke/själ, där du påstår dig kunna indentifiera en ”förfinad” våldsamhet, som inte omsätts i handling. Jag tror faktiskt inte, att du har sådana hund-telepatiska talanger. 🙂

  Jag tror inte (kanske till skillnad från dig?) att alla människor föds som oskrivna blad. Olika individer föds med olika temperament, olika läggning (empati, aggressivitet m.m.), hur klipsk man är osv. Du anser förmodligen inte, att dina två barn är varandras mentala kopior? De borde de ju vara, du har rimligen inte varierat deras socialisering. Ej heller skulle jag tro, att du anser, att du har socialiserat dem till att bli klipska?

  Jag tror vidare inte, att de flesta människor ”bär hat inombords”. Det framstår som ett främmande synsätt. Socialisation handlar om att träna in hämningar, så att individen (åtminstone) lär sig att inte använda våld som instrument för att skaffa sig, det han/hon vill ha.

  Jag tror inte alls, att ”våld [som regel] härrör ur vanmakt”. Förklara gärna på vilket sätt t.ex. Stalin var ”vanmäktig”! Det är en bisarr föreställning, att inga män på ”makttoppen” är brutala eller våldtar osv. Tror du själv på det??

  Jag anser inte att ”ondska finns överallt omkring oss” – för mig låter det närbesläktat med världsbilden hos någon som tror på voodoo. Men det är iofs möjligt, att det är en ren formuleringsfråga, jag kanske inte förstår, vad du egentligen menar med ”ondska”.

  Du skriver: ”Om vi hade tagit bättre hand om våra invandrare, hade de inte utvecklat kriminellt beteende.”

  Lena.. det här låter som ett ett rasistiskt resonemang. De som migrerar till Sverige är inte ”våra” objekt, som vi (subjekten) ”skall ta hand om”! Det finns vidare inga kända (legala) metoder
  som ”rehabiliterar” människor som har lärt sig att använda våld för att skaffa sig det, som de vill ha.

  Ang. den häktade f.d. polischefen och Hagamannen så är det mest slående, att media (som vanligt) går ut med namn och bild och verkligen hamrar in att de är svenskar-svenskar-svenskar. Det finns tyvärr gott om liknande fall – och värre serievåldtäktsmän än Hagamannen som begått fler och brutalare våldtäkter! Men dessa fall fladdrar förbi med en enstaka liten artikel och inga namn nämns, eftersom de inte är svenskar.

  Säg serievåldtäktsman till en svensk och alla kommer genast att tänka på Hagamannen. Media har programmerat in denna association hos allmänheten. Du hade ”aldrig kunnat tro”, att ”det övervägande våldet skulle begås av invandrare” – pga medias programmering.

  ——

  I övrigt förstår jag inte, vad jag förväntas ”säga” om inhemska brottslingar? De är brottslingar och bör frihetsberövas mycket längre än vad som sker.

  Jag skrev, att det är ytterst av moraliska skäl, som jag förkastar dagens ansvarslösa invandringspolitik. Jag kan inte försvara en politik, som har sådana groteska konsekvenser. Försöker du framföra, att en invandringspolitik som leder till att flera kvinnor dagligen våldtas, människor inkl. barn slås blodiga, rånas, överfalls osv skulle vara försvarlig i ljuset av, att det naturligtvis finns en inhemsk brottslighet??

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.300230-valdtogs-pa-vag-hem-fran-restaurang

  ”kvinnan har lämnat signalement på de båda männen” – i ett normalt land skulle media lämna signalementen.

 29. lenaalun permalink*
  2010/01/31 9:02 f m

  Åh, himmel, du menar att Folkpartiet har vår urspårade indvandringspolitik med alla svåra integrationsproblelm på sitt samvete?!

  Då förstår jag varför det är svårt att tala om. Vår liberala mediastruktur vill naturligtvis inte skylta med dessa misstag. Tack, du väcker mitt intresse att undersöka detta närmare.

  Ont och gott är en naturligt uppdelning för mig. Kampen mellan ont och gott pågår hela tiden.
  Kärlek eller rädsla. Kärlek eller hat. Egoism eller solidaritet. Likgiltighet eller medmänsklighet. Detta skär genom varje kristen varje dag. Jesus var i öknen i fyrtio dagar och kämpade mot Djävulen.

  För oss kristna är det naturligt att vara extra ansatta av de djävulska makterna. De vill åt oss extra mycket, eftersom vi hotar deras makt i världen.

  På samma sätt som du anser att du beskriver en verklighet som hot Sveriges framtid, anser jag att jag beskriver en politisk verklighet som styrs av egoismens krafter. Långt ifrån den jordens frälsning som vi kristna ser fram emot. Denna onda tid finns väl beskriven i ett mytiskt svårtillgängligt språk i Bibelns Uppenbarelseboken. Det är dock uppenbart att vi börjar komma till slutstriden. Självklart vinner det Goda. Gud/Kärleken är den största makten.

  Vad som kommer hända här i Sverige kan jag inte föreställa mig, som du Anders. Jag har fullt upp med att notera hur illa det har gått denna mandatperiod. Jag är chockad över hur hårda sjukskrivningsreglerna har blivit. Det är långt värre än jag kunde föreställa mig för över två år sedan, när det kom ut att cancersjuka skulle jobba. Jag insåg direkt hur det skulle sabotera
  de cancersjukas överlevnadsmöjligheter. För mig är det hjärtlöshet= ondska.

  I Bibeln i berättelsen om Noas Ark berättas det att människan alltsedan undgdomen är illasinnad. Varje människa måste besegra detta inom sig och blomma ut som den Guds son eller dotter vi alla är. Den kampen pågår varje dag ända till döden. Vi kan inte luta oss tillbaka och säga att jag är god. Nya utmaningar och prövningar frestar oss och utvecklar oss till medkännande och älskande medmänniskor.

  http://svt.se/2.35188/1.1861875/gor_valet_till_en_kamp_mellan_ont_och_gott?lid=puff_1862014&lpos=lasmer

  Utan att förhäva mig och vara i hybris, vill jag nog ändå säga att jag kan se på mina barn att de märks att de har haft en hängiven kristen mamma. Sen får det visa sig om det var på ont eller gott i deras framtid. Jag kan tycka att det borde vara varningstext på kristendomen. Att man kan bli för självuppoffrande och springer Kristi ärenden och bränner ut sig själv. Det diket ramlade jag definitvit ned i, och detta arv vill jag inte ge dem. Som tur är har de inte detta karaktärsdrag i någon utmärkande grad alls. Även om de verkligen kan bjuda på sig själva och vara generösa i förhandlingar.

 30. Anders permalink
  2010/01/31 3:06 e m

  Hej Lena,

  Tack för ett mycket intressant svar.

  Du länkade till en artikel av Daniel Suhonen: ”Gör valet till en kamp mellan ont och gott”

  En fråga, Lena. Ser du något som helst problem med, att Daniel (och du själv) gör anspråk på att veta, vilken dagspolitik som ond och vilken som är god?

 31. lenaalun permalink*
  2010/01/31 4:11 e m

  Nej, jag ser inget problem med det. Var i kyrkan idag, och ser fram emot en spännande debattartikel som håller på att skrivas till Aftonbladets debattsida, av en kristen broder.

  Teologer är tämligen överens om Jesus hade varit vänster, men det finns naturligtvis oerhört mycket ond kommunistisk vänsterpolitik. Det problematiserar förstås generella uppdelningar.

  Men att avgöra vilken dagspolitik som är rättfärdig, barmhärtig och solidarisk är tämligen enkelt med den kristna människosynen.

  Jesus hade nog enligt min egen mening varit socialliberal som jag själv.
  Det är naturligtvis inte svårt att se att det har varit ett överdrivit daltande med oss svenskar (inklusive nya svenskar), vilket gjort oss till bortskämda trygghetsnarkomaner. Jag har naturligtvis också tyckt att trygghetssytemen har varit väl generösa.

  Nu har en närmast brutal uppsträckning skett, och det drabbar enskilda alldeles onödigt hårt.

  Ja, jag ser fram emot debattartikeln som jag fick smakprov ur. Ska skicka ett mail till dig när den publiceras.

 32. Anders permalink
  2010/01/31 4:46 e m

  Lena.. tack för svar!

  Du skriver: ”Teologer är tämligen överens om Jesus hade varit vänster”

  Javisst, självklart hade han varit det! Det är ju okomplicerat att vara vänster, om man har förmågan att kunna utspisa menigheten med fem kornbröd och två fiskar. Jag antar, att du inte anser, att DU har denna egenskap.. eller tror du det?

  Du skriver: ”Men att avgöra vilken dagspolitik som är rättfärdig, barmhärtig och solidarisk är tämligen enkelt med den kristna människosynen.”

  Jasså..är det?

  Jag skulle tro, att du har betraktat svensk invandringspolitik som ”rättfärdig, barmhärtig och solidarisk”, utan någon större eftertanke. Idag, när du har blivit medveten om, hur mycket lidande – våldtäkter, misshandel, mord, överfall m.m. – som denna politik orsakar, vågar du fortfarande göra anspråk på att, det var ”rättfärdigt, barmhärtigt och solidariskt” av dig, att förespråka en politik som påför andra människor detta lidande??

 33. lenaalun permalink*
  2010/01/31 10:18 e m

  Nej, Anders, visst är livet komplext! Det insåg jag när jag började blogga om mödomshinnan och pojkars omskärelse. Det finns ingen absolut sanning. Inget absolut rätt eller fel!

  Det är uppföljningen av den generösa invandringspolitiken som har misslyckats, och vår humanitet har självklart uppskattats och lockat många flyktingar.
  Det verkar som om politiken har varit en smula naiv, och att våra förmåner utnyttjats på ett sätt som kanske inte har varit speciellt hållbart.

  Min vän, som precis har berättat om sin SD-sympati, berättar om flyktingar som får helt nya tänder för tusentals kronor, som vi som skattebetalare bekostar, och som sen ändå skickas tillbaka till sina hemländer, då de inte får uppehållstillstånd.

  Visst kan det kännas fint att kunna dela med oss av vårt välstånd till människor som kommer från fattiga länder. Mot bakgrunden av hur våra sjuka och arbetslösa nu kläms åt, medan skatterna sänks frikostigt, är det inte konstigt att en grupp svenskar ifrågasätter vår generositet med bidrag till invandrare och flykingar.

  Att de står för en stor andel av brotten, vilket har med integrationsproblemen att göra, gör inte saken lättare.

  Har du ingen egen blogg, Anders? Följer du andra bloggar som delar dina perspektiv? Just nu tycks Gud sända både dig och min vän i min väg för att öppna mina ögon för de integrationsproblem som har uppstått.

  Känner mig inte bekväm med att driva dessa frågor. Jag ska fokusera på mitt välbefinnande. Mina nya strålningsbehandlingar ska ställas in i imorgon. Formar gjuts och tatureringar ska göras.

  Men jag märker att svt´s osynliggörande av invandringspolitiken, integrationsfrågorna och uteslutandet av SD i kvällens debatt förskräcker mig en hel del. Nu måste jag släppa frågan. Jag skrev dock en blogg, som känns som en bomb. ”Vissa saker måste man göra, annars är man en liten lort”.

  Jag hjälpte min vän att öppna en blogg idag. Behöver du hjälp?

 34. Anders permalink
  2010/01/31 10:54 e m

  Tack för svar, Lena!

  Hur kan du samtidigt anse, att det ”är tämligen enkelt [för dig] med den kristna människosynen att avgöra vilken dagspolitik som är rättfärdig, barmhärtig och solidarisk” OCH att ”livet komplext”, ”det finns ingen absolut sanning. Inget absolut rätt eller fel”??? Borde inte din slutsats vara, att din kristna människosyn inte alls gör det enklare för dig (än för någon annan), att avgöra vilken dagspolitik som är ”rättfärdig, barmhärtig och solidarisk”?

  Hur ”kan det kännas fint” för dig att personer kommer till Sverige och ”får helt nya tänder för tusentals kronor” samtidigt som svenska fattigpensionärer som jobbat hela livet inte har råd att gå till tandläkaren? Finns det något annat ord än orättfärdigt för en sådan prioritering?

 35. lenaalun permalink*
  2010/01/31 11:11 e m

  Nej, det känns inte bra, såklart. Själv skulle jag behöva sanera mina amalgamplomber, men det är bara att glömma! Det kan jag inte satsa mina pengar på. Jag har mina alterantiva laserbehandlingar som möjligen kan hjälpa mig att bli frisk igen, att prioritera.

  Slutsatsen kan mycket väl vara den du påstår och är naturligtvis egentligen helt självklar. Jag kan bara uttala mig från det perspektiv jag står i. Likväl som du står i ditt perspektiv.

  Det finns dock ett medvetande som höjer oss över vår intuition och det rationella tänkandet. Det ger oss en mer objektiv och klar syn, och det kallas bl a Kristusmedvetandet, och det är något som kristna åtminstone glimtvis kan uppleva. Kanske har du uppnått detta högre medvetande – det sjunde sinnet.

  http://www.smakprov.se/bok/Supercoherence-Ditt-sjunde-sinne-Thrity-Engineer_9789153432326

  Jag vågar inte påstå att jag har uppnått detta medvetande, även om jag söker det.

 36. Anders permalink
  2010/01/31 11:42 e m

  Lena.. nog har du väl läst, vad Karen Armstrong skriver om ”mythos” och ”logos”.

  ”We tend to assume that the people of the past were (more or less) like us, but in fact their spiritual lives were rather different. In particular, they evolved two ways of thinking, speaking, and acquiring knowledge, which scholars have called mythos and logos.”

  ”Myth was regarded as primary; it was concerned with what was thought to be timeless and constant in our existence. Myth looked back to the origins of life, to the foundations of culture, and to the deepest levels of the human mind. .. The mythos of a society provided people with a context that made sense of their day-to-day lives; it directed their attention to the eternal and the universal…The various mythological stories, ..were not intended to be taken literally”

  ”Logos was equally important. Logos was the rational, pragmatic, and scientific thought that enabled men and women to function well in the world. ..Unlike myth, logos must relate exactly to facts and correspond to external realities if it is to be effective. it must work efficiently in the mundane world. We use this logical, discursive reasoning when we have to make things happen, get something done, or persuade other people to adopt a particular course of action. Logos is practical.”

  ”In the premodern world, both mythos and logos were regarded as indispensable. ..Yet the two were essentially distinct, and it was held to be dangerous to confuse mythical and rational discourse. They had separate jobs to do. Myth was not reasonable; its narratives were not supposed to be demonstrated empirically. It provided the context of meaning that made our practical activities worthwhile. You were not supposed to make mythos the basis of a pragmatic policy. if you did so, the results could be disastrous, because what worked well in the inner world of the psyche was not readily applicable to the affairs of the external world.”

  ”Our religious experience in the modern world has changed, ..people ..have often tried to turn the mythos of their faith into logos. Fundamentalists have also made this attempt. This confusion has led to more problems.” (min fetstil)

  Det verkar vara precis detta, som du och Daniel Suhanen verkar göra. Ni försöker tillämpa den mytiska berättelsen om kampen mellan ”det goda” och ”det onda” på politiska beslut. Ni transplanterar kampen mellan ”det goda” och ”det onda” till den politiska debatten.

  Lena.. den politiska debatten är logos – rationell, praktisk, logisk och ”must relate exactly to facts and correspond to external realities if it is to be effective”.

  If you make mythos the basis of a pragmatic policy, the results could be disastrous – något som vi tyvärr nu kan beskåda i Sverige idag. Riksdagspartierna för ansvarslöst i samförstånd en helt unik invandringspolitik; de är helt likgiltiga för de konsekvenser, som drabbar den befolkning, som redan fanns i landet. Argumenten för detta – ”en kamp mellan ont och gott” – är hämtade från mythos, inte från logos.

  ”Knivskadorna blir fler och svårare”

  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3407983

 37. lenaalun permalink*
  2010/02/01 7:26 f m

  Jag tyckte de röd-gröna gjorde bra ifrån sig igår i partiledardebatten.
  Rationella, praktiska, logiska tyckte jag att de stundtals var.

 38. Anders permalink
  2010/02/01 9:11 f m

  Hej, Lena

  Det är väl självklart, att du ”tyckte de röd-gröna gjorde bra ifrån sig igår i partiledardebatten”. Liksom det är självklart, att de bloggare som sympatiserar med alliansen tyckte, att alliansen gjorde bra ifrån sig igår i partiledardebatten.

  Man tenderar som regel att tycka, att det parti eller block, som man själv sympatiserar med, har gjort bra ifrån sig.

  Det är en mänsklig svaghet att vilja se mer försonligt på dem, som man *vill* se mer ljust på . 🙂

 39. lenaalun permalink*
  2010/02/01 12:11 e m

  hahaha, nu är jag alltså inte klipsk, med huvudet på skaft längre? 😦

  Någonstans på bloggen har jag skrivit att jag tyckte Reinfeldt var lysande i duellen förra veckan, och att Mona Sahlin var helt onödigt skam- och skuldtyngd.

  Igår var hon betydligt mer i toppform, och jag hörde klipska debattinlägg från Mona Sahlin. 🙂 Hon var bäst igår, anser jag.

  Jag gillar dock att Peter Eriksson visade lagomt med helig vrede, vilket dock inte alls gick hem bland de politiska kommentatorerna, som jag hitills sett. Trots att de uppskattande kan säga at det hettade till igår.

  Om vi kunde se lite mer ”uppvarvade politiker” som Peter Eriksson, tror jag at politikerföraktet skulle minska.

  Orden måste backas upp med äkta känslor, för att nå mottagaren. Det blir så klart jobbigt för dem som rättfärdigar sjukförsäkringspolitiken när någon politiker visar rättmätig ilska över den.

 40. Anders permalink
  2010/02/01 3:16 e m

  Lena.. även någon som är klipsk med huvudet på skaft har vanliga, mänskliga svagheter – även solen har sina fläckar, heter det ju. 😀

  Jag såg inte debatten. Jag noterar, att de som sympatiserar med de röd-gröna är nöjda med deras insats och de som sympatiserar med alliansen är nöjda med deras insats.

  http://erixon.com/blogg/2010/02/alliansens-foretradare-klarade-sig-bast/

  Det framstår imho som lite märkligt, att Aftonbladets (!) läsare verkar vara mer positiva till Reinfeldts prestation än till Sahlin i nätomröstningen (jag noterade f.ö samma resultat när Reinfeldt och Sahlin debatterade för någon vecka sedan).

  Peter Eriksson är inte den skarpaste kniven i lådan (för att uttrycka saken milt), varför känslosamma utbrott från honom inte imponerar – inte minst i ljuset av att miljöpartiet nog är det parti som näst folkpartiet har agerat mest ansvarslöst.

 41. lenaalun permalink*
  2010/02/01 4:25 e m

  😉 Den här solfläcken måste vara väldigt stor. Det övergår alldeles mitt förstånd hur Reinfledts förtroende kan vara så stort. Såg ett klipp där han säger att skattesänkningar står emot skattehöjningar. Det kanske är så enkel folk vill ha politiken. Jag tycker det är helt perverst.

 42. Anders permalink
  2010/02/01 8:39 e m

  Nja… Lena, det är nog inte så enkelt att inse nackdelen med höga skatter.

  Pengar är MAKT.

  Ju större andel av BNP som en regering konfiskerar, ju större makt skaffar sig en ganska liten grupp människor över resten av befolkningen. Och ju mindre makt får vanligt folk över sina egna liv.

  Det kanske är läge att lyfta fram vinnarna på Sveriges väldsunika invandringspolitik.

  1. Socialdemokraterna/vänstern importerar (och har importerat) helt enkelt valboskap. Partiet har omvärderat, vilka som är socialdemokraternas kärnväljare nämligen det bidragslevande invandrarkollektivet och deras servicepersonal (det invandringsindustriellt komplexet).

  Pga Sveriges unikt höga skatter, så disponerar oansvariga ( i bästa fall naiva) politiker ofantligt mycket av skattebetalarnas pengar, som de lättsinnigt kan sätta sprätt på. Därför har riksdagspartierna kunnat skapa:

  2. Ett GIGANTISKT stort invandringsindustriellt komplex där hundratusentals människor är sysselsatta med omhändertagande av invandrarkollektivet. Socialarbetare i mängder, hemspråkslärare, fritidsledare, fältassistenter, behandlingshem, personliga assistenter, bovärdar, könsstympningsinformatörer, hälsokommunkatörer osv etc – det finns en enorm flora av underliga titlar. Detta invandringsindustriella komplex sysselsätter f.ö. inte bara svenskar.

  Det finns en synnerligen rikhaltig flora av skattefinansierade organisationer för invandrare pga deras etnicitet, religion, kultur m.m. Detta slukar OFATTBART MÅNGA MILJARDER.

  3. Det finns STORA profitörer på upplägget.

  Dels enskilda skrupelfria individer- jag gav dig ett exempel på en familj i Varberg som (för ovanlighetens skull) åkte fast; pappa Dourmouch Iachar Mestan som låtsades vara förlamad och de två barnen Chirin och Alekber som anställdes som personliga assistenter . Därmed kunde familjen utkvittera 7,8 miljoner i bidrag (på tre år). De pengarna kommer naturligtvis aldrig att betalas tillbaka.

  Dels mer organiserat bedrägeri.

  Tex. den somaliska förskolan Bismilahi i Rinkeby som figurerade i media 2008. Skolans somaliska ägarinna åtalades för att ha fört ut miljonbelopp till Dubai där hon, enligt vissa uppgifter, ”byggt ett slott”.

  Också en annan somalisk förskola, Amaana, uppmärksammades samtidigt och ”och uppgifter gör gällande att personer med anknytning till Svensk-somaliska riksförbundet försöker lägga beslag på skolans pengar” (skrev media).

  ”Bakgrunden är, enligt Insiders källor, att det finns en maffialiknande struktur bland somalierna som specialiserat sig på att komma över bidrag och andra pengar. En stor del av pengarna skickas utomlands via de informella banker som opererar i Rinkeby” – på så sätt bidrar svenska skattebetalare till finansieringen av bl.a. klankrigen i Somalia.

  Bismilahis ägare åtalades för att ha tömt två bolag på totalt 18,5 miljoner kronor utan att ha betalat skatt – hon hade eller har? sju bolag.

  Åklagaren framförde under rättegången att, ”All bevisning talar med styrka för att det handlar om ett systematiskt brottsupplägg, i syfte att lura staten på arbetsgivaravgifter och skatter. Mycket talar också för att hela kvinnans familj varit medveten om var pengarna de levt gott på i Dubai kommit ifrån.” (DN)

  Men alla profitörer agerar inte formellt olagligt. En expansiv, lukrativ affärsverksamhet har startats av socialdemokrater för socialdemokrater och ingen i ledande ställning vill avstå ifrån de enorma summor som är inblandade.

  ”Jag känner till detta pga jag i min yrke blivit erbjuden själv att vara med och dela på kakan, och socialdemokraterna visade hur det skulle gå till – hur man på finaste sätt stal pengar ur statskassan.

  Jag har vänligt men bestämt avböjt hittills, men jag förstår att mindre nogräknade gärna deltar i denna verksamhet. Jag kan inte ens fördöma dem – det är enorma pengar inblandade, och siffrorna pressas hela tiden upp för att generera allt högre profit för de inblandade. Allt i en härligt parasiterande symbios som formats ur en girighet och dubbelmoral hos en politisk klass!” skrev en kommentatator på samizdat-nätet.

  Siffrorna pressas alltså hela tiden upp för att generera allt högre profit för de inblandade.

  Behandlingshem, vård av s.k. ”flyktingbarn”, flyktingförläggningar, eftervård etc är en mycket lukrativ industri. Det är ett bedrägeri mot skattebetalarna, men den politiska klassen sitter tryggt, eftersom de är i symbios med media. Sveriges skattebetalare la ut t.ex. ut 1100 000 000 kr på ensamkommande s.k. ”flyktingbarn” 2008. (I detta ingick: kost, logi, tolk event. ingick även advokatkostnader, psykolog och terapi eller också tillkommer kostnaden för detta utöver dessa 1, 1 MILJARDER.)

  När man blivit godkänd som socialdemokrat (tex Robinsson sossen Jan-Emanuel) så kan man starta upp dylik verksamhet. Jan-Emanuel Johansson har ett antal företag, sju stycken närmare bestämt.
  Ett av dessa företag, Av Egen Kraft/ELU AB, sysslar med vård- och behandlings-verksamhet vid Jan Emanuelsgården i Estuna norr om Norrtälje, ett så kallat HVB-hem (hem för vård och boende). Johansson är verkställande direktör, och numera även ensam ägare av företaget.

  Företaget presenterar sig på sin hemsida som ”en non-profit organisation /företag med socialt ansvar och tydlig ideologisk bas utifrån arbetarrörelsens klassiska värderingar”.

  Trots att företaget marknadsför sig som ”non-profit” så hade Johanssons företag vinstnivåer på 25–50 procent av omsättningen (åren 2000–2004), vilket är ”extremt ovanligt” för företag i behandlingssektorn. Företaget hade en samlad vinst på 4,5 miljoner kronor. Enligt Expressens granskning från år 2009 hade företaget en omsättning på omkring 22,6 miljoner kronor och en vinst på drygt 5,1 miljoner kronor för räkenskapsåret 2006/2007 (en vinstmarginal på 22 procent).

  Då länsstyrelsen år 2004 genomförde en inspektion av verksamheten riktades hård kritik mot låg bemanning och låg kompetens hos personalen. Länsstyrelsen noterade även en hög personalomsättning på Jan Emanuelsgården. (Detta påstås sebare ha förbättrats.)

  Ett annat av Johanssons företag är Svensk samhällsutveckling AB, varigenom han tillhandahåller boende för extra krävande ungdomar. Detta bolag, vilket han är ensam ägare av, hade enligt Expressens granskning från år 2009 en omsättning på drygt 13,2 miljoner kronor och drygt 5,2 miljoner kronor i vinst (en vinstmarginal på 39 procent), varav Johansson tog ut 750 000 kronor i aktieutdelning.

  Efter valförlusten 2006 sade Johansson i en intervju angående den inkomstgaranti som erbjuds före detta riksdagsledamöter, att ”.. en arbetsbefriad inkomst… får bli en sista utväg.” I en intervju med Dagens Nyheter i oktober 2007 framkom att Johansson likväl kvitterat ut omkring 38 000 kronor i månaden sedan hösten 2006 samtidigt som han sedan tiden före hans tillträde som riksdagsledamot drev två företag och var ledamot i två nystartade aktiebolag.

  Johansson har nyligen etablerat sig i det senaste geschäftet – det för profitörerna extremt lukrativa omhändertagandet av ”ensamkommande” s.k. ”barn”.

  Du kanske lade märke till, att en annan socialdemokrat (Jonas Morian) figurerade när invandringsindustriella komplexet etablerade sig i Vellinge? Den firma där han är anställd är registrerad på skatteparadiset Jersey…

  Det här är bara ett par exempel – det finns hur många som helst – på hur skattebetalarna bedras av hänsynslösa profitörer (med i praktiken medias tysta gillande).

  Merit Wager skriver: ”I ett tidigare inlägg ställde jag frågan ”Är asyl-, migrations- och integrationshanteringen den största industrin i Sverige idag?”. Jag frågar inte längre, jag påstår att dessa områden troligen utgör, om inte den största, så i alla fall en av de största och dyraste ”industrierna” i Sverige.”

  http://meritwager.wordpress.com/2010/01/08/mer-om-asyl-migrations-och-integrationshanteringsindustrin/

  —–

  Kan du se nackdelarna med höga skatter? Politiker bör inte anförtros en stor andel av BNP – de är tyvärr oförmögna att använda dessa pengar ansvarsfullt.

  Makt korrumperar och absolut makt korrumperar absolut.

 43. lenaalun permalink*
  2010/02/01 8:56 e m

  Tusen tack, Anders. Vad du bildar mig. Började läsa Chockdoktrinen. Har du läst den?

  Där talas om den korporativism som jag tydligt kan identifiera i alliansens politik med jobbcoacher etc, men nu får jag också kunskap om hur samma system finns inom socialdemokratin inom ”invandringsindustrin”.

  Det rätade ut många frågetecken!

 44. Anders permalink
  2010/02/01 10:50 e m

  Lena.. som du ser, så blir inte alla förlorare genom den unika invandringspolitiken. Och den här ansvarslösa miljardrullningen sker självfallet på bekostnad av vård-skola-omsorg-infrastruktur-försvar. Samma skattepengar kan ju inte användas två gånger.

  —–

  Visst finns det korporativa inslag i Sverige, men jag förstår inte riktigt hur den affärsverksamhet som jag skisserade kan sammanfattas som korporativism?

  —–

  Jag har inte läst Chockdoktrinen, eftersom jag är totalt ointresserad av konspirationsteorier. Hennes ”stora upptäckt” är tydligen, att en katastrof av någon sort ofta följs av en förändring. Jaha? Det är väl inte särskilt märkligt eller olycksbådande? Inbördeskriget i Aceh kom av sig när tsunamin inträffade t.ex.

 45. lenaalun permalink*
  2010/02/02 6:58 f m

  Min förståelse av korporativism har jag hämtat ur Chockdoktrinen.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ar-chockdoktrinen-politikens-da-vinci-koden_699887.svd

  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9170371563

  På wikipedia klipper jag ut:

  Korporativistiska tendenser i demokratiska system [redigera]
  Tendenser till modifierade former av korporativism har även uppträtt i många moderna demokratiska system. Efter andra världskriget har länder som Sverige[1] och Österrike, under långvariga socialdemokratiska maktinnehav, utvecklat korporativistiska drag med samförstånd mellan regering, fack och näringsliv (jfr. saltsjöbadsandan).

  I Sverige kommer detta också till uttryck genom myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen. Som ett andra exempel kan nämnas Landsorganisationens direkta inverkan på den socialdemokratiska politikens utformning, genom dess ordförandes säte i partiets verkställande utskott. Kritik mot denna ordning brukar dock framföras, då man menar att de så kallade särintressenas påverkan av politiska beslut blir alltför avgörande.

 46. lenaalun permalink*
  2010/02/02 7:16 f m

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Korporativism

  Läs om korporativism här och läs ett par kapitel ialla fall ur chockdoktrinen, så får du se och recensera för mig.

  Den var så hemsk så jag orkar inte läsa mer, men jag förstod vilka makter vi kristna kämmpar mot. Att det finns ideologier som kan tolka och förklara de politiska skeendena. Det var faktiskt ett uppvaknande, precis som ett feministiskt uppvaknande.

  Att se nyliberalismen och korporativismen som de bärande ideologier som vägleder makten i många västerländska länder.

  Fortfarande ser jag Obama som ett lysande undantag och det förklarar också varför hans opinionsstöd viker.
  Han står för något annat än vad vi har varit vana med, och motreaktionerna låter såklart inte vänta på sig.

  Jag kan dock inte påstå att jag följt Obama tillräckligt för att helt kunna utesluta att han inte skulle vara en ful fisk, han också. Jag har dock ännu inte kommit på honom med något som kan tyda på det. Han axlar sitt ansvar så gott han kan, och man får komma ihåg att att han är USA´s ledare. Inte primärt världsledaren, och där kan det ju uppstå besvikelser eller konflikter. Men jag tycker han navigerar väldigt väl melllan egenintressen för USA och för en bättre värld för alla.

  Men jag har inte satt mig in i detta, för att kunna göra några säkra uttalanden. Jag har bara min känsla och hypotes. Som ännu inte har kunnat motsägas.

 47. Anders permalink
  2010/02/02 10:40 f m

  Lena… kan (eller vill) du inte acceptera skillnaden mellan mythos och logos?

  Människor har ett behov att hitta en enkel förklaring till varför något inträffar – inte minst förklara varför det finns lidande, varför de som styr ett land fattar mindre kloka beslut osv. Myten – t.ex. den över hela jordklotet funna myten om tillvaron som en kraftmätning mellan ”de djävulska makterna”/”det onda” och motsatsen ”vi kristna”/”det goda” – är den berättelse genom vilka människor försöker abstrahera komplexa skeenden till enkla och lättbegripliga berättelser.

  Men mythos och logos ”were essentially distinct, and it was held to be dangerous to confuse mythical and rational discourse. They had separate jobs to do. Myth was not reasonable; its narratives were not supposed to be demonstrated empirically”.

  Naomi Klein försöker tillämpa den mytiska berättelsen om kampen mellan ”det goda” och ”det onda” på politiska beslut. Föga överraskande blir det en berättelse som gör anspråk på att ”tolka och förklara de politiska skeendena”. Mythos funktion är att ”tolka och förklara” – och att förklara mycket mer, än vad empiriska observationer ger något logiskt sammanhängande stöd för.

  Men den mytiska berättelsen om kampen mellan ”det goda” och ”det onda” kan inte rakt av tillämpas på denna världens politiska beslut och historiska utveckling. Den skribent i SvD som du länkar om, ser boken som ”ett symptom på en samhällsdebatt lämnat empiri, naturvetenskap och förståelse för historiska skeenden bakom sig”. Samhällsdebatten har lättsinnigt övergett ”empiri, naturvetenskap och förståelse för historiska skeenden” *just därför* att alltför många idag är omedvetna om, att det är farligt att förväxla mytiska berättelser med rationella redogörelser.

  Som förväntat är boken en försäljningssucce. De flesta böcker som ger enkla förklaringar säljer bra och kompletterar författaren det med en hemsk skräckskildring så säljer det ännu bättre.

  —–

  Jag förstår fortfarande inte, varför Klein kallar stora kapitalintressens och företags inflytande för korporativism? Naomi Klein verkar inte skildra några korporativa drag t.ex. institutionaliserade överläggningar mellan regering, fack och näringsliv (saltsjöbadsandan),”myndigheters och organisationers inflytande i den centrala politiska beslutsprocessen, via det statliga remissinstitutet, reglerad i regeringsformen” osv?

  Klein kanske inte vet alt. struntar i, vad ”corporativism” betyder? Stora företag (med dotterföretag) heter ju ”corporation” på engelska. Klein kanske kallar ett stort inflytande för stora företag för corporativism?

 48. lenaalun permalink*
  2010/02/02 8:15 e m

  Ja, det tror jag nog att man kan säga; att Klein menar korruptionen mellan politiker och stora företag. Invandringsindustrin du skildrade igår skulle dessutom vara en sådan korporativism.

  Problemet med myter förstår jag inte ett skvatt av. 😀 Jag tror att det beror på att jag är kvinna och lever livet med den andliga dimensionen väldigt närvarande.

 49. Anders permalink
  2010/02/02 9:32 e m

  Lena.. du skriver: ”Problemet med myter förstår jag inte ett skvatt av. Jag tror att det beror på att jag är kvinna och lever livet med den andliga dimensionen väldigt närvarande.”

  Nja… Karen Armstrong är ju också kvinna och torde verkligen med råge kvala in som någon som levt (och lever) ”med den andliga dimensionen väldigt närvarande”. 🙂

  Hur svårt är det att ”förstå”, att: ”If you make mythos the basis of a pragmatic policy, the results could be disastrous”.

  Vi har ju idag facit på den världsunika invandringspolitik, som har motiverats med, att denna politik skulle vara ”en kamp mellan ont och gott”. Och resultatet är disastrous (en katastrof).

  ”Misshandel och knivöverfall ökar kraftigt, visar statistik från akutmottagningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Södersjukhuset i Stockholm. ..Antalet svårt misshandlade personer har nästan tredubblats på sju år. Både på Södersjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska i Göteborg ser man att våldsoffer har fler skador nu jämfört med i början av 2000-talet. – Det är framför allt så att det blir mer skador på fler organ, att man är mer slagen, mer stucken, säger [traumakoordinator] Greger Nilsson.”

  http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3407983

 50. lenaalun permalink*
  2010/02/02 9:51 e m

  Jag kan inte se kopplingen mellan vår världsunika invandringspolitik och mytiskt tänkande.

  Invandringsindustrin, som du beskrev den, bygger väl inte på mytbildning utan på ekonomiska intressen och behovet av valboskap?

 51. Anders permalink
  2010/02/02 10:58 e m

  Lena.. du skriver: ”Invandringsindustrin, som du beskrev den, bygger väl inte på mytbildning utan på ekonomiska intressen och behovet av valboskap?

  Javisst, bevekelsegrunden för ansvariga politiker är ekonomiska intressen och behovet av valboskap.

  Men, det är ju inte pga de skälen, som *DU*, snälla röda kors tanter, samfunden osv har lurats att sympatisera med och sluta upp bakom invandringspolitiken. Invandringspolitiken har motiverats med, att denna politik skulle vara ”en kamp mellan ont och gott” – vilket du (och andra hyggliga människor) har funnit tilltalande.

  Riksdagspartierna demoniserar någon som anser, att den unika svenska invandringspolitiken är oförsvarlig, han/hon kallas för ”fascist”, ”fascism är ingen åsikt, fascism är ett brott” och ”utifrån min definition, som delas av stora delar av SAP för övrigt, är SD ett fascistiskt parti.” osv.

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1764&blogg=38245

 52. lenaalun permalink*
  2010/02/04 7:39 f m

  u have got the point 🙂

 53. lenaalun permalink*
  2010/02/04 7:59 f m

  I juletid öppnades mina ögon lite grann, men jag efterlyste någon som kunde tala med mig på ett språk som jag kan förstå och är van vid.

  https://lenaalun.wordpress.com/2009/12/23/kommer-regeringen-backa-an-mer/

  Undrar, Anders, om du inte är utvald för detta. Helt medvetet av Demokratibloggen eller helt omedvetet enligt Lagen om Attraktion. Nu är vi i hamn ialla fall.

  Dock inte på en punkt, att Sverige skulle gå en negativ framtid till mötes p g a invandrarna. Det beror helt och hållet på politiken isåfall.

  Diskuterade med min gode vän i tisdags, som bott i Toronto i tolv år. Över 50% är ju invandrare där. Det går alldeles utmärkt för dem. Vi måste lära av dem! De har ideella organisationer som tar hand om de nyanlända och visar dem till rätta och även vågar tillrättavisa dem enligt ”så här gör vi i Kanada”.

  Helt sunt! Vi kan inte backa tillbaka vad gäller jämställdhet och våldsbekämpning. Olle måste motas i grind. Det tar kanadensarna på fullaste allvar, mycket av medkänsla eftersom de vet själva hur det var att komma som nyanländ invandrare.

  Helt enligt samma princip som att jag väldigt gärna skulle vilja hjälpa andra tillbaka till hälsa när jag själv har återvunnit min. Av ren tacksamhet och vilja att göra gott och skillnad i världen.

  Norges och Sveriges kungahus har intresserat sig för Kanada och dess framgångsrika politik mot våldet mot kvinnor. Helt klart
  är Kanada intressant att studera, och jag vill väldigt gärna och åka dit och uppleva landet. Det sätter jag upp på min önskelista Nu. Wow!

 54. Anders permalink
  2010/02/04 10:24 f m

  Men, Lena..

  Läste du inte min genomgång av hur invandringspolitiken har sett ut i Sverige?

  Fram till 1975 så hade Sverige en annan sorts invandring – arbetskraftsinvandring. Dvs Sverige hade före 1975 den sorts invandring, som Kanada huvdsakligen har idag.

  Stora svenska tillverkningsindustrier hade inte sällan rekryteringskontor på plats i t.ex. Italien och i det forna Jugoslavien . De rekryterade arbetsvilligt folk till lediga jobb som kunde försörja sig själva. Några ”gamla, sjuka, handikappade och analfabeter” rekryterades givetvis INTE! Och man rekryterade självfallet INTE kriminella!

  Efter 1975 har Sverige haft en världunik karaktär på sin invandring! Invandringen till Sverige domineras av s.a.s. halta, lytta, lama blinda, extremt lågutbildade samt kriminella. Detta är UNIKT!
  INGET annat land – och definitivt inte Kanada – eftersträvar den sortens invandring som Sverige har haft efter 1975. Din gode vän i Kanada känner inte till att invandringen till Sveriges domineras av människor som inte är anställningsbara. Han föreställer sig inte, att ett lands politiker kan handla så dåraktigt och ansvarslöst, som svenska politiker gör.

  Kanadas invandring består ff.a. av yrkesutbildade personer med arbetslivserfarenhet som är relevant för Kanada, högutbildade samt en kvot (förmögna) företagare (som kan lokalisera sitt vinstdrivande företag till landet).

  Ett exempel från Sverige:

  http://politisktinkorrekt.info/2010/02/04/ny-praxis-ger-synsvag-och-arbetslos-put/

  Den här personen skulle inte ha kunnat invandra till Kanada (eller till något annat land än Sverige). Du kan ju fråga din vän, om en synskadad person utan flyktingskäl skulle ha kunnat invandra till Kanada med motiveringen att han inte kan försörja sig i Bagdad…

  Den svenska invandringen är världsunik. Den är världsunik till sin karaktär och världsunik till sin omfattning (antal invandrare/capita). Det saknar därför relevans, att invandrare kommer ut på arbetsmarknaden i andra länder. Det är inte jämförbart, eftersom de som som invandrar till andra länder är i genomsnitt är mycket mer anställningsbara!

  Invandringen till Sverige består helt enkelt av ett negativt urval, vad avser genomsnittlig anställningsbarhet, utbildning, kriminalitet, sjuklighet m.m.

  Om sex utbildade och yrkeserfarna kranskötare och fyra utbildade och yrkeserfarna elektriker invandrar till Kanada och nio av dem får jobb – jämfört med att tre kriminella, fyra analfabeter och tre extremt lågutbildade invandrar till Sverige och endast två av dem sysselsätts – som personlig assistent till egna handikappade barn – då är det självfallet inte den s.k. ”integrationspolitiken” i Sverige som brister.

  —–

  A propos folkpartiet:

  Författarna till ”Exit folkhemssverige” intervjuar Jonas Widgren. Denne var mellan åren 1982 – 1987 statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarig för invandringen till Sverige. 1987 tillträdde han som samordnare i Genève under FNs flyktingkommissarie, med uppgift att tillsammans med berörda regeringar biträda i sökandet efter lösningar på asylproblemet i Europa. 1993 utnämndes till generaldirektör för det nyinrättade International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) i Wien.

  De skriver:

  ”Birgit Friggebo hade i själva verket inte klart för sig bakgrunden till att Kosovoalbanerna strömmade in. Jonas Widgren var upprörd:

  [J]ag kunde inte åse hur Friggebo i den svenska debatten sa [. . .] ”det är krig i Jugoslavien och dom här människorna är därför välkomna”. Och ”dom här människorna” det var alltså Kosovoalbaner som tog bussar från Skopje genom Polen. 40 000 eller nåt sånt där. [. . .] Och det som hände då det var att Schweiz dragit in på säsongarbetarsystemet, att Slovenien frigjort sig och Kroatien frigjort sig. Därmed ingen arbetsmarknad för Kosovoalbaner. Och smugglarna tog dom för 600 D-mark till Sverige. Och då kunde inte jag … jag klarade inte bara att [höra] Friggebo säga, att det var krig i Jugoslavien, bomberna föll [och Kosovoalbanerna] var välkomna.

  I botten låg alltså att säsongjobben i Slovenien, Kroatien och Schweiz hade tagit slut för Kosovoalbanerna. Praktiskt taget alla hade ekonomiska skäl, nästan inga hade asylskäl, inte ens som skyddsbehövande flyktingar undan krig. I Kosovo rådde fred 1992.”

  [Jag har fått egna uppgifter, att Kosovo uppmuntrade många halv- och helkriminella att bege sig till Sverige – de styrande tog chansen att (krasst uttryckt) dumpa en hel del av sitt slödder i Sverige./min kommentar]

  I KU den 15 april 1993 fick Birgit Friggebo frågan när hon blev medveten om de organiserade bussresorna från Kosovo till Sverige. Hon svarade att ”det måste ha varit någon gång under våren 1992”. Hon tillägger ”att om det är fråga om flyktingar som kommer till Sverige för att söka asyl så finns det ingenting i vår utlänningslagstiftning som säger att vi skall bedöma flyktingarna med hänsyn till hur de kommer till Sverige”.

  Utfrågaren citerar då ett nyhetstelegram från den 5 december 1991, som tillkännager att 80 procent av dem som kommit från Jugoslavien under de tre närmast föregående veckorna inte var ”jugoslaver utan albaner från Kosovoprovinsen i södra Jugoslavien, [ . . . ] ett område där det för närvarande inte råder krigstillstånd [ . . . ] De asylsökande kommer som regel i buss från Jugoslavien. Förutom jugoslaviska bussbolag är det även ett norskt bussbolag som ombesörjer transporterna.”

  Friggebo svarar att hon inte ”har anledning att fördjupa [sig] i vilka bussbolag det gäller”. Så inser hon att hennes svar kan ha gjort ett nonchalant intryck och vill retuschera. Men då avslöjar hon sig ännu mer:

  Vi får löpande ambassadrapportering och ibland tas det också kontakter i andra länder när det sker organiserade transporter, framför allt när det gäller personer som inte har skyddsbehov som skäl för att söka sig till Sverige.

  Friggebo säger alltså, att hon haft god, löpande information. Ändå tror hon att bussresorna började ”nån gång under våren 1992”, fastän fenomenet var nyhetsrapporterat redan ett halvår tidigare. Likaså har hon intrycket beträffande inflödet av Kosovoalbaner att ökningen började i maj 1992. Ändå hade Rogestam [generaldirektör för Invandrarverket] fjorton dagar tidigare i samma utskott sagt: ”På hösten 1991 började andelen jugoslaver öka och framför allt andelen Kosovoalbaner. Men den kraftiga ökningen började vid årsskiftet 1991/92 och sedan har det blivit fler för varje månad.”

  Birgit Friggebo menade alltså, att man inte behövde ta hänsyn till på vilket sätt asylsökande tog sig till Sverige för att bara några minuter senare bestämt hävda, att regeringen visst utnyttjade kontakter i andra länder för att få stopp på ”organiserade transporter, framför allt när det gäller personer som inte har skyddsbehov”. Tiotusentals Kosovoalbaner reste i organiserade transporter till Sverige. Bara ett par procent av dem hade skyddsbehov.”
  Ett viktigt skäl till miljardrullningen var att Birgit Friggebo uppenbarligen inte hade tillräckliga kunskaper om det hon satts att sköta. Hon ägnade inte heller tillräcklig tid och intresse åt flyktingfrågan, hon måste ha saknat överblick och tog inte hänsyn varken till de mänskliga eller ekonomiska resurserna. Hur kunde denna monumentala misshushållning få fortsätta?

  En orsak var att regeringschefen, som redan nämnts, lät varje departement styras av ett enda parti och Folkpartiet hade fått flyktingpolitiken på sin lott. Dessutom hade han, som vi sett, tvingats att lossa på regeringsförklaringens bromsar på flyktingpolitiken för att kunna hålla samman regeringen. Efter den omgången ville han säkert inte i första taget blanda sig i hur Folkpartiet skötte sitt revir.” (min fetstil)

  ”Exit Folkhemssverige” sammanfattar:

  ”En ledande grupp inom ett parti med mindre än 10 procent av väljarkåren bakom sig och vars väljarmajoritet var motståndare till dess flyktingpolitik, kom ändå av andra omständigheter [läs ansvarslöshet, okunnighet och partiegoism] i läge att föra denna politik för hela landets räkning. Dessa i verksamheten oerfarna folkpartipolitiker, som inte accepterade råd från någon, tilläts under ett par av de ekonomiskt svåraste år landet genomlidit i modern tid göra Sverige till världsmästare i asyl och permanenta uppehållstillstånd, till en kostnad av miljardbelopp ur statskassan. Eller, rättare sagt, lagd på statsskulden.”
  —–

  Du kanske minns, att Christina Rogestam (generaldirektör för Invandrarverket) och Göte Bernhardsson (generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen) hösten 1992 tillsammans skrev ett öppet brev till regringen Bildt och försökte lyfta frågan om den ansvarslösa invandringspolitiken med bussresor (!) från Kosovo av knappast anställningsbara migranter till Sverige i en oerhört djup, krisartad lågkonjunktur och en enorm arbetslöshet.

  Organiserade bussresor (!) av asylsökande från ett land, där det var fred! Rogestam & Bernhardsson påtalade, att dessa migranter sannolikt aldrig skulle komma ut på arbetsmarknaden.

  Deras initiativ torpederades av Bengt Westerberg som i flera (stort uppslagna) tidningsintervjuer förklarade, att det var helt otänkbart för honom själv och för folkpartiet, att situationen på svensk arbetsmarknad skulle ha någon som helst inverkan på svensk invandringspolitik.

  Tio år senare har folkpartiet mage att ge upp ett skenheligt skri över den situation de själva är huvudansvariga för att ha skapat! Då lanserar folkpartiet s.k. ”utsatta områden” = invandrartäta områden, där arbetslösheten är mer än 50%. Folkpartiet påstår fräckt, att det har inte varit något fel på invandringspolitiken – ooooh nej – det är efterförloppet, omhändertagandet, den s.k. ”integrationen” som har fallerat. Ansvaret för detta tillskriver folkpartiet beslutsamt sociademokraterna.

  I det läget borde Göran Persson och socialdemokraterna absolut ha tagit bladet från munnen och påpekat, att Bengt Westerberg och folkpartiet hade klargjort, att de var totalt likgiltiga inför, om den ansvarslösa invandringspolitik (under regeringen Bildt), som folkpartiet bedrev, innebar, att hundratusentals icke-anställningsbara individer migrerade till Sverige för livslång bidragsförsörjning. Bengt Westberg hade *uttryckligen* framfört, att det var helt otänkbart för honom själv och för folkpartiet, att en omfattande arbetslöshet i Sverige skulle ha någon som helst inverkan på svensk invandringspolitik.

  Men i stället för att avslöja folkpartiets monumentala hyckleri, så teg socialdemokraterna. Kanske ansåg socialdemokraterna, att det var enklast för dem att bita ihop tänderna och tiga, eftersom det rörde partiets nya kärnväljare.

  Lena.. du skulle aldrig köpa, att det inte är något fel på regeringens socialförsäkrings- och arbetsmarknadspolitik – de sjukskrivna behöver bara rehabiliteras och utbildas så strömmar de pigga och nytra ut på arbetsmarknaden. Du vet, att det inte står i mänsklig makt att utbilda och rehabilitera en hel del av dem som är sjukskrivna till dagens arbetsmarknad.

  Men du verkar (vilja?) köpa förklaringen från riksdagspartierna (och inte minst från folkpartiet) att det inte är och aldrig har varit något fel på Sveriges unika invandringspolitik – de icke-anställningsbara som invandrar behöver bara integreras och utbildas så strömmar de pigga och eftertraktade ut på arbetsmarknaden.

  Det står naturligtvis inte heller i mänsklig makt att utbilda och integrera lejonparten av de extremt lågutbildade (inkl. analfabeter) samt kriminella som invandrar till dagens svenska arbetsmarknad!

  Det är omöjligt.

  Diskussionen om den s.k. ”integrationen” som fallerat är en skendebatt. Den är riksdagspartiernas försök att smita ifrån sitt ansvar för konsekvenserna av den dåraktiga invandringspolitik som de har fört och för.

  Efter andra världskriget kom bl.a. flyktingar till Sverige från Tyskland, dina föräldrar kom från Estland, det kom flyktingar vid Ungernkrisen osv. Dessa behövde inte ”integreras”.

  Genom att påstå, att den s.k. ”integrationen” har misslyckats försöker riksdagspartierna (och inte minst folkpartiet) att, 1. smita ifrån någon granskning av den ansvarslösa invandringspolitiken och 2. övervältra sitt eget ansvar på svenska folket.

  I ett normalt land skulle ledarsidorna krepera av ilska över politiker som fösöker övervältra sitt ansvar på väljarna. Men i Sverige är samtliga ledarsidor och etablissemanget i symbios, varför alla ledarsidor deltar i skuldbeläggandet av väljarna.

  Att väljarna (!) görs ansvariga för regeringens (!) och riksdagens (!) politik är *omöjligt* att förklara för någon som inte bor i Sverige.

  Snacket om den s.k. ”integrationen” som fallerat är bara dimridåer. Genom att gömma sig bakom dessa dimridåer hoppas ansvariga politiker kunna smita från något ansvarsutkrävande av dem. Samtliga riksdagspartier fruktar, att om SD kommer in i riksdagen, så kommer partiet från riksdagens talarstol att svepa undan dessa dimridåer (media anser sig inte helt kunna tiga ihjäl vad som sägs i riksdagen).

  Det är *denna utveckling* som riksdagspartierna fruktar mer än något annat. Ledande riksdagspolitiker vill inte ha något sökarljus satt på sitt agerande – de *vet* att deras gemensamma invandringspolitik är *omöjlig* att försvara. Ledande riksdagspolitiker *vet* att deras egen födkrok som riksdagsman kan vara i fara, om väljarna varseblir hur ansvarslöst riksdagspartierna har handlat. (Alla riksdagspartier är därför överens om, att frågan helst inte bör beröras i valkampanjen.)

  Inget land på jordklotet har någonsin fört en så dåraktig invandringspolitik som svenska politiker har gjort och gör. Genom denna ansvarslösa politik så har riksdagspartierna gemensamt skapat en etniskt förankrad underklass. (En underklass definieras som underrepresenterad på arbetsmarknaden och överrepresenterad i kriminalitet och bidragsberoende).

  Inget land på jordklotet har därtill någonsin lyckats integrera, assimilera, absorbera (välj själv något lämpligt verb) en etniskt förankrad underklass. Den underklass som riksdagspartierna tillsammans har skapat kommer därför, med största sannolikhet, att bli ett permanent fenomen i Sverige. Frågan är, hur mycket värre det kommer att bli bara tills dina barn är vuxna…

 55. lenaalun permalink*
  2010/02/04 2:37 e m

  Ja, jag är medveten om Kanada har en helt annan mentalitet. Det räcker att studera några kanadesniska filmer så ser man en totalt annorlunda kultur och medmänsklighet. Jag saknar hopp om att Sverige skulle kunna transformeras till ett sådant ansvarstagande.

  Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag förmodar att du talar fullständig sanning, och det är oerhört tragiskt att ta in. Det förklarar också riksdagspartiernas och medierna icke-agerande i ämnet.

  Du har aldrig talat om din utbildning och ditt yrke. Ditt perspektiv- från vilket fönster du ser ut på världen skulle hjälpa mig att lita på dina uppgifter.

  Jag har ingen anledning att misstro dig. Din genomreflekterade syn är dock så annorlunda mot vad jag mött tidigare. Innan jag förlitar mig på din grundliga forskning av svensk invandringspolitik vill jag veta din ”hemvist”. Det har jag lärt mig i teologiutbildningen: ”varför ser den här personen såhär på saken”. Du kan meila; lenaalun@gmail.com

  Min vän som är socionom och arbetar på socialtjänsten sympatiserar med SD. Jag litar fullständigt på hans erfarenhet och respekterar hans ståndpunkter. Dessutom kristen!! Ett ex sympatiserar också med SD. Detta är något att ta på allvar för alla!

  Jag har blivit specialist på sjukförsäkringen och möter andra sjuka i min situation och hör hur de behanadlas av Försäkringskassan och läkare. Då ser man igenom systemet.

  Jag är övertygad om att du har genomskådat svensk invandringspolitik, och jag har inte umgåtts med sådana kretsar. Detta som du lär mig är fullständigt nytt.

  Vet att min föräldrar kunde vara irriterade på dagens integrationspolitik. De började jobba som piga och dräng omedelbart och jag har vuxit upp i en vacker 20-tals villa i en eftertraktad del av staden. Dessutom hade vi sommarstuga och bil, såklart.
  Med två tomma händer byggde de upp ett väldigt bra liv. Jag ser i gamla papper hur pappa har ansökt om särskilt tillstånd för att förvärva en liten stuga på landet. Utlänningar fick tydligen inte köpa fastighet. Han har fått banklån via en fond, som utsatta människor än idag ansöker medel ur via SEB.

  Vi behöver återgå till ett system som kräver mer av individen. Men det är dock avsevärt mycket svårare för indvandrarna att få arbete idag. För pappa har det varit lätt som en plätt och det är det defintivt inte idag. Jag har vänner som verkligen borde ha fått jobb, men de har inte lyckats. Det är rasism. ”Man” anställer hellre svenskar. Synd, för de skull berika svenskt arbetsliv

 56. Anders permalink
  2010/02/04 6:33 e m

  Tack för svar, Lena. Jag är lite osäker på, vad du åsyftar med Kanadas ”medmänsklighet”?

  Kanada väljer alltså kräset sina invandrare, både genom att plocka ut de mest kvalificerade flyktingarna (från flyktingläger) och genom ett poängsystem för arbetskraftsinvandrare.

  Sydsvenskan skrev:

  ”Kanada gör en gradering med ett poängsystem som bygger på vilken utbildning man har, ålder, erfarenheter, om man har några kroniska sjukdomar, hur bra man pratar engelska eller franska och om man har några sparade pengar.”

  Lägg märke till, att det är en nackdel för den som vill invandra till Kanada, om vederbörande har några kroniska sjukdomar. För den som vill invandra till Sverige är det däremot en fördel om man är sjuk…

  ——

  Det är naturligtvis, precis som du skriver, svårare idag för någon lågutbildad att invandra till en postindustriell arbetsmarknad – men det är ju inget skäl till att utforma en invandringspolitik på bekostnad av den befolkning, som redan finns i landet.

  Jag delar f.ö. inte din uppfattning, att om svenskar helst anställer andra svenskar så är de med säkerhet rasister.

  Diskrimineringslagstiftningen placerar en svensk arbetsgivare i ett juridiskt underläge visavi någon som inte är svensk.

  Får en svensk arbetsgivare en konflikt (oavsett vad – lön, arbetsuppgifter, semester, befodran vad-som-helst) med någon anställd, som ej är svensk, så finns risken, att den anställde utnyttjar möjligheten att hävda att han/hon är ”diskriminerad”. Konflikter kan ju alltid uppstå och i en konflikt så kan det ju hetta til mellan parterna.

  I det läget råder omvänd bevisbörda för arbetsgivaren! Arbetsgivaren måste alltså bevisa (!) sin oskuld! Dessutom har den som anser sig vara diskriminerad gratis advokat (genom DO) – till skillnad mot den som blir anklagad.

  Mot bakgrund av denna vansinniga lagstiftning, så är det knappast förvånande, om arbetsgivare skulle försöka att undvika att hamna i en sådan situation. Skulle inte du också göra det?

  ——

  I teologiutbildningen verkar du ha lärt dig, att det skulle vara helt och hållet en subjektiv uppfattning hur man ”ser på saken”. Men det finns en extern värld, där fakta kan vägas, mätas och räknas. Det är inte en subjektiv uppfattning, att majoritens av de totala brotten (och främst våldsbrotten) begås av invandrare. Det är inte en subjektiv uppfattning, att inget land har lyckats integrera/assimilera/absorbera en etniskt förankrad underklass. Det är inte en subjektiv uppfattning att 53% av Borlänges invandrare i fjor var analfabeter. Det är inte en subjektiv uppfattning att England förklarade Tyskland krig 1939. Osv. Allt detta kan beläggas. Det är fakta – dvs det är korrekta eller felaktiga uppgifter.

  Jag reagerade mot att du skrev, att ”Det finns ingen absolut sanning. Inget absolut rätt eller fel!”. Jag delar inte den uppfattningen. Bortsett från att fakta kan vara korrekta eller felaktiga, så finns det imho en liten kärna av värderingar som inte är förhandlingsbara. Ta t.ex. våldtäkt. Inte menar du väl, att ”det finns inget absolut rätt eller fel”, när det gäller våldtäkt?? I vilken situation skulle det vara acceptabelt att tilltvinga sig sex genom våld?

  Som jag skrev, så är mitt perspektiv, att de egna bedömningarna måste vara förenliga med tillgänglig evidens. Jag upptäckte av en slump att medias uppgifter (om invandringens storlek) kraftigt avvek från migrationsverkets. Därför borjade jag leta efter fakta ang. invandringens omfattning och konsekvenserna av invandringspolitiken (utan att ha umgåtts i några som helst ”kretsar”) – och håret reste sig på mitt huvud. Jag är naturvetare och tidigare akademiska studier kan förmodligen vara en hjälp när man tuggar sig igenom rapporter och utredningar. Å andra sidan är en av de mest beslutsamt långvariga kritikerna av Sveriges unika invandringspolitik busschaufför.

  Såvitt jag vet, så har man ännu inte någon teori ang. varför vissa människor inte accepterar den berättelse, som etablissemanget serverar. Du kanske hörde talas om du ”fången på fyren” – Anders Ahlmark – när du var tonåring? Anders Ahlmark var anställd på Sjöfartsverket och torpederade 1977 en rättegång mot kaptenen på ett fatyg (Tsesis) som gått på grund. Ahlmark hävdade, att det var Sjöfartsverket, som var ansvarigt för olyckan genom att man missat att föra in ett grund på då aktuella sjökort, trots att grundet hade kartlagts redan 1969.

  Anders Ahlmark hade ingen särskild bakgrund och var alltså kartograf. Nyligen tog enkänd militärhistoriker ställning för SD. Det fanns en kvinnlig läkare (numera tyvärr avliden) som visade stort civilkurage och påtalade den bisarra svenska invandringspolitiken.

  Busschaufför, kartograf, militärhistoriker, läkare, din gode vän socionomen samt ditt ex. – det finns inte någon uppenbart gemensam bakgrund (säger jag utan att veta något om ditt ex.) som förklarar, varför somliga människor (som regel efter eget grävande) säger: Den bild som ges stämmer inte med hur verkligheten ser ut!

  Läs den här tjugo år gamla texten.

  http://www.bgf.nu/nr/97/6/granne.html

  När du läst denna dystra redogörelse, läs hur Aftonbladets Gunnar Fredriksson bemötte detta (länk längst ner på sidan).

  Kommentar, Lena?

 57. lenaalun permalink*
  2010/02/04 7:45 e m

  Gunnar Fredriksson skriver;
  ”Det är hjärtlösheten, okänsligheten, kylan i agitationen mot flyktingarna som är det grundläggande och värsta problemet.”

  Det är det som stöter bort oss som inte har tagit till oss eländet du visar på, Anders.

  Det finns ingen absolut sanning, inget rätt eller fel. Det kanske inte kan tas alldeles bokstavligt, utan är ett uttryck för postmodernismen och vetskapen om ett högre medvetande/Gud som frikänner oss alla.

  I en rättsal får vi ju uppleva att våldtäktsmannen inte alls anser att det har varit fråga om en våldtäkt. Så kan det säkert vara i många fall. Omodern kvinnosyn och empatilöshet leder lätt till våldtäkt.

  En överfallsvåldtäkt är något helt annat och måste ju fördömas. Alltid fel! Så där blir mitt uttalande alldeles galet.

  Dessutom anser jag att nuvarande sjukförsäkringspolitik är fel och jag upphöjer det till en sanning. Men om man å andra sidan har varit ute efter att utförsäkra de invandrare som åtnjuter långtidssjukskrivningar utan att kanske ens ha arbetat. Jag vet inte hur sjukersättningar och pensioner har beviljats bland flyktingar. Då skulle jag kunna se det som rättfärdigt i någon mån, ett korrigerande av ansvarslös politik.

  Att cancersjuka, utmattningsdeprimerade, kroniskt trötta kvinnor som arbetat ihjäl sig på dubbelarbete också drabbas kan då på sitt sätt kanske rättfärdigas som något oundvikligt i varje samhällsförändring; att människor kommer i kläm. Du känner igen Borgs ord, va?

  Då har man ju verkligen skapat dimridåer för syftet med utförsäkringarna. Nu har alliansföreträdarna lärt sig att skylla allt på Anna Hedborgs rapport, och därför är ju socialdemokraterna i högsta grad medskyldiga.

  Svenskar som arbetat i decennier för sin sjukförsäkring måste oundvikligen stå ut med karensen på tre månader för att nollställa försäkringen och få en ny period.

  Usch, jag hör hur min egna hjärtlösa, okänsliga sida skymtar fram nu. Jag har ju dock egna ögon att se med, och inser ju att du har många rätt i det säger. Sverige har själv inbjudit till att låta sig missbrukas. Det är naivitet och aningslöshet som har lett till detta. Förändringar har ju tagits av riksdagspartierna, så saker är väl inte alls så illa som då 1989-1990 då läkaren skrev ihop sina iakttagelser. Nu måste de ju ta nya svenska körkort t ex.

  Ja, att champagnekorkar har flygit vid utvisningar på Immigrationsverket kommer ju i ett nytt ljus efter att ha tagit del av din undersökning. Det måste vara lika omöjligt att arbeta där som på Försäkringskassan.

 58. Anders permalink
  2010/02/04 9:00 e m

  Lena.. kan du förklara.

  När jag läste Eva Bergqvists berättelse så tänkte jag, nämen hu.. så hemskt att vara granne med dylika problem. Men Gunnar Fredriksson skriver; ”Det är hjärtlösheten, okänsligheten, kylan i agitationen mot flyktingarna som är det grundläggande och värsta problemet.”

  Är det hjärtlöst och okänsligt att beskriva negativa inslag i den egna vardagen? Gunnar Fredriksson är väl, om någon, hjärtlös mot de människor som påfördes dessa negativa upplevelser? Jag förstår inte, hur människor som Gunnar Fredriksson och Bengt Westerberg m.fl. kan ha mage att anse, att andra än de själva självklart bör acceptera att få den egna omedelbara närmiljön förvandlad – samtidigt som Fredriksson & Westerberg själva bosätter sig l-å-n-g-t från dessa problem. Bengt Westerberg i en mångmiljon-lägenhet på Östermalm t.ex.

  OM Fredriksson & Westerberg själva delade dessa negativa upplevelser – DÅ kunde jag förstå deras moraliserande. Men de gör de ju inte!

  Det är som om en greve Fredriksson von Westerberg skulle höja en moraliserande, förmanande pekpinne över en torpare som plågades av grevens pålagor. Vafalls… klagar Bergqvist? Det var det djeeefligaste!! Vet Bergqvist inte sin plats?! Hur understår sig Bergqvist?!! Jag skall minsann lära Bergqvist veta hut!!

  Kan du förklara.. jag antar, att du inte uppfattar Fredriksson så?

  —–

  A propos champagne-skålandet så lär det ha varit en familj som var ovanligt utagerande dvs inte bara svor och skrek utan även spottade, klöste m.m. personalen.

 59. lenaalun permalink*
  2010/02/05 8:51 f m

  Eva Bergqvists betraktelser är värda respekt, men går åt det överdrivna och mytiska hållet. Om hon hade velat bli tagen på allvar hade hon behövt nyansera sig något. Lättare sagt än gjort. Visst har jag medkänsla med henne, och förstår att det inte har varit lätt för henne.

  Men det blir svårt att ta henne på allvar. Jag får en känsla av att här har vi en ”mytoman”, även om jag helt och hållet tror att hon fått det väldigt besvärligt. Angreppssättet är inte särskilt smart, och det gäller för övrigt SD och många andra invandrarkritiska.

  Det är tydligt att språkförbistringarna och kulturkrockarna har funnits sedan 80-90-talet.

  Jag försvarar inte fp och Fredriksson, utan stöts bort av hjärtlösheten, som nu även har drabbat sjuka. Där har ju jag gått igång; på hjärtlösheten och okänsligheten för de många sjuka som tvingas in i Arbetslinjen. Det är så pervers!

  http://claeskrantz.se/arkivet/4809

  ”Jag undrar om den övre medelinkomsttagare som räknar sina tusenlappar i skattesänkning förstår att dessa kommer från en cancersjuk utslängd från sjukförsäkringen för att söka arbete och i bästa fall leva på existensminimum.

  För alliansens politik handlar ju om mer till de som redan har mer.”

  http://svtplay.se/v/1871232/rapport/sjukpenningen__inte_hardare_bedomning

 60. Anders permalink
  2010/02/05 11:27 f m

  Tack för ett mycket intressant svar, Lena

  Skulle du kunna precisera vad det är i Eva Bergqvist framställning, som ”går åt det överdrivna och mystiska hållet”.

  Vad är överdrivet och vad är mystiskt? Vad lägger du in i begreppet ”mystiskt”?

  Det intressanta med hennes framställning är, att hon skriver:

  ”Jag finner det angeläget att inte sprida obekräftade rykten om problemen i och kring invandrarverkets förläggning i Kolbäck. Jag begränsar mig därför till det jag själv iakttagit eller där jag har information från myndigheter eller dem som själva drabbats.”

  Bergqvis framför alltså: Detta har jag själv upplevt

  Du svarar: Nej, det har hon inte – hon överdriver.

  Kan du vara hygglig och konkret peka på, *vad* det är, som enl. dig är överdrivet. Varför bedömer du, att det sannolikt är överdrivet? Vad är det, som du finner så orimligt (i Bergqvist framställning), att det är osannolikt, att det har inträffat?

  Du skriver: ”Jag försvarar inte fp och Fredriksson, utan stöts bort av hjärtlösheten, som nu även har drabbat sjuka.”

  Jag är osäker ang, vad du framför om ”hjärtlösheten, som nu även har drabbat sjuka”.

  Å ena sidan citerar du någon som påstår (utan några belägg), att ”cancersjuka [slängs ut] från sjukförsäkringen för att söka arbete och i bästa fall leva på existensminimum”.

  Å andra sidan länkar du till ett nyhetsinslag som motsäger detta. FK undersökning har visat, de nya reglerna inte har haft några negativa effekter för cancersjuka. Det s.k. ”förtydligande” av reglerna som regeringen beslutade om var obehövligt.

  Kan du förtydliga, varför ”cancersjuka [slängs ut] från sjukförsäkringen för att söka arbete och i bästa fall leva på existensminimum” kan vara ”hjärtlöst” – om det inte har inträffat? Hur kan något som inte har inträffat vara hjärtlöst?

  Eller är det Claes Krantz som du finner hjärtlös, eftersom han påstår att ”cancersjuka [slängs ut] från sjukförsäkringen för att söka arbete och i bästa fall leva på existensminimum” – dvs han påstår något, som inte verkar vara med sanningen överensstämmande? Är det därför, som du finner Eva Bergqvist ”hjärtlös”, eftersom du antar, att det hon påstår inte har inträffat (eller i varje fall inte till alla delar har inträffat).

 61. lenaalun permalink*
  2010/02/05 3:19 e m

  Hej Anders!

  Ibland ser man absurda insändare i lokaltidningen som har signaturer av typen mormor och man förstår att den är författad av en ung man. Att en läkare väljer att uttrycka sig som hon gör väcker sådana tvivel hos mig. Men hon kan mycket väl vara en rak person som fått nog och att detta har gått henne för mycket på nerverna. Inte förvånande. Är hon avliden nu, nämnde du tidigare?

  Felskrivning; mytiskt skulle det vara. Det blir så mycket och svårsmält att man får svårt att tro henne. Samma känsla hade jag på Manifestationen på Medborgarplatsen den 9 dec, och då vet jag att det är sant. Jag såg förbipasserandes reaktioner. Man vill inte tro att det kan vara sant. Försvarsmekansimer.

  https://lenaalun.wordpress.com/2009/12/09/resurs-manifestation-pa-medborgarplatsen/

  Ex på det jag kallar mytiskt. När jag läser det andra gången kan jag ta in det bättre:

  Klädstölder (källa: egna iakttagelser): Främst under vintern och våren 1989 fungerade Kolbäcksförläggningen sena kvällar och nätter som hälericentral för kläder som stulits i omklädningsrum, närbelägen restaurang och i affärer. Jag såg många kvällar ett antal asylkrävande sysselsatta med att paketera kläder, som sedan lades i väntande bilar och kördes ut i omgivningarna, bl.a. till en container där jag förmodar att hämtning senare skedde.

  Slakten av cyklar pågår fullt öppet, invandrarverkets personal reagerar inte. Högar av cykelskrot samlas i omgivningarna, tills de städas bort av anställda i HSB.

  Barntillsyn (egna iakttagelser): förläggningen vimlar av barn. Ett stort antal av dessa går helt utan tillsyn av sina sysslolösa föräldrar och är otroligt störande. Barn leker ensamma i trafiken bland bilar och cyklar. Fyraåringar cyklar i biltrafiken med mindre syskon på pakethållaren. Slagsmål mellan barn förekommer ofta, arabiska barn slåss med varandra eller med latinamerikanska barn. Stenkastning är ett populärt nöje, man kastar sten på bilar, på hundar och på svenska barn. Flera gånger nära midnatt har jag mött ensamma tre-fyraåringar på vägen, nere i samhället eller vid ån. Föräldrarnas ansvar , säger invandrarverket, och gör ingenting alls.

  Om asylkrävande och deras bilkörning kunde skrivas romaner. På Herrevadsvägen har vi sedan förläggningsstarten kunnat se hela skalan från det att en asylkrävande första gången sitter bakom en bilratt och tränas av landsmän i att svänga och att växla, tills dess samme asylkrävande några veckor senare ensam ger sig ut i trafiken.

  Asylkrävande barn skriker på bruten svenska jävla svensk, citronskalle, jävla bög och andra trevligheter. Vissa asylkrävande bilförare roar sig med att låtsas köra på gående svenskar och vrålar av hånskratt efter undanmanöver i sista stund.

  Invandrarverkets stora personal – 25-30 st – tjänstgör bara på kontorstid och sitter inlåst i administrationsbyggnaden. Man är rädd för de asylkrävande och man är rädd för svenska grannar. Personalomsättningen tycks vara stor.

  Efter ett och trekvarts år som närmaste granne till invandrarverkets förläggning i Kolbäck hyser jag ett djupt förakt för invandrarverket och dess odugliga och ointresserade personal. Jag föraktar också de asylkrävande som påstår sig vara flyktingar, kräver hjälp och stöd av Sverige men som upprepat ägnar sig åt att trakassera, störa och förstöra och riskera livet på andra genom olovlig bilkörning. Mest föraktar jag de myndigheter , de politiker och de massmedia som konsekvent vägrar se annat än ädla flyktingar… Politikers, myndigheters och massmedias förnekande och förfalskande av verkligheten kommer att inom några år skapa enorma sociala problem i Sverige.

  Som exempel tjänar folkpartiledaren Bengt Westerberg. Under stort massmediauppbåd besökte han Kolbäckförläggningen i oktober 1989. Han informerades av invandrarverkspersonalen att grannarna hade stora klagomål på förläggningen. Bengt Westerberg ville inte tala med grannarna, han gav i stället presskonferens. Han utnämnde grannarna till flyktingfiender och ansåg det vara utmärkt att lägga en stor invandrarverksförläggning på en liten villagata som närmaste granne till ett missbrukarhem och en privatläkarmottagning. Det ger vidgad internationell förståelse, sa Bengt Westerberg.Tja, jag blir noga illa tvungen att dubbelkolla med Bengt Westerberg. 😀
  Kan detta vara sant?? Det är så många orimligheter, och skuggan kastas direkt på oss själva. Var är polisen? Invandrarförläggningens personal; vad är detta för folkslag? Hur kan man arbeta så? Totalsjukt!! Det är väl hjärtlöst?

  Jag ville visa att hjärtlöshet och okänslighet tar sig oändliga uttryck i vårt avlånga land.
  Personligen tycker jag det är fördjävligt att svårt sjuka männískor i cancer piskas att arbeta. Bedömningen påstås inte ha blivit hårdare. Jo, men det vet vi i intresseorganisationen BCF och vår egna Kurageklubb som träffas och stöttar varandra. I år 2010 är det ketchupeffekt. De ska jobba mellan operationer. En väninna med allvarliga strålningsskador är utförsäkrad och har inget val än att arbeta eller bli av med jobbet. I april får vi se hur det gick.

  Se samtalet i svt gomorron sverige;
  http://svtplay.se/v/1797393/gomorron_sverige/svart_cancersjuka_tvingas_soka_jobb
  Visst har det blivit hårdare!! Förstår inte hur rapport kunde sprida denna vinklade propaganda;
  http://svtplay.se/v/1871232/rapport/sjukpenningen__inte_hardare_bedomning

  I gomorron Sverige sägs klart och tydligt att lagen är förändrad. Av Försäkringskassans generaldirektör. Det kan inte göra annat än en hårdare bedömning. 1 juli 2008 kom den nya absurda lagen, och den skruvades åt helt nyligen.
  Det är detta det handlar om. Svårt sjuka ska arbeta. Arbetsförmågebegreppet är totalt obegripligt. Inte ens Anna Hedborg klarar att definiera det.

  Mot bakgrund av att sjukförsäkringen går med rejäla överskott finns inga skäl i världen att tvinga sjuka arbeta när vi har ungdomar som blir en förlorad generation då de inte får jobb.

  Nu har barnen kommit för en 10 dagarsperiod och jag är astrött av strålningsbehandlingarna. Orkar inte diskutera dettta mera. Om du inte får svar är det för att jag har det för tufft nu, och spar min energi. Att vara sjuk är som att ha en tom börs. Energin räcker inte till hälften av alla borden. Bloggande ger mig dock glädje och flow. Men nu orkar jag inte på ett tag.

 62. Anders permalink
  2010/02/07 11:24 f m

  Hej Lena!

  Stort tack för svar! Hoppas att din trötthet ger med sig något och är hanterlig.

  Jag bedömer Eva Bergqvist (som tyvärr inte längre är i livet) som en rak person som givetvis hade fått nog, men som också – och kanske främst – drevs av en stark övertygelse, att det var djupt orättfärdigt av politiker, tjänstemän och journalister att kräva, att grannarna till Invandrarverkets förläggningar skulle acceptera att bli utsatta för stölder, stenkastning, skadegörelse, vårdslös bilkörning, hotelser, okvädningsord m.m.

  Inte minst är det orättfärdigt att kräva, att grannarna till Invandrarverkets förläggningar skulle acceptera detta, då Bengt Westerberg och övriga politiker, journalister och tjänstemän själva ingalunda själva var utsatta för några sådana upplevelser i anslutning till sin hemmiljö.

  Jag förstår fortfarande inte, varför det var ”hjärtlöst” och ”okänsligt” av Eva Bergqvist att påtala, att hennes patienter, hon själv samt övriga grannar blev utsatta för detta. Sett genom mina glasögon, så är det Bengt Westerberg och övriga politiker, tjänstemännen och journalisterna som är hjärtlösa och okänsliga. Men så såg inte Gunnar Fredriksson det… Förstår du varför?

  Du kanske inte lade märke till, att Gunnar Fredrikssons text följdes av en kommentar: ”Vad Eva vittnar om finns dessutom belagt i ett PM (1992-10-08) från Invandrarverket, om resultatet av en enkät angående situationen på SIV-förläggningar runtom i Sverige.”

  1992 genomförde alltså Statens Invandrarverk (SIV) en enkät bland personalen på verkets förläggningar ang. ”Brottslighet hos asylsökande” och sammanställde en rapport. Denna rapport bekräftade vad Eva Bergqvist hade beskrivit två år tidigare.

  Några citat:

  ”Här på förläggningen har vi en massa utredningar på gång. Majoriteten av dessa utredningar rör snatterier. Som vi alla vet händer inget med dessa snattare.”

  ”Under alla samtal med olika affärer samt privatpersoner förstår vi att det mesta av stölder och snatterier ej uppdagas. Vi har fått kännedom om att det förekommer en hel del försäljning av stulna varor här på förläggningen.”

  ”Vi har gjort polisen uppmärksam på det här och begärt husrannsakan på hela förläggningen.”
  ”Polisen har gjort razzia, där man hittat ett stort antal stulna cyklar. Under utredningen om dessa cyklar vill ingen [asylsökande] kännas vid dem.”

  ”Kastat sönder fönster, skurit bildäck på tjänstebilar, trakasserat kökspersonalen.”

  ”Jag som skriver det här har ca 20 års erfarenhet av arbete med flyktingar i huvudsak och även med asylsökande de senaste åren. Under alla dessa år har jag ej varit med om något liknande det vi har med gruppen kosovoalbaner.”

  ”Jag har aldrig mött människor med en näst intill avsaknad av normer, respekt och solidaritet. En grupp människor som är rädda för varandra. Umgänget med de andra boende på förläggningen handlar i stort sett om hot och våld.”

  ”Situationen är densamma när det gäller förhållandet till de boende i närsamhället. De har skrämt iväg barn från lekplatser för att själva gunga och åka karusell mm.”

  Rikspolistyrelsen lät inhämta uppgifter från landets 24 länspolismästare. Även den rapporten bekräftade en omfattande brottslighet pga alltför många asylsökandes brottsaktivitet.

  Några citat:

  ”Från en annan polismyndighet rapporteras att 88 anmälningar om tillgrepp av kläder från torkvindor registrerades under juni och juli 1992. Företrädesvis tillgreps dyra träningsoveraller och jeans.

  Motsvarande antal brott under juni och juli 1991 var sex. Starka misstankar om klädestillgreppen sommaren 1992 riktades mot kosovoalbaner, men någon gärningsman har inte gripits.”

  ”Ett län rapporterar en markant ökning av tillgreppsbrott bland asylsökande som har fått avslag på sina asylansökningar. Vid utresor förekommer att den avvisade har en nyinköpt begagnad bil som är fullastad med kläder och hemutrustning.”

  ”I stort sett samtliga län noterar en ökning av tillgrepp i butiker i anslutning till Invandrarverkets förläggningar… I ett län har man hos jugoslaver upptäckt specialpreparerade förpackningar, som var avsedda för att stöldgods inte skulle upptäckas i affärernas larmbågar.”

  ”I några rapporter talas generellt om stölder från klädstreck, UF-boxar och tvättstugor. Trädgårdsmöbler och leksaker från lekplatser har anträffats i och i närheten av förläggningar. I några fall har trädgårdar plundrats på frukt, bär och grönsaker.”

  ”Genom riktad spaning har man i ett fall kunnat finna ett visst brottsmönster, som innebär att vissa nyckelpersoner sköter all brottslig verksamhet på förläggningen. De har en hel stab av ‘tjuvar’ omkring sig. Dessa nyckelpersoner tar hand om allt stöldgods. En del av godset, huvudsakligen skinnjackor, kläder i övrigt och matvaror (men även videokamera) säljs inom förläggningen för ungefär halva marknadspriset. Försäljningen sker oftas i samband med att de asylsökande får sina bidrag på förläggningen. En stor mängd stöldgods går emellertid vidare till en annan hälare, som ‘står över’ dessa nyckelpersoner.”

  ”Det rapporterades om organiserade tillgrepp som sker öppet och med många deltagare. I ett fall ‘invaderades’ en Röda Korsbutik för begagnade kläder av ett 80-tal asylsökande från en närbelägen förläggning. De tog av sig sina, i flera fall smutsiga kläder, ekiperade sig och lämnade butiken.”

  Via en del egna efterforskningar fick jag t.ex. berättat från en plats, att kommunpolitiker hade lyckats dämpa protesterna från en grupp mammor, som var upprörda över att deras barn hade blivit slagna av av en del asylsökande. Somliga asylsökande in på folks tomter och plockade åt sig leksaker t.ex. barncyklar. Om lille Pelle eller lilla Lisa råkade vara närvarande och var ovillig att släppa ifrån sig sin leksak eller sin cykel, så fick barnet en par sparkar och/eller örfilar. Mammor ser som regel mycket bistert på sådant – hur skulle du själv ha reagerat? Ett annat problem var, att gamla människor blev rädda för att gå och handla pga risken att bli bestulen eller nedmejad av någon vårdslös bilförare. Gamla människor vet ju med sig, att de inte är så flinka på foten, när det gäller att hoppa undan. Hemtjänsten fick därför mer att göra.

  Jag förstår, att du blir häpen och frågar dig: Men HUR kunde (och kan) man tillåta detta? Hur är det möjligt att alla ansvariga – politiker, tjänstemän, journalister – anser, att svenskarna bör acceptera att utsättas för detta. Jag ställde mig också den frågan.

  Men jag var tyvärr tvungen att inse, att många politiker, tjänstemän och journalister verkar vara skrupelfria. Det finns en samvetslöshet hos många tongivande politiker och journalister, som har förundrat mig. (Jag betvivlar därför tyvärr inte, att Bengt Westerberg framförde, att de berörda fick en ”vidgad internationell förståelse”.)

  I stället för att försöka inskrida mot brottsaktiviteten och hänsynslösheten hos somliga asylsökande (och försöka begränsa dess skadeverkningar), så verkar ansvariga politiker (t.ex Bengt Westerberg) och journalister (t.ex. Gunnar Fredriksson) ha ansett, att det var betydligt *enklare* att inskrida mot dem, som påtalade problemen.

  Så snart som problem påtalades, så startade därför tongivande politiker och journalister en obeskrivlig mobbning av de som påtalade några problem. Gunnar Fredrikssons bemötande av Eva Bergqvist är ett exempel på det. Det var, enl Gunnar Fredriksson ”hjärtlöst” och ”okänsligt” av henne att påtala, att det fanns några problem och beskriva dessa.

  Enl. Gunnar Fredriksson så var det inte de brottsaktiva som var hjärtlösa.

  Det var inte han själv som var hjärtlös, när han struntade i hur svår tillvaron blev för dem som drabbades av konsekveserna av den politik, som han förespråkade.

  Nej – det var de som påtalade och beskrev, att deras situation hade blivit svår, som var hjärtlösa.

  Kan du förklara hur han resonerar?

  Genom att de som påtalade problem eftertryckligt stämplades som ”rasister”, ”flyktingfientliga”, ”fascister”, m.m. så skrämdes folk för att berätta om de problem som de påförts. Få ville ju riskera att själva bli måltavla för en sådan smutskastning.

  Eva Bergqvist säger i en intervju:

  ”- Jag har högar av tidningsklipp och man passerade genom pressen som ”flyktingfientlig” och ”rasist”. När man inte har upplevt detta förut, då… nu rör det mig inte i ryggen, men då gjorde det det.

  – Det har jag ju kommit i kontakt med så många gånger sedan dess, hur människor blir sårade, upprörda och alldeles förtvivlade, när de blir utpekade som rasister, som dom inte alls känner sig för att vara.

  – Du råkade väl ut för samma sak?

  – Javisst. Det går vi igenom allihop, detsamma händer alla.

  Eva Bergqvist noterar särskilt dubbelmoralen hos ansvariga makthavare:

  – När man gick på vederbörande, låt oss säga ett kommunalråd, och frågar ”Vad i helvete menar du med att säga så här?” Då svarar de ”Det vet du ju hur journalister är – man måste säga så där, det är klart du har rätt, jag håller ju med dig. ”

  Det här hade jag också svårt att begripa. Men jag har hört andra redogöra för samma upplevelse, så det verkar ingalunda vara någon isolerad företeelse. Privat kan kommunpolitiker säga till någon som påtalar problem: Ja, du vet ju att jag håller med dig, det är fruktansvärt det som pågår – men det kan jag ju inte tillstå öppet, då skulle ju min karriär ryka.

  Jag kan förstå, att folk är tysta av rädsla för att utsättas för smutskastning och förföljelse. Men att somliga politiker betraktar ett *medvetet* och aktivt hyckleri som ett självklart och tydligen för dem rel. oproblematiskt inslag i arbetet framstår som … mer svårsmält. Men svårsmält eller inte – så förhåller det sig uppenbarligen.

  Men Bengt Westerberg, Gunnar Fredriksson m.fl. – låt oss kalla dem för fariseerna – förstår jag mig inte riktigt på. Jag tror inte att de hycklar – de verkar vara totalt samvetslösa.

  Kan du (på något plan) förstå deras agerande och hjälpa mig förstå?

  —–

  Det är mycket intressant att du skriver, att du vet, att bedömningen av cancersjuka har blivit hårdare. Jag har (ännu) inte granskat FKs rapport, som hävdar motsatsen – vilket jag naturligtvis bör göra. Är bara lite… less på att tugga rapporter. De tre cancersjuka kvinnor som Rapport intervjuade verkade ju nöjda?

  Det skulle vara värdefullt om du kunde precisera på vilket sätt som bedömningen har blivit hårdare. Vad åsyftar du t.ex. med: ”De ska jobba mellan operationer”. Mellan vilka operationer? Som regel planeras väl en (1) operation? Eller syftar du på kvinnor som får bröstet bortopereras och därefter planerar en plastikoperation för att återställa konturen?

  FKs rapport har tydligen mätt något som inte har förändrats – men samtidigt vet du, att FK har avstått från att mäta något, där det har blivit en hårdare bedömning.

  MVH, Anders

 63. lenaalun permalink*
  2010/02/07 2:16 e m

  Jag ser hur mycket hårdare det har blivit sedan jag fick diagnosen maj 2006. Kolla mellan vilka perioder de har mätt?

  Försäkringskassan är väl lojala med sin arbetsgivare och regering på samma sätt som Fredriksson är lojal med politikerna. Allt är ett utrryck för korporativismen, om jag förstått begreppett rätt i Chockdoktrinen.

  Tyckte du inte att Lisa verkade trött som trots tuff behandling ger allt hon förmår. Det är trist att se henne pressa ur sig det sista krafterna i Arbetslinjen och Arbetsförmedlingens introduktionsprogram. Att hon föreföll nöjdare nu övergår mitt förstånd.

  Det är dock så att man alltid gillar läget, och till sist resignerar och accepterar verkligheten.
  Hon kanske inte är ensamstående med två ganska små barn, så hon ger det sista i arbetslinjen.

  På samma sätt som jag försöker vara så mycket normal mamma jag förmår. Båda går vi på knäna. Min svägerska gick på knäna för att upprätthålla sin kundstock och arbetade halvtid hela perioden förutom första månaden. Läkaren och hon var överens om att hennes trötthet höll i sig ovanligt länge för att hon arbetade under cellgifter och strålningar.

 64. Anders permalink
  2010/02/07 3:28 e m

  Hej Lena..

  Tack för svar!

  Vad åsyftar du, när du skriver: ”De ska jobba mellan operationer”. Mellan vilka operationer? Som regel planeras väl en (1) operation? Eller syftar du på kvinnor som får bröstet bortopereras och därefter planerar en plastikoperation för att återställa konturen?

  Du kommenterade inte min kompletterande information ang. Eva Bergqvists uppgifter. Du skrev, att du ”får en känsla av att här har vi en ”mytoman”. Betvivlar du fortfarande hennes uppgifter?

 65. lenaalun permalink*
  2010/02/07 4:20 e m

  Nej, jag betvivlar inte hennes uppgifter. Hon var nog bara lika heligt förbannad på politiker och myndigheter som jag är angående de sjuka som inte får ut sjukpeng trots uppenbar sjukdom. Dig har jag ju inte övertygat ännu, 😉 så det är inte alltid lätt att bli trodd när man tippar över känslomässigt åt ett håll. När objektiviteten helt lyser med sin frånvaro.

  Det är en bröstcancersyster som berättade om en grannkvinna som hade opererats för hudcancer och sedan blev det en till inplanerad inom några få veckor. Chocken och krisen efter ett cancerbesked är nog giltigt skäl för att tappa arbetsförmågan. Hon älskade sitt jobb och hade gärna arbetat om hon känt att det vore möjligt. Nu fick hon strida och jag vet inte hur det gick. Ska ta reda på mer nästa gång vi ses.

 66. Anders permalink
  2010/02/07 5:00 e m

  Hej Lena,

  Tack för svar!

  Du behöver inte övertyga mig om, att det är upprörande, om de nya reglerna tillämpas på ett orimligt sätt, när det gäller svårt sjuka t.ex. cancersjuka. Tyvärr har jag inte (trots letande) lyckats hitta FKs utredning som hävdade, att de nya reglerna ej hade resulterat i någon förändring. FKs sajt är föga användarvänlig imho.

  Där vi kanske har olika uppfattning är, om det förekom ett överutnyttjande av sjukförsäkringen. Du verkar pendla i din uppfattning…?

  Jag råkade surfa in på en blog, där en kvinna som varit sjukskriven sedan 2001 beskriver sitt liv. På de bilder hon lägger ut, så verkar hon idag vara ca 35-40 år

  2007 skrev hon:

  ”Har inte mått så jättebra under många år… Mkt strul i jobb och i livet… Jobbat sen jag var 18 inom vården… Lovar.. Det kan ta knäcken på den starkaste… Sen runt millenieskiftet mötte jag en kille… Han var… Underbar tyckte jag till en början… Tills jag insåg att… Jag fick inte ha mina vanliga färgglada kläder, utan skulle ha på mig de svarta kläder han köpt åt mig… Jag fick inte umgås med mina vänner… Han bröt ner mig… Bit för bit…Så fortsatte det… Det blev gradvis värre… Han och hans familj gjorde mitt liv till ett helvete…! … nära jul, satt jag en kväll på jobbet och bara skakade… Jag mådde så dåligt… Hade den kvällen jobbat tre skift på raken dessutom…

  Blev då sjukskriven… (Är det tyvärr än idag) Trodde det skulle gå över på någon vecka, men ju mer jag slappnade av från jobbet och honom, ju sämre mådde jag…

  Har nu avslutat min terapi i våras 2007 (gick i 1.5 år). Mår bättre, men, bra… Vet inte om jag någonsin kommer må… ”bra”…”

  Handen på hjärtat, Lena. Denna rel. unga kvinna hade ett jobbigt förhållande 2000-2001. Sedan dess är hon permanent sjukskriven. Är hennes ”sjukdom” jämförbar med de exempel, som du känner till från din egen bekantskapskrets?

  LÄS

  http://katidis.wordpress.com/2010/02/05/fk-och-sa-ringde-handlaggaren/

 67. lenaalun permalink*
  2010/02/07 5:24 e m

  Ojdå! Det låter naturligtvis orimligt, men den posttraumatiska stress som en misshandelsrelation utlöser kan bli ännu värre med tidens gång. Det finns väldigt dåligt med vård, kunskap för att hjälpa kvinnor med dessa erfarenheter. Det är därför kostnaden för mäns våld blir så otroligt hög. I Sörmland finns inte någon vidare hjälp att få.

  Jag förstår denna kvinna. En av mina vänner är död idag. Jag har återgett lite av hennes forskning i en c-uppsats;

  https://lenaalun.wordpress.com/2008/11/22/psykologiskt-vald/

  https://lenaalun.wordpress.com/2009/02/11/psykologiskt-vald-del-2/

  Ett landsting som ligger i framkant och erbjuder professionell rehabilitering;

  http://www.vgregion.se/upload/Folkh%C3%A4lsa/rapporter/kunskoversiktmansvaldmkv.pdf
  http://nyheter.vgregion.se/Nyheter/Folkhalsokommittens-kansli/Pressarkiv/Skam-och-tystnad–hinder-for-att-forebygga-mans-vald-mot-kvinnor/

  Var menar du att jag pendlar i min uppfattning? Om sjukförsäkringen har överutnyttjats vet jag inget, men det är uppenbart att förtidspensioneringarna under en tid var ett överutnyttjande. Sedan S bestämde sig för att halvera sjukskrivningarna( eller hur det var) har det skett rejäla uppstramningar. Sedan slutet av nittiotalet har jag hört om sjuka som har ifrågasatts om sin rätt till sjukpenning.

 68. lenaalun permalink*
  2010/02/07 5:48 e m

  För att återgå till rapportinslaget

  http://svtplay.se/v/1871232/rapport/sjukpenningen__inte_hardare_bedomning

  Pia tänker jag på, Lisa hette hon inte: Hon arbetar halvtid och går tydligen halvtid på Arbetsförmedlingens intro och hon har kunnat ta sin medicinska behandling igen. Den hade hon slutat med för att gå Föräkringskassan till mötes.

  I de tre fallet har Försäkringskassan alltså backat och gått dessa tv-kända kvinnor till mötes. Så var inte fallet när vi fick höra om deras bekymmer. Och arbetar gör de så mycket de bara förmår.

  Det syns inte på en cancerbehandlad person hur dåligt man mår. Folk tycker jag ser så pigg och fräsch ut, fast jag knappt orkar gå till sjukhuset. Så var det i fredags. En god vän påstod att jag ialla fall såg pigg ut.

  När vi har arbetslöshet bland unga och friska är det idioti att pressa och jaga cancerdrabbade kvinnor så att de protesterar och låter tv visa inslag om deras kamp.

  För dessa kvinnor lönade det sig. Rapport glömmer att visa vad de ursprungligen krävdes på av Försäkringskassan. Säga upp sig och söka nya arbeten de orkar med på heltid. Onkologkliniken hade verkligen på fötterna när de skrev sin debattartikel. Det var en djupt demokratisk yttring av Karolinska sjukhuset att påtala galenskaperna.

  Att bedömningen inte är hårdare stämmer helt enkelt inte. Om detta har vi hört sedan juli 2008. Då reglerna trädde i kraft. Allt annat är valpropaganda!

 69. Anders permalink
  2010/02/07 6:08 e m

  Tack för svar, Lena!

  Formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” framstår som märklig. Tycker du, att det verkar rimligt att på samma sätt tala om ”kvinnors ljugande”? (Kvinnnor döms oftare för mened än män.)

  Jag gav dig inledningsvis en länk till en kurva, där man med en blick kan se, att kurvan självfallet INTE avspeglar stora, dramatiska variationer av hälsoläget i landet. Vill (?) du inte acceptera det?

  Här är en annan kurva

  Den minskande totala arbetslösheten (streckad linje) berodde till största delen på att sjukskrivningar och förtidspensioneringar ökade (heldragen linje). Regeringen Persson friserade således arbetslöshetssiffrorna genom att acceptera att folk (som arbetsmarknaden inte efterfrågade) valde långtidssjukskrivning framför A-kassa.

  —–

  En annan fråga… När Eva Berqvist berättade detaljerat, rakt på sak, så blev hon inte trodd – det var för mycket. Som du skrev: ”Man vill inte tro att det kan vara sant. Försvarsmekansimer.” Hade hon tonat ned sin berättelse och utelämnat de konkreta detaljerna, så hade Gunnar Fredriksson sannolikt sagt: Men lite kan man väl stå ut med!? Kan du se problemet?

  Du kommenterade inte, om du (på något plan) kan förstå GunnarFredrikssons, Bengt Westerbergs m.fl. agerande och hjälpa mig förstå?

 70. lenaalun permalink*
  2010/02/07 6:13 e m

  Jo, där var vi väl överens om att det är långtidssjukskrivningarna som ökat?

  På 90-talet var det 100% sjukpenning vid sjukdom och då unnade sig folk att sköta om sig.
  På senare tid förlorar man för mycket av lönen och arbetsgivaren överser inte med sjukdom heller, då den betalar de första två veckorna.

 71. Anders permalink
  2010/02/07 6:37 e m

  Lena..

  Är du förtrogen med begreppet ”moral hazard”?

  ”Moral hazard occurs when a party insulated from risk may behave differently than it would behave if it were fully exposed to the risk. … Moral hazard arises because an individual or institution does not take the full consequences and responsibilities of its doings, and therefore has a tendency to act less carefully than it alternately would, leaving another party to hold some responsibility for the consequences of those actions. For example, a person with insurance against automobile theft may be less cautious about locking his or her car, because the negative consequences of vehicle theft are (partially) the responsibility of the insurance company.”

 72. Anders permalink
  2010/02/07 6:53 e m

  Lena..

  A propos Rapport-inslaget

  Jag fann denna Pias agerande en smula märkligt. Hon valde (eller påstod sig ha valt) att avsluta sin anti-östrogenbehandling i syfte att kunna arbeta 75%. Du får ursäkta Lena, men jag tror inte ett ögonblick, att FK krävde att hon skulle handla så. Visa mig den tjänsteman som vill hamna i blåsvädret för att ha krävt något som ligger så l-å-n-g-t bortom deras kompetensområde. Det är en sak för FK att klaga på ett intyg – det är en helt annan sak att ifrågasätta behandlande läkares (!) ordination.

  Har du själv någonsin mött en tjänsteman på FK, som själv (!) velat ändra på behandlande läkares ordination??

  ”Det syns inte på en cancerbehandlad person hur dåligt man mår.”

  Antingen syns det inte på dig, att du mår dåligt och då känner man sig lätt ifrågasatt. Eller så syns verkligen sjukdomen t.ex stora vätskande utslag i ansiktet el dyl och då ryggar folk (av lätt insedda skäl). Det känns inte heller bra.. C’est la vie, tyvärr.

  ”Var menar du att jag pendlar i min uppfattning?”

  Du skrev: ”..om man å andra sidan har varit ute efter att utförsäkra de invandrare som åtnjuter långtidssjukskrivningar utan att kanske ens ha arbetat. Jag vet inte hur sjukersättningar och pensioner har beviljats bland flyktingar. Då skulle jag kunna se det som rättfärdigt i någon mån, ett korrigerande av ansvarslös politik.

  Att cancersjuka, utmattningsdeprimerade, kroniskt trötta kvinnor som arbetat ihjäl sig på dubbelarbete också drabbas kan då på sitt sätt kanske rättfärdigas som något oundvikligt i varje samhällsförändring; att människor kommer i kläm. Du känner igen Borgs ord, va?

  Då har man ju verkligen skapat dimridåer för syftet med utförsäkringarna. Nu har alliansföreträdarna lärt sig att skylla allt på Anna Hedborgs rapport, och därför är ju socialdemokraterna i högsta grad medskyldiga.

  Svenskar som arbetat i decennier för sin sjukförsäkring måste oundvikligen stå ut med karensen på tre månader för att nollställa försäkringen och få en ny period.

  Usch, jag hör hur min egna hjärtlösa, okänsliga sida skymtar fram nu. Jag har ju dock egna ögon att se med, och inser ju att du har många rätt i det säger. Sverige har själv inbjudit till att låta sig missbrukas. Det är naivitet och aningslöshet som har lett till detta.”

  Tror du, att det är *enbart* invandrare som har överutnyttjat socialförsäkringssystemet?

  Jag delar f.ö. inte din uppfattning, att ledande politiker har varit naiva och aningslösa. Vanligt folk, som inte har känt till vad som pågår, har nog varit naiva och aningslösa. Men ledande politiker och journalister har varit väl informerade. Dessa agerar som de gör pga. samvetslöshet och likgiltighet.

 73. lenaalun permalink*
  2010/02/07 7:21 e m

  Se denna blogg och se Pia i Expressens film.

  https://lenaalun.wordpress.com/2009/12/12/avbruten-brostcancerbehandling-for-att-orka-arbeta/

  Nu har jag många lösa trådar från dig som jag inte svarat på

  det får bli en annan dag

  barnen ska i säng och jag med

  se dock hur pigg Pia ser ut när hon inte äter hormonbehandlingen i jämförelse med senaste rapportinslaget

  fy fan en sådan medicin! det har jag hört fler säga – den går bara inte att jobba med. knappt man kan leva med den.

 74. Bunny permalink
  2010/02/07 7:50 e m

  Eftersom jag vet hur det är att må dåligt och bli motarbetad av Fk så måste jag säga att det är lätt att vara dömande, och ”veta” hur det borde vara, mm när man inte suttit i samma sits själv…

  Jag skulle önska att politiker och handläggarna på FK skulle råka ut för något så de får samma behandling de ger andra, DÅ kanske det skulle bli ändring…

  http://katidis.wordpress.com/category/forsakringskassan/

  Läs alla mina inlägg om FK, kan vara nyttigt…!

  // Bunny

 75. lenaalun permalink*
  2010/02/07 8:16 e m

  Hej Bunny,

  Hoppas du inte känner att jag har varit dömande. Jag förstår precis vad du har varit med om. Har sökt mig till stressmottagningarna i Stockholm och Örebro, men jag kan inte få komma dit.

  Ska läsa din blogg vid tillfälle.

  Lena

 76. Bunny permalink
  2010/02/07 8:19 e m

  Hej igen!

  Nej, inte du, men allmänt… Folk verkar alltid veta hur jag mår, och hur jag ska göra, vara mm, för att det ska bli bra med FK, mående, mm…

  Trevlig läsning! 🙂

  Mvh Nicole

 77. lenaalun permalink*
  2010/02/07 8:38 e m

  http://ilsemarie.wordpress.com/2010/02/05/medvetsloshet-enda-giltiga-sjukorsaken/

  Hittade en blogg väldigt aktuell. 🙂

  Men annars är det bara rapport som meddelar att bedömningarna inte är hårdare på grundval av att Försäkringskassan mildrat sina krav på kvinnorna och beviljat dem halvtidsarbeten på sina gamla jobb. Inte speciellt vetenskapligt underbyggd.

 78. Anders permalink
  2010/02/07 9:08 e m

  Nej Lena,

  det är inte bara Rapport. Jag läste flera ledarstick (för kanske en månad sedan) som kommenterade en rapport från FK ang vilka konsekvenser de nya reglerna haft specifikt för cancersjuka. Men då propagandan cancersjuka-till-stupstocken har varit så överväldigande, så är det hopplöst att googla fram det jag läste. Och FKs sajt är, som sagt, inte direkt användarvänlig.

 79. lenaalun permalink*
  2010/02/07 9:34 e m

  Ja, jag hittar inget på google och inte på regeringens hemsida heller. Det ärbara rapport som visade inslaget. Ledarsticken har ju fritt fabulerat om detta hela tiden. De håller regeringen om ryggen i allmänhet. ´Ja, inte vänsterpressen, såklart inte.

  Hårdare sen när kan man fråga sig. Utförsäkringarna har skett nu vid årskiftet. Då ändrades lagen. Prövningen till hela arbetsmarknaden trädde i kraft 1 juli 2008.

  I august 2008 ringde min handläggare och sa att jag hade rätt till sjukersättning enligt de gamla reglerna eftersom min kastrationsbehandling och antiöstrogenbehandling skull fortgå mer än ett år ytterligare. Närmare bestämt 3 och ett halvt år ytterligare.
  Jag borde ha fått sjukersättning långt tidigare. Jag hade haft sjukpenning i över två år. Men pension blir dyrare eftersom mina barn berättigas till barnpension när jag avlider. Då tjuvhåller man på sjukersättningen. Detta har berättats för mig av en socionom på socialtjänsten.

  Sånt förekommer antaligen inte nu. Att man får vara sjukskriven för antiöstrogenbehandling Nu får de jobba halvtid och gå intro på halvtid. Det är bra, bra mycket hårdare bedömning.
  Detta är stupstocken.

 80. Anders permalink
  2010/02/07 9:56 e m

  Hej Lena..

  Du skriver: ”Ledarsticken har ju fritt fabulerat om detta hela tiden.”

  Det är en bisarr tanke, att tidningarnas ledarsidor skulle fritt fabulera (!) ihop, att FK har sammanställt en särskild rapport.

  Det kan säkert vara en rapport som inte riktigt mäter, vad den påstår sig mäta. Men ledarsidorna fabulerar inte ihop själva existensen av en rapport.

  Du skriver: ”Jag borde ha fått sjukersättning långt tidigare. Jag hade haft sjukpenning i över två år.”

  Jaha.. mot bakgrund av den kvinna som haft sjukpenning i nio (9) år och fortfarande har sjukpenning pga ett jobbigt förhållande 2000-2001, så verkar väl inte två år vara en anmärkningsvärt lång tid?

 81. lenaalun permalink*
  2010/02/07 10:19 e m

  Någon rapport har det inte varit frågan om. Husmarck Pehrson har i ett tidigt stadium hänvisat till att Försäkringskassan gjort en genomgång och funnit att bedömningarna inte har blivit hårdare. Det hakar de borgerliga ledarsidorna på direkt. Någon rapport finns antagligen inte. Försök finna den!

 82. lenaalun permalink*
  2010/02/07 10:20 e m

  Efter ett år brukade man få sjukersättning i t ex Stockholms län.

  När jag söker på barnpension verkar det som att alla barn får det, oavsett sjukpenning eller sjukpension. Det kan vara så att den blir högre om jag har pension? Min handläggare visste ingenting om barnspension, så det är inte lätt att få kunskap om.
  Och jag har ändå tänkt överleva till minstingens artonårsdag iallfall så. Miracles happens.

 83. Anders permalink
  2010/02/07 10:35 e m

  Lena..

  Du skriver: ”Någon rapport har det inte varit frågan om.” Hur vet du det?

  Du skriver: ”När jag söker på barnpension verkar det som att alla barn får det, oavsett sjukpenning eller sjukpension. Det kan vara så att den blir högre om jag har pension?”

  Varför utesluter du alltid (?), att det är slump och sjabbel? Varför utgår du från, att det alltid finns en djävulusisk planering? Är det möjligen en följd av din uppfattning, att ”varje individ” t.ex. varje tjänsteman på FK har en ”inneboende ondska inom sig”??

 84. Anders permalink
  2010/02/07 11:37 e m

  Lena..

  Jag har tuggat mig igenom Bunnys/Nicoles texter om FK. Hon gav en alternativ förklaring till sin ”sjukdom”. Hon skriver: ”Det handlar inte om att jag inte VILL gå tillbaka till min arbetsplats, det handlar om att den var utlösande faktor till allt detta…”. Bunny/Nicole hade förgäves försökt få komma till något annat äldreboende.

  Är det rimligt att vara sjukskriven i nio (9) år, om man inte trivs på jobbet…? Sedan delar hon uppenbarligen inte din uppfattning, att ”alla som har hälsan i behåll bör aktiveras för att erhålla sitt socialbidrag”. Hon skriver: ”ska jag jobba ska jag fan ha betalt åxå!”

 85. lenaalun permalink*
  2010/02/08 8:12 f m

  Destruktivitet/våld i nära relation och mobbing på arbetsplaten är två klassiska livssituationer som hotar kvinnors hälsa.

  Jag vet inte hur många jag mött som har det som grundorsak till psykik och fysisk ohälsa.

  Att gå tillbaka till en arbetsplats, där man varit så utsatt för trakasserier att man blir sjuk, är helt uteslutet. Jag blev utsatt och det var det värsta jag varit med om. Jag blev utmattad efter ett par dagar och sedan domnade vänstersidan från topp till tå bort. Då förstod jag att lilla fröken Alun hade gått in i väggen som många andra. Då var det alltså chefer och personalavdelningen på Sergels torg som hade kokat ihop något för att få mig att säga úpp mig mot ett för den tiden generöst avgångsvederlag.

  Man kan aldrig gå tillbaka till plågoandar och tro att det ska börja fungera. Även om jag velat klänga mig kvar hade det varit uteslutet att må bra på den arbetsplatsen igen. Under galgen kunde jag kanske fått vara kvar, om jag nystat upp lögnerna och komplotterna. Men hur hade jag blivit bemött av mina fiender sedan. Förlåtelseprocesser är svåra saker.

  På Vidarkliniken träffade jag en kvinna som var allvarligt sjuk i lungcancer. Hon hade varit mobbad på skolan där hon var lärare, och utan framgång försökt lösa situationen. Hon var övertygad om att cancern berodde på detta. Arbetsgivarens stora svek är nog det värsta man kan vara med om.

  Att inte ge Bunny chansen på ett nytt gruppboende låter otroligt oproffessionellt, minst sagt. Den arbetsgivaren verkar inte ge henne stöd.

 86. lenaalun permalink*
  2010/02/08 8:40 f m

  När jag i min svåra havandeskapsförgiftnig skulle planera min föräldraledighet var det den mest komplicerade uppgift jag löst. Reglerna var en snårskog, och jag fick damma av mitt matematiska snille ( kunde ha alla rätt på provräkningarna i gymnasiet t o m :-D).

  För att kunna vara hemma med mina barn maximalt länge (21 mån), utan att förlora min sjukpenninggrundande inkomst fick jag lägga upp det på det mest oväntade sätt. Jag fick börja med att inte ta ut något alls i ett halvår. Så att jag hade på slutet, annars hade jag förlorat SGI´n. Då förstod jag att jag hade med en myndighet att göra som inte oroar sig för att få folk att hamna mellan stolar och stå utan försörjning.

  När jag blev sjuk upprepades mönstret. Trygghetssystem har länge varit ett missvisande begrepp på Försäkringskassan.

  Inneboende ondska har vi alla. Varför Försäkringskassan fungerar som den gör och har de regler den har vore intressant att få klargjort. På samma sätt som du har gått till botten med invandrarpolitiken och visat var sjabbel har skett, undrar man ju när Försäkringskassan slutade vara på medborgarnas sida.

  Det finns änglar som arbetar där!!! Jag har haft tur och kan inte säga något ont om mina handläggare alls och de är flera till antalet. Visst har de pressat och klämt på mig, men de har alltid varit förstående när jag klargjort min situation och givit mig de socialförsäkringsförmåner jag har rätt till.

  Deras tjänst har ju närmast blivit polisiär i att försäkra sig om att varje individ uppfyller alla paragrafer. T ex det här med att anmäla sig till Arbetsförmedlingen på en gång när man är arbetslös. Tänker på mamman som förlorade sin son och missade att gå dit, eftersom föräldraledigheten upphörde när pojken avlidit. Hon fick därför ingen sjukpenning.

  Jag förväntar mig mer medmänsklighet och generositet i ett generellt trygghetssystem som vi alla kvalificerar oss till genom arbete och socialförsäkringsavgift som då betalas av arbetsgivaren.

 87. lenaalun permalink*
  2010/02/08 8:50 f m

  Det talades om en utredning, som Försäkringskassan alltså gjorde i all hast när kritikstormen bröt ut med anledning av Karolinska universitetssjukhusets debattartikel i DN.

  Så fort brukar aldrig rapporter göras. Någon form av statistik fick man fram ialla fall.

  Jag är ledsen, men jag tror dem inte. Den intressanta frågan är mellan vilka tidsperioder man mäter. Är det före 1 juli 2008 som mäts med dec 2009?

  Min bestämda uppfattning är att cancersjuka arbetar mer nu än för två år sedan. Jag kan bara utgå från min uppfattning i de möten jag gör. I alla händelser är det svårare att få gehör för sin arbetsoförmåga. Stupstocken fanns inte då, och det säger sig självt att bedömningen blir hårdare då.

  Pia Hackzell skulle utan problem ha fått arbeta halvtid och varit sjukskriven resten för två år sedan. Nu är det Arbetsförmedlingens introdukion som gäller och där får hon behandling och rehabilitering, säger hon i Rapport.

  Det är fantastiskt. Det vore något att pröva framöver. 😀

  Dags att gå till sjukhuset och få strålningsbehanddling.

 88. lenaalun permalink*
  2010/02/08 11:10 f m

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2010/02/i-sparen-av-alexandra-johansson.html

  Mycket klargörande finns i bloggarna, som visar mig hur tankegångarna går…..

  Varför inte sätta krutet på att få de friska i arbete först och främst? Vad blir bättre av att permanent sjuka utförsäkras och får leva på kommunernas socialbidrag?

  Vad jag nu ser i svd-ledare såväl som i bloggar är att folk är avtrubbade för sjukdom. Det har blivit den naturligaste sak i världen att sjuka ändå fortsätter jobba.

  Att onkologer blir avtrubbade har jag lärt mig, men nu är svensson som inte varit allvarligt sjuka och förlorat hälsan för åratal också det.

  Det är inställda på arbete mellan cancerbehandlingarna, som om det inte vore en match.

  Ja, vi får se var detta slutar. 🙂 Motkrafterna behövs, den saken är klar. RESURS har fått stänga för icke-medlemmar då sajten ”har drabbats av webtroll”. Gulligt uttryck, men förfärligt att sjuka som känner sig maktlösa och överkörda trakasseras av friska. Hualia!

  ”Orsaken är att forumet blev utsatt för webtroll som sökt efter att trakassera våra medlemmar. Eftersom många här är sjuka och sköra var vi tvugna till ett ”skydds-stopp”. Förnärvarande accepterar vi inte nya medlemmar till interna sidan. ”

 89. lenaalun permalink*
  2010/02/08 11:31 f m

  Jag ser att Bunny har en artikel på RESURS, där det framgår hur hon sliter något kopiöst för att få en handläggare och en arbetsträning:

  http://utforsakrad.blogspot.com/2010/02/status-med-forsakringskassen.html

  Överhuvudtaget är det bristen på rehabilitering som är Sveriges problem. Hur återupprättar vi varandra tillbaka till hälsa och arbetsförmåga?

  http://utforsakrad.blogspot.com/2010/01/oppet-brev-fran-foreningen-resurs-till.html

 90. Anders permalink
  2010/02/08 6:34 e m

  Hej Lena..

  Tack för svar!

  Jag har hittat detta en utredning hos FK

  ”Studien omfattar alla beslut om fortsatt sjukpenning som fattades under kvartal
  två 2009. Studien omfattar totalt 2 750 ärenden varav 2 523 var beviljade och
  227 avslag.”

  ”I studien ligger huvuddiagnosen i nästan tre fjärdedelar av de beviljade ärendena inom diagnoskapitlet för tumörer. De tre därefter största diagnoskapitlen rör sjukdomar i nervsystemet/sinnesorganen, faktorer av betydelse för hälsotillståndet och cirkulationsorganens sjukdomar som tillsammans berör drygt 16 procent av de beviljade ärendena. Övriga diagnoser står för drygt 10 procent.4 Utöver huvuddiagnosen har det i 5,5 procent av ärendena också registrerats minst ytterligare en diagnos och i 2,1 procent av de övriga diagnoserna också en tumördiagnos.”

  http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Nyheter/091222%20rapporter/82865-09%20Rapport.pdf

  Det skulle kunna vara denna utredning, som t.ex. SvD hänvisar till. På sidan 20 kan man se, att av dem som har fått avslag, så har 16,7% en tumördiagnos dvs 38 personer. Tyvärr framgår det inte, vilken sorts tumördiagnos som avses (alla tumörer är ju inte elakartade).

  Man frågar sig, om det finns någon ytterligare information? Jag vet, att jag har sett påståendet att man inte bedömer annorlunda med de nya reglerna.

  Om 1834 med en tumördiagnos har fått förlängd sjukpenning och 38 avslag – så är det givetvis inte rimligt att påstå, att inte ens cancersjuka får förlängd sjukpenning. Men.. en del av dessa 38 personer kanske skulle ha bedömts annorlunda före regeländringen?

  PS Bunny har inte skrivit något om att hon trakasserats på sin arbetsplats. Hon skriver lite dunkelt om att hon har svårt att komma överens med tjänstemännen samt att FK har polianmält henne (eller aviserat att man skulle polisanmäla henne) pga vad hon gjort eller möjligen sagt.

 91. Anders permalink
  2010/02/08 6:53 e m

  Hej igen Lena..

  Du skriver, att du förväntar mig mer medmänsklighet och generositet i ett generellt trygghetssystem..”

  Problemet är väl, att generositet kommer att stavas godtycke.

  Nu försöker man 1. utrota godtycke genom regler som måste följas och 2. se till, att sjukförsäkringen reserveras för de sjuka. Problemet blir då att utforma ett system som s.a.s. skiljer agnarna från vetet och hindrar, att sjukförsäkringenutnyttjas av dem, som knappast är sjuka.

  Hur skulle du vilja utforma det? Idag kan man inte längre förlita sig på hederligheten hos behandlande läkare, eftersom det dels finns läkare som (sannolikt mot betalning) intygar att fullt rörliga personer är förlamade dels utsätts läkare (och deras familjer) för hot från somliga patienter som nekas sjukskrivning.

  Såå.. hur skulle du vilja utforma sjukförsäkringen?

 92. lenaalun permalink*
  2010/02/08 6:53 e m

  Hej Anders,

  Fortsatt sjukpenning är ett nytt begrepp som alliansen införde 1 juli 2008. De är de som utförsäkrats nu 2010 som får fortsatt sjukpenning.

  Någon jämförelse är det, enligt mitt sätt att se, nu inte.

  Jag ser och hör kvinnor som arbetar och står i under det första året efter cancerbeskedet med hela menyn av operation, cellgifter, strålning, hormonbehandling och psykologiska reaktioner på ALLT detta.

  Ett hårdare liv har det blivit för alla som blir sjuka, om de ens får sjukpenning beviljad. Det är den krassa verkligheten. Varför skulle RESURS har bildats med 1600 medlemmar, om allt var gott och väl. Det är nytt att sjuka organiserar sig. Knappast något valjippo.

  Sorgligt att modiga tuffa sjuka kvinnor som delar med sig av sina öden blir angripna och misstrodda. Rena häxjakter på sjuka kvinnor. Förr skickades de till sinnessjukhus. Min faster levde sina dagar där, för att hon sörjde en partner som sol- och vårade henne.

 93. lenaalun permalink*
  2010/02/08 6:59 e m

  Jag ska läsa/skumma igenom rapporten imorgon och se om jag begriper den. Blir lite osäker på om jag har förväxlat förlängd sjukpenning med fortsatt sjukpenning. Tror att det ska vara fortsatt som är den som ursprungligen kallades med dödsbäddkoefficient inom tre månader. Det var den som mjukades upp nu i december.

  Jag menar att bedömningen är hårdare för cancersjuka sedan sjukreglerna ändrades 1 juli 2008. Ser du vad man jämför med?
  2 kvartalet 2009 jämförs med vad?

  Nu är det läggdags igen.

 94. Anders permalink
  2010/02/08 7:09 e m

  Hej Lena,

  Du skriver: ”Varför skulle RESURS har bildats med 1600 medlemmar, om allt var gott och väl.”

  Jag vet inte hur många av RESURS medlemmar som har allvarliga sjukdomar jämfört med dem med ”Alexandras” profil (och kanske Bunnys). Vet du?

  På ett plan verkar du vara medveten om, att sjukförsäkringen har utnyttjats – på ett annat plan verkar du förneka det.

  Alla ser inte på Alexandra som du gör.

  h t t p : //annhelenarudberg1.blogspot.com/2010/02/alexandra-johansson-har-det-sa-elandigt.html

 95. Anders permalink
  2010/02/08 7:29 e m

  Lena.. här skriver en läkare

  ”Om man vägrar [sjukskriva] så blir det extrajobb: långa diskussioner, tårar, ilska, telefonsamtal från upprörda anhöriga, hot om anmälningar och i värsta fall korrespondens med Socialstyrelsen.

  Det mest frustrerande är dock att de inte vill ha den hjälp som erbjuds. Varje förslag ses som en ren förolämpning. Massor av människor är invalidiserade av sina egna föreställningar om att vara sjuka: i utmattningsdepressioner, elallergi och olika diffusa led- och muskelbesvär. Jag är gammal nog att även minnas oral galvanism och amalgamallergi som var populära diagnoser på 70- och 80-talen.”

  En kommentar om RESURS

  ”Ett nätverk som det borde sättas luppen på där det tipsas febrilt om hurvida man ska göra för att få sin ”sjukdom” bekräftad. Största delen verkar nätverket bestå ultra kommunister som tidigare stått på åhörar läkataren i riksdagenoch skrikigt”

  Jag antar, att du inte instämmer.. 😀

  h t t p ://ordinationer.wordpress.com/2010/02/02/om-alexandra-johansson-var-min-patient/

 96. lenaalun permalink*
  2010/02/08 10:10 e m

  Hej Anders,

  Jag kunde inte låta bli att kolla Försäkringskassans utredning som du länkade till, redan ikväll.

  Jag tycker att det är ohederligt av svt Rapport att tillämpa denna utredning på dessa kvinnor. De har inte med varandra att göra alls.

  Fortsatt sjukpenning fick jag avslag på. Jag hade istället förlängd sjukpenning och den skulle ha varat nu till januari och då hade jag varit utförsäkrad nu och gått intro på Arbetsförmedlingen annars.

  Jag hade turen att istället som en av de allra sista få sjukersättning tillvidare enligt reglerna före 1 uli 2008.

  Fortsatt sjukpenning får man om man inte kan arbeta. Dessa kvinnor arbetade nu halvtid, även om Försärkingskassan har tillämpat det nya regelverket på dem och försökt uppmana dem till att byta till ett jobb de kan klara på heltid. Så var det ju, och sen vann de gehör för sina önskemål. Att arbeta halvtid på de arbeten de hade.

  Försäkringskassans utredning handlar om;

  Uppdraget;
  I regleringsbrevet för 2009 fick Försäkringskassan i uppdrag att följa upp
  sjukförsäkringsreformerna. I uppdraget ingår att redovisa de bakomliggande
  skälen till ställningstagande om avslag på ansökan om fortsatt sjukpenning vid
  mycket allvarlig sjukdom. Uppdraget ska redovisas i december 2009.

  1.2 Vad omfattar studien?
  Syftet med studien är att belysa de bakomliggande skälen och
  ställningstaganden i besluten om fortsatt sjukpenning för att få kunskap om
  lagens intentioner efterlevs. Försäkringskassan har mot denna bakgrund valt att
  även studera ärenden med beviljad fortsatt sjukpenning och beslut efter nytt
  anspråk.

  1.3 Bakgrund
  Bakgrunden till uppdraget är de nya regler som infördes inom sjukförsäkringen
  den 1 juli 2008. Reglerna innebär att sjukpenning kan betalas ut med 80
  procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) i högst 364 dagar. Om
  det, enligt de regler som gäller till och med december 2009, finns synnerliga
  skäl kan en försäkrad, efter ansökan, få sjukpenning med 80 procent av sin
  SGI, trots att sådan sjukpenning redan har betalats ut i 364 dagar under den så
  kallade ramtiden. Denna sjukpenning kallas för fortsatt sjukpenning.
  Bestämmelsen har kommit till för att skydda mycket svårt sjuka personer mot
  tidsgränsen så att dagarna med sjukpenning inte tar slut eftersom det inte anses
  vara rimligt att tidsbegränsa sjukpenningen för en person som lider av en
  mycket allvarlig sjukdom när tidsgränsen sannolikt saknar betydelse för att den
  försäkrade snabbare ska återgå i arbete1.

  För att få fortsatt sjukpenning måste den försäkrade första gången lämna in en
  ansökan till Försäkringskassan. Om den försäkrade inte bedöms ha rätt till
  fortsatt sjukpenning fattar Försäkringskassan ett beslut om avslag. Samtidigt
  fattar Försäkringskassan ett beslut om rätten till sjukpenning vilket i de flesta
  fall innebär att den försäkrade istället beviljas sjukpenning med 75 procent av
  SGI:n, så kallad förlängd sjukpenning.

  ———————————————————————————

  Kvinnorna i repotaget hade med all säkerhet förlängd sjukpenning, och vi hörde att kvinnan på banken hade den i ytterligare 6 månader.

  Utredningen handlar inte alls om de kvinnor och män som kan arbeta!

  Huruvida bedömningen har blivit hårdare för dem finns ingen utredning på. Där slår stupstocken till och det är det som media rapporterar om. Skriker man så lyssnar dock Försäkringskassan. I grunden är det väldigt goda människor som jobbar där. Det är min bestämda erfarenhet. Kvinnorna i tv har gått till mötes och är nöjda med sina förhandlingar. Great!

 97. lenaalun permalink*
  2010/02/08 10:21 e m

  Eftersom jag själv blev osäker på vad som är fortsatt och förlängd sjukpenning är det inte underligt att media inte håller ordning på begreppen och kan skildra reformen på ett intellektuellt redbart sätt. 😀 😉

  Hur hittade du utredningen?

 98. Anders permalink
  2010/02/08 11:23 e m

  Hej Lena..

  Jag vet inte, om det är enbart denna utredning som tas till intäkt, att det inte har skett några försämringar. Iom att diskussionen vinklades till, att cancersjuka skulle bli helt utförsäkrade, så fick ju FK en möjlighet att begränsa sitt svar till att bemöta detta.

  Jag hittade utredningen på FKs websajt.

 99. Anders permalink
  2010/02/08 11:44 e m

  Lena.. läs dessa två bloggare (och kommentarerna)

  http://annhelenarudberg1.blogspot.com/2010/02/alexandra-johansson-har-det-sa-elandigt.html

  http://ordinationer.wordpress.com/2010/02/02/om-alexandra-johansson-var-min-patient/

  Du får ta bort de mellanrum jag har lagt in i h t t p.

 100. lenaalun permalink*
  2010/02/09 9:48 f m

  Det gör mig bestört att läsa Ann Helena Rudbergs blogg med hejarklack.

  Jag får säga som Jesus sa på korset; ”Herre förlåt dem för de vet inte vad de gör”.

  Jag var moderat i min ungdom och trodde själv jag att jag var oövervinnerlig och att jag skulle lyckas med allt. Livet är dock inte helt så lätt, och hur ska förespråkarna för individens eget ansvar förstå vad man som individ kan råka ut för.

  Vår egen maktlöshet är skrämmande, som tur är finns en gud en högre kraft som bistår oss.
  När en person råkar ut för sjukdom eller allvarlig olycka får man ett helomvänt perspektiv på livet och dess mening.

  Ja, Anders, hur ska det gå? Ska Sverige bli tuffare och tuffare eller är botten nådd nu denna valrörelse. När jag läser häxjakterna på Alexandra Johansson som dock har fyra diagnoser och fler på gång genom psykiatrin misströstar jag och tänker att jordens undergång är nära.

  Saxar Majas kommentar från ovanstående blogg;

  ”Maja sa…
  Vi är alla olika,det finns mäniskor som har en lägre energinivå än andra av olika orsaker.Det går inte att räkna med att varenda människa i arbetsför ålder ska orka arbeta och samtidigt ta hand om sina barn.Jag har en låg energinivå och jobbade i vården i 20 år och blev utbränd och någon familj och barn blev det icke, viktigaste var att göra rätt för sig hur mycket det än kostade. Arbetslivet är hårt, det finns inte plats för några lågenergiare och det vet vi,men vi måste ju också få leva.”

  Ska vi få leva eller? Jag tar för egen del gärna en dödspruta och gör slut på eländet om det vore tillåtet och normativt. Eftersom jag har två underbara barn måste jag kämpa och de ger mig i sin tur livsvilja att kämpa för ett tillfrisknande. Konstigt att en kvinnas barnafödande är utan värde i mångas medvetande. Det är den där privatsaken som varje kvinna ska ta eget ansvar för nu. Omvårdnad av barn och tillika familjeförsörjare. Det är ju inte hållbart i längden!

  Idag ska jag på läkarbesök till en ny kvinnligt läkare. Nu ska jag kräva ny remiss till psykiatrin. Jag har aldrig fått komma på ett endaste läkarbesök i landstinget hos psykiater. De fixar inte att utreda cancerbehandlad patient! Rätt var det är jag väl utförsäkrad av någon ny lagregel, och då gäller det att ha löst alla problem som har en lösning.

 101. lenaalun permalink*
  2010/02/09 10:07 f m

  Läkaren ger trots allt en bit in i artikeln en allsidig och objektiv analys av problemen med en för generös sjukförsäkring.

  Om min underbara husläkare hade sett hur utmattningsdeprimerad jag var när jag återupptog studierna och förslagit sjukskrivning kanske cancern inte blivit så allvarlig utan eventuellt börjat självläka eller upptäckts i tid?

  Nu har jag varit arbetsmyran som folk är mest och kunde aldrig föreställa mig att mitt liv var så skört. Emotionellt utmattad som jag varit hela mitt vuxna liv hade jag inget att jämöra med. Har man aldrig mått riktigt bra är det svårt att avgöra när allt håller på att gå åt skogen.

  Jag tror defintivt att Alexandra behöver sin sjukskrivning. Men det ska tydligen vara norm att köra slut på en individ i taget. Endast obotlig cancer, anser den bloggande läkaren ovan, ska duga som orsak till sluta pressa sjuka. Samt de över 60 år.

  Min bror har jobbat på bilverkstad sedan 15 -årsåldern. Nu fyller han 62. Försäkringskassan är på honom om att söka nytt arbete eftrsom han nu bara klarar halvtid efter en misslyckad knäoperation som ska göras om i mars.

  Spännande! Det blir nu omsadlad karriär de sista ljuva åren. 😀

 102. Anders permalink
  2010/02/09 12:33 e m

  Hej Lena..

  Tack för ett intressant svar.

  Det förbryllar, att DU som anser, att varje individ har ondska inom sig, verkar ha en attityd som kan sammanfattas:

  1. Inte se-inte höra-inte formulera något negativt om någon s.a.s. vanlig person

  2. Tillskriva regeringen djupt ondskefulla avsikter och vänstern goda avsikter.

  Medan jag själv, som inte alls tänker i termer av ”ondska”, (till skillnad från dig) är öppen för, att en del s.a.s. vanliga personer kan bete sig klandervärt (och jag anser, att man bör se skeptiskt på alla politikers avsikter 🙂 ).

  Borde inte DU – som anser att varje individ har ondska inom sig – vara mer betydligt misstänksam ang. folks beteende än jag??

  Min hypotes är, att du ff.a. prioriterar att försöka utrota den ondska, som du tillskriver dig själv. Att klandra Alexandra – eller misstänka henne för att vara arbetsskygg – skulle du betrakta som ondska hos dig själv . Därför vill du försvara du Alexandra l-å-n-g-t efter, att alla tänkande människor har dragit öronen åt sig. Om du inte försvarar Alexandra, så fruktar du, att du är ond. Tror du, att den hypotesen kan stämma?

  Alexandra är nog inte jättesmart. Hon hade en blog samt skrev på sajten ”Familjeliv” m.m. Hon själv (eller Aftonbladet alt. vänsterpolitiker) har nu avlägsnat hennes graverande anteckningar – men inte innan man hade kunnat ta del av, vad hon skrivit.

  Alexandra skriver t.ex.

  ”Handdukar till poolen, plocka, städa och allt annat man kan tänkas när man kastar ihop ett gäng ungar! Nu är klockan mitt i natten och jag har precis skurat klart golven hemma. Är så trött! Dammsuga hann jag göra innan ungarna slockande i alla fall. Så nu ska jag bara damma och sen in i duschen.”

  Låter det här som någon, som är helt arbetsoförmögen?? Hennes bostadsyta var enl henne själv 140 kvadratmeter vid den aktuella tidpunkten.

  En skribent på Flashback sammanfattar: ”Här har vi alltså en kvinna på 30 år som klarar av att ta hand om tre barn, renovera hus, grovstäda, rengöra poolen, twittra upp till 10ggr på en dag, sköta en fotoblogg, låta sig intervjuas, skriva debattartiklar, skriva insändare, vara med i tevenyheterna, tvätta åt hela familjen, köra bil, åka till leklandet Busborgen och leka med sina barn så hon får ont i kroppen dagen efter, shoppa på IKEA, bära in ved, åker och kollar på Monstercars i globen med barnen, ordnar nyårsmiddag, fixar julbordet..” m.m. Allt sammantaget så är det knappast en person utmattad person utan någon arbetsfömåga. Till det kan läggas, att hon enbart har diffusa symptomdiagnoser.

  Läkaren skrev imho mycket insiktsfullt om att det finns personer, som har en identitet som sjuk – utan att egentligen vara sjuk.

  Någon Flashback skribent kommenterade, att hennes första artikel hade titeln: Vill du ha mitt liv? Han/hon trodde att åtminstone 50% av befolkningen skulle svara: JA tack, till att leva utan att arbeta på den ekonomiska nivå som Alexandras sammanlagda bidrag innebar. Det stämmer säkert.

  PS Jag kanske uttryckte mig oklart. Jag menade, att du får ta bort de mellanrum jag har lagt in i h t t p för att få en fungerande URL. Det var *inte* avsett som en uppmaning till dig, att göra det på din blog.

 103. lenaalun permalink*
  2010/02/09 12:45 e m

  Hahahaha så förvandlades du till den psykiater jag så väl behöver. 🙂

  Jag försöker kontrollera min ondska så långt jag förmår, och vill inte att den ska gå ut över andra. Påhopp på mina kommentatorer som jag inte ens kan undersöka sanningshalten i är en tydlig gräns för mig att upprätthålla. Ingen bloggsörja här, inte.

  Jag har städat mitt i natten och diret åkt till Arlanda med två småbarn för vidare avfärd till Spanien. Så kan man hålla på tills det tar tvärstopp. Det är i sig en del av sjukdomen som leder till en allvarligare utmattningsdepression som jag tycks ha ådragit mig och sedan cancer på det.

  Alexandra har inte tröttat ut kroppen med cellgifter och hormonbehandling så då kan man mot bättre vetande hålla på och försöka upprätthålla någon slags norm som kvinnor påläggs idag. Det där stylade hemmet som är tip top är många kvinnors med familjers egna helvete, har jag förstått.

  Jag är väldigt ledsen över att Alexandra har gjorts till landsyndabock för ett havererat sjukförsäkringssystem som är s-politikernas ansvar. Jag tvivlar inte en sekund på att hon har det jobbigt med psykiska och fysiska hälsan. Råkar ha ytterligare en släkting som passar in på henne och vid fyrtio tar det mer abrupt stopp på galenskaperna. Alexandra behöver få rätt psykiatrisk vård. Men finns det någon för oss som inte är helt tokiga ännu? Börjar tvivla, eftersom man måste åka in akut för att få hjälp. Alla andra lämnas därhän.

 104. Anders permalink
  2010/02/09 1:00 e m

  Lena..

  Dels instämmer du i, att sjukförsäkringen har utnyttjats av dem, som inte varit sjuka. Dels verkar du argumentera mot, att så kan ske.

  Du verkar helt enkelt hysa två samtidiga och sins emellan helt motstridiga uppfattningar.

  Hur får du ihop det?

 105. Anders permalink
  2010/02/09 1:10 e m

  A propos Alexandra

  Att tvinga ut henne i arbetslivet är kanske en ren välgärning mot henne? Då kommer hon rimligen inte längre ha tid att upprätthålla ”Det där stylade hemmet som är tip top”, utan får främst lägga sin kraft på att försörja sig (precis som andra människor).

 106. lenaalun permalink*
  2010/02/09 1:35 e m

  Hej Anders!

  Jag tror att du känner mig bättre än vad jag själv gör. Nu har vi tröskat igenom alla frågeställningar flera gånger. Redan i fredags kände jag att jag blev splittrad av alla dina kommentarer och trådar som jag inte hinner besvara.

  Nu kommer jag inte svara på fler kommentarer från dig. Jag har att kämpa mot allvarlig sjukdom, och har inte råd att ägna dig mer energi.

  Börjar undra om du inte är en moderat som är ute efter att desarmera och knäcka mig. Illa nog, va? 😀

  SJÄLVKLART HAR SJUKFÖRSÄKRINGEN ÖVERUTNYTTJATS MED SOCIALDEMOKRATERNAS GODA MINNE. TUMSKRUVARNA DROGS ÅT REDAN AV S-REGERINGEN. NU SITTER ALLA I SKRUVSTÄD. DU FÅR BE EN BÖN, ANDERS, ATT DU ALDRIG FÅR HÄLSOPROBLEM! DÅ KANSKE DU HAR EN FÖRMÖGENHET PÅ BANKEN? FÅR VI HOPPAS!

 107. Anders permalink
  2010/02/09 2:19 e m

  Hej Lena..

  Tog du illa upp av att jag frågade, varför du verkar välja att hysa två samtidiga och sins emellan helt motstridiga uppfattningar? Det var absolut inte min mening. Jag är uppriktigt ledsen, om du fann frågan besvärlig eller olämplig.

  Fenomenet – att hysa två samtidiga och sins emellan helt motstridiga uppfattningar – är inte helt ovanligt och kan ibland vara en konsekvens av klen begåvning. Men så förhåller det sig absolut inte i ditt fall – tvärtom! Du är synnerligen klipsk.

  Du skriver, att ”du förväntar [dig] mer medmänsklighet och generositet i ett generellt trygghetssystem..”

  Problemet är väl, att generositet kommer att stavas godtycke.

  Nu försöker man 1. utrota godtycke genom regler som måste följas och 2. se till, att sjukförsäkringen reserveras för de sjuka. Problemet är, att utforma ett system som s.a.s. skiljer agnarna från vetet – så att de sjuka inte hamnar i ett skruvstäd- samtidigt som man förhindrar, att sjukförsäkringen utnyttjas av dem, som knappast är sjuka.

  Hur skulle du vilja utforma en bra sjukförsäkring? Idag kan man inte längre förlita sig på hederligheten hos behandlande läkare, eftersom det dels finns läkare som (sannolikt mot betalning) intygar att fullt rörliga personer är förlamade dels utsätts läkare för hot och obehag från somliga patienter som nekas sjukskrivning.

  Det är ganska lätt att lyfta fram det som är fel i såväl gårdagens som dagens konstruktion av sjukförsäkringen. Men hur undviker man, att verkligt sjuka (inkl personer som din bror) drabbas av alltför omänskliga regler samtidigt som man förhindrar missbruk?

  Hur skulle du vilja utforma en bra sjukförsäkring? Har du några idéer hur man borde göra? Var lite kreativ (utifrån dina egna erfarenheter), det är hälsobefrämjande! 🙂

 108. lenaalun permalink*
  2010/02/09 4:11 e m

  Lena..

  Dels instämmer du i, att sjukförsäkringen har utnyttjats av dem, som inte varit sjuka. Dels verkar du argumentera mot, att så kan ske.

  Du verkar helt enkelt hysa två samtidiga och sins emellan helt motstridiga uppfattningar.

  Hur får du ihop det?

  Om du uppfattar att jag argumenterar mot att sjukförsäkringen skulle kunna utnyttjas är det ditt problem. Självklart är det en möjlighet! Men med sådan otrolig koll och ifrågasättanden som jag upplevt i snart fyra år finner jag det ganska otroligt.

  Det kan ha varit så, och säkerligen en och annan som försöker. Läkare och Försäkringskassan är dock så samspelta och på hugget. Se bara den bloggande läkaren. Finns många sådana hjärntvättade läkare. Har haft en själv!! Skullle egentligen lägga ut mitt läkarutlåtande, och jag har iofs nämnt uttalanden i någon bloggartikel redan.

  Jag kan se att Alexandra är sjuk på bilderna. Hon är dock bara 30 år. Där skillnad mot att vara 43. Hon har säkert mycket energier kvar, men har också kunskaper och självbevarelsedrift att söka hjälp i tid. Tänk om jag hade gjort det 1996 när jag var trettio och krisen efter pappas död stjälpte mig. Jag förlorade också stora kärleken och vikariatet på bankóntoret här i kommunen samma månad. Det var strax därefter jag började planera präststudierna.

  Det var du som påtalade att hon hade kognitiva problem. Det kan vara ADHD eller Borderline. Psykiatrin skulle utreda henne ytterligare nu. Hon visste inte om hon vill få veta ytterligare en diagnos.

  Det blir spännande att följa hennes öden och äventyr. Hon har väl nästan slagit Anna Anka i att fånga folkets uppmärksamhet. Otroligt oförutsebart säkert för henne att hon skulle väcka sådan debatt. Otroligt fult och okunnigt av folk att ifrågasätta henne, anser jag.

  Men storyn innehåller väl allt. Fin stor lägenhet och det väcker ju avundsjukan. Ska en ensamstående mor få bo så på skattebetalarnas pengar? Nej, det är naturligtvis bara politker som ska leva gott på skattepengar. Sjuka får hädanefter klara sig bäst de kan.

  Jag anser kort och gott att de röd-gröna är på rätt spår. Tar de bort stupstocken och modifierar det här med att sjuka ska söka hypotetiska arbeten i hela landet är väl systemet alright igen.

  Storsatsning på rehabilitering av utmattade också. Det behöver jag!

  Min nya doktor sa att det var fantastiskt att jag fortfarande var så pigg (ser så pigg ut!) och att sjukdomen ligger i schack. Hon ville verkligen skicka med mig att det berodde på mina egna åsikter och strategier, och att jag skulle fortsätta så. Jag tackar nej till cellgifter så mycket jag törs. Egentligen skulle jag inte vara vid liv om jag följt statistiken.

  Jag har envist trott på att miraklet sker med mig, att jag måste överleva för barnens skull och att jag har något att säga samtiden.

  Försöker fatta att jag ska vara glad och fira mina framgångar att bemästra sjukdomen. Mest är jag otålig och besviken att jag ännu inte har hittat läkningskoden i kroppen som får tumörerna att tillbakabildas. Sådant sker ju! Säger ju läkarna t o m. This year it will happens in me.

  Därför kan jag inte blogga på sådana här negativa frekvenser längre. Tre månader om sjukförsäkringsreformen is too much!!

 109. Anders permalink
  2010/02/09 8:10 e m

  Hej Lena, stort tack för svar!

  Du finner det otroligt, att sjukförsäkringen har kunnat missbrukas med ”sådan otrolig koll och ifrågasättanden som [du] upplevt i snart fyra år. Tyvärr är det inte alls otroligt, att kollande och ifrågasättande främst med kraft har drabbat de verkligt sjuka t.ex. du själv. Den kategorin orkar ju inte protestera lika energiskt som de orkar göra, vilka 1. är relativt unga och 2. har en tveksam, diffus symptomdiagnos.

  Själva avsaknaden av objektiva fynd hos personer med diffusa symptomdiagnoser innebär att de, paradoxalt nog, blir svårare att ifrågasätta och deras egen större ork innebär, som sagt, att de orkar strida mer för sin sak. De verkligt sjuka är därför ENKLA att ifrågasätta – till skillnad från rel. unga människor med tveksamma, diffusa symptomdiagnoser.

  Du skriver, att du ”kan kan se att Alexandra är sjuk på bilderna”. Men ingen person – vare sig sjukvårdspersonal eller lekmän – kan avgöra från ett foto (!), om någon är sjuk eller ej (givetvis undantagande en bild av någon med gulsot, uppsvullen buk, brutna benpipor el. dyl).

  Du kallar den bloggande läkaren (psykiater) för ”hjärntvättad”. Vad menar du? Han skriver utifrån sina insikter från ett långt yrkesliv – inte kan du väl bara avfärda de erfarenheter, som detta har gett honom? Vad/vem skulle ha ”hjärntvättat” honom?

  Det verkar som du anser, att om en kvinna sjukskriver sig, då hennes arbete med att upprätthålla ”det där stylade hemmet som är tip top”, inte är förenligt med att dessutom arbeta för sin försörjning, då bör detta betraktas som en sjukdom (!) som kräver en psykiatrisk utredning och terapi. Rätta mig om jag har fel, men jag misstänker, att du anser, att en man som sjukskriver sig för att t.ex. måla båten och ägna sig åt sin hobby inte främst behöver en psykiatrisk utredning och terapi?

  Det är imho inte rimligt att patologisera somliga kvinnors okloka prioriteringar.

  Det var i syfte att lämna en ”negativ frekvens” som jag föreslog, att du skulle vara lite kreativ (utifrån dina egna erfarenheter), ang hur man konstruerar en bra sjukförsäkring. Jag trodde (kanske felaktigt) att inte betraktade det som eftersträvansvärt med en återgång till det upplägg, som överutnyttjades med socialdemokraternas goda minne?

  De röd-gröna förslår i praktiken, att sjukförsäkringen återgår till att fungera, som den gjorde tidigare. Nackdelarna med hur den fungerade då är ju välkända. Återgår man till tidigare upplägg, så får vi förmodligen en upprepning av förloppet efter 1997. Det var då sjukskrivningar och förtidspensioneringar ökade med 40 procent eller med nästan 200 000 personer bara på några år.

  PS Vad åsyftas mer konkret med ”stupstocken”? Att det finns någon bortre tidsgräns alls för hur länge, man kan gå sjukskriven?

 110. lenaalun permalink*
  2010/02/09 9:00 e m

  Någonstans har Alexandra räknat upp sina fyra diagnoser med en femte på gång. Du misstolkar mig medvetet när du anför mina vilda spekulationer mot bakgrunden av de blogginlägg du citerade, som var borttagna från internet.

  Jag känner flera städmaniker och det är en svår beroendesjukdom. Men det är naturligtvis inte orsaken till sjukdomen, utan ett symptom på sjukdom.

  Alexander Perski berättade i Må Bra om sina kvinnliga patienter på stressmottagningen som inte kan sluta vara duktiga. Han är tvungen att se på tills de kraschar och fattar.

  Tydligen utlöser kroppen hormoner som bedövar tröttheten och man kör ännu hårdare.

  Jag upplever läkare som lämnar sin etiska roll att värna patienten, och istället vara lydiga hantlangare åt politiker som delar ut sjukvårdmiljard till de landsting som minskar sjukskrivningar mest. Som skolas av Försäkringskassan att fylla i intyg, om en patient som mig,mycket allvarlig diagnos och allvarliga biverkningar av cellgifter och hormonbehandlingar.

  ”Objektivt finns inga säkra tecken på arbetsoförmåga”. ”Patienten har haft en depressiv episod sedan skilsmässan och det ser jag som huvudanledningen till att hon saknar motivation att återgå till arbetet.”

  Smått chockad blev jag att läsa dessa reflektioner som grund för Försäkringskassans avslag.

  Rimligen borde han känna till biverkningarna av den medicinska behandlingen jag genomgick.

  Allt sådant osynliggjorde han och spelade Försäkringskassan helt i händerna. Min handläggare tyckte han hade varit taskig mot mig.

  Detta kallar jag hjärntvätt.

  En psykiater som inte kan föreställa sig Alexandras problem, måste rimligen vara hjärntvättad. Han om någon måste vara påläst om vad en utmattningsdepression är och vad fibromyalgi orsakar och vad kognitiva problem skapar.

  STOPP I DEBATTEN/ORKAR INTE TA IN DINA KOMMENTARER LÄNGRE/ VILL BLI HELT FRISK

 111. Bunny permalink
  2010/02/10 5:03 e m

  Eftersom jag omnämns så måste jag få fråga Anders… Vad menar du med min ”sjukdom”…?

  Förlåt Lena, jag förstår att du inte orkar, men jag vill veta vad han menar… Han känner inte mig, men dömer mig…

  Vill åxå berätta att jag blev utnyttjad på arbetsprövningen när jag skrev att om jag ska arbeta ska jag fan ha lön åxå! Läs för i helvete HELA inlägget INNAN du yttrar dig! Jag föreslog gång på gång att jag kunde gå gratis på ett katthem el dyl för att få rutiner, men FK sa nej och tvingade mig till ”compleo”… Skriv ”Compleo” i sökrutan på min blogg, LÄS det jag skrivit och försök förstå… Eller du har ju redan bestämt dig, så varför slösa min dyrbara energi på dig…?? ENERGITJUV! Fy faaaan för såna som dig!!!

  Dte finns gott om idioter som borde råka ut för något så de fattar vad livet handlar om!!!

  // Bunny

 112. Bunny permalink
  2010/02/10 5:06 e m

  Ang städmani, jag hade utseendemani när jag mådde som sämst. Det funkar såhär, när du inte har kontroll på ditt liv, men kan skaffa dig ett ställe där du har kontroll, då fokuserar du sjukligt mycket på det…! Då trodde folk att jag mådde bra bara för att jag var snygg… Men.. Ju sämre jag mådde, ju snyggare var jag för att stänga ute folk…

  Äh… Han fattar ändå inte!

  // B

 113. lenaalun permalink*
  2010/02/10 5:18 e m

  Tack Bunny, för uppfriskande ilska. Det får luften att blir klarare. Jag borde nog ha blivit arg för länge sedan, men är väl just så konflikträdd som arbetsgivare har påtalat.

  Ja, bloggen var det enda jag hade kontroll över tills Anders fick mig att tappa kollen på den också. 😀

  Jag behöver verkligen ägna tid åt annat. Skapar ordning här hemma och slänga mycket.
  Förresten är mitt utseende också något jag prioriterat och även ännu. Det lurar många när man dessutom blir vackrare av att få ta det lugnt.

 114. Elin westberg permalink
  2010/02/11 1:11 f m

  Hej!

  vill bara säga att detta var en intressant debatt att följa. Jag håller med Anders vad gäller invandringspolitiken, vilken är under ALL kritik, denna kan inte fortgå, Sverige kommer ej att klara de belastningar den medför. 2% av BNP kostar den samhället varje år, dvs ca 30 miljarder i runda slängar. Det är helt befängt. vi behöver en ny debatt om denna fråga.

  Intressant med tanke på det med kvinnans roll som barnaföderska. Borde det kanske ses som ett jobb? Tänker osökt på KD:s vårdnadsbidrag. alltid något! det skulle säkert göra mycket för kvinnors hälsa.

  //Ile (också kristen men kanske av det ”tuffare” slaget. Jesus är ingen mild pajas aka jultomte. Han säger sanningen som den är, oförskönad, den sätter ändå människor fria)

  Gud välsigne dig Lena och hoppas att ditt fortsatta liv blir fullt av ljus!

  Vänligen, ile.

 115. lenaalun permalink*
  2010/02/11 9:34 f m

  Tack Ile, jätteroligt att veta att någon annan orkar ta sig igenom debatten och får ut något!

  Tack och god bless you för att du månar om mig. Försöker ta mig upp i ljuset och det går bättre och bättre. 🙂

  Jag ber, tror övertygat och tar emot det fortsatta livet fullt av ljus.

  Lena

 116. Anders permalink
  2010/02/11 1:25 e m

  Kort svar till Bunny. Du verkar ta för givet, att du bör fritt kunna välja att inrätta ditt liv på andra människors ekonomiska bekostnad, om du inte subjektivt känner dig helt till freds med livet. Du verkar vidare betrakta det närmast som en förolämpning, att du skulle tvingas att göra någon motprestation, som inte faller dig på läppen, i gengäld mot att skattebetalarna försörjer dig. (Ingenting hindrar f.ö. dig från att *själv* ta initiativ till, att ”gå gratis på ett katthem el dyl för att få rutiner”.)

  Alla människors gemensamma predikament – avsaknaden av total kontroll över sina egna liv – verkar du betrakta som ett slags oförklarligt (och oförtjänt) bristtillstånd, vilket hindrar dig från att arbeta.

  Det är förmodligen inte möjligt för dig att överge din utgångspunkt. Kanske är det inte heller möjligt för dig att inse, att alla inte delar uppfattningen, att den som så önskar bör – utan några objektiva sjukdomsfynd – fritt kunna välja att inrätta sitt liv på andra människors ekonomiska bekostnad.

 117. Bunny permalink
  2010/02/11 3:06 e m

  Fel! FK tyckte att om jag gick som volontär så var jag frisk att gå ut i arbete 100 %! Du var inte med, du vet inte vad som sas mm!!

  Energitjuv!

  Skaffa ett liv!

  Jag skulle önska att DU en dag råkade ut för något så du skulle förstå! Det är tyvärr så… Jag var likadan, sen drabbades jag av det ena och det andra, min mor åkte in på IVA i omgångar döende…

  DÅ blev jag ödmjuk till livet…

  Lilla Anders, far åt helvete med dina jävla åsikter!

 118. Anders permalink
  2010/02/11 4:34 e m

  Tja.. Bunny,

  FK kanske har rätt i, att om du klarar av att vara volontär, så skulle du klara av att arbeta.

  Som jag skrev, så är det kanske inte möjligt för dig att inse, att alla inte delar uppfattningen, att den som så önskar bör – utan några objektiva sjukdomsfynd – fritt kunna välja att inrätta sitt liv på andra människors ekonomiska bekostnad.

  Du verkar tro, att den som har drabbats av ohälsa (temporärt eller kroniskt) ellr någon/några annan motgång/ar genast ansluter sig till uppfattningen, att den som så önskar bör – utan några objektiva sjukdomsfynd – fritt kunna välja att inrätta sitt liv på andra människors ekonomiska bekostnad. Kanske är det inte möjligt för dig att inse, att det (man kanske kan kalla det för omfattninngen av delvis självvald regression) varken är någon slags given eller oundviklig utveckling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: