Skip to content

Friskhetskalendern: Lucka 11 Jesusnärvaron

2010/01/24

Kommer från en sinnesrogudstjänst i Pingstkyrkan och vi inledde med att sjunga;

Här en källa rinner, säll den henne finner. Hon är djup och klar, gömd, men uppenbar.

Andens törst hon släcker, och i hjärtat väcker. Frid och stilla ro, kärlek, hopp och tro.

Ja, uti dess flöden gives bot mot döden. I dess friska flod blir min vilja god.

Du Guds kärleks källa, du skall evigt välla. Evigt häslosam skall din flod gå fram.

Jag blev frälst i augusti 1992. Jesus har varit min ledstjärna sedan dess, men den här riktiga personliga relationen har inte velat infinna sig, som många andra vittnar om. 

Läste i The Secret Hemligheten på s. 183;

För att kunna älska dig själv helt och hållet måste du få syn på en ny dimension av Dig. Du måste inrikta dig på närvaron inom dig. Ta paus en liten stund och sitt i stillhet. Koncentrera dig på att känna närvaron inom Dig. När du koncentrerar dig på närvaron inom dig kommer den att börja uppenbara sig för Dig. Den är en känsla av ren kärlek och lycka, och den är perfekt och fullkomlig. Den här närvaron är den fullkomlighet som Du är. Den här närvaron är det sanna Du. När du koncentrerar dig på närvaron, när du känner, älskar, hyllar den här närvaron, då kommer du att älska dig själv helt och fullt, kanske för första gången i ditt liv.

Varje gång du ser på dig själv med kritiska ögon, byt genast fokus till närvaron inom dig, så kommer dess perfektion att uppenbaras för dig. När du gör det kommer alla brister som har manifesterats i ditt liv att lösas upp, eftersom dessa brister och ofullkomligheter inte kan existera i ljuset av din inre närvaro. Oavsett om du vill återfå din perfekta syn, lösa upp en sjukdom och återfå ditt välbefinnande, förvandla fattigdom till överflöd, upphäva åldrande och nedbrytning, eller göra dig av med någon form av negativitet, koncentrera dig på och älska närvaron inom dig, så kommer perfektionen att manifesteras i ditt liv.

” Den absoluta sanningen är att det inre ”jaget” är perfekt och fullkomligt. Det verkliga ”jaget” är andligt och kan därför aldrig vara mindre än perfekt, det kan aldrig ha någon brist, begränsning eller sjukdom.”

Charles Haanel

Jämför detta med Bibelns Matteusevangelium 5:43-48;

Ni har hört att det belv sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

I bönen inför nattvarden klickade det bara till och jag kunde verkligen ta emot Jesus och emotionellt känna att korsets seger också är något jag kan känna genom Jesus. Tror att det var orden i The Secret ovan som jag läste innan på eftermiddagen som förberedde marken. Kristnandet tar tid! Om detta hade jag skrivit i min uppsats våren 2002;

Matthew Fox visar att den Kosmiske Kristus är grundad i historien hos ett folk av kött och blod. Den inkarnerade Kristus ses i en dialektisk relation med kosmologins Kristus. Jesus ses följaktligen som mänsklig och tidsbunden såväl som preexisterande transcendent, menar Fox. Allt på jorden och allt i himlen är ”i Kristus”. Följande hymn från Bibelns Kolosserbrev 1: 15-20 lånar mycket från andra religioner och är djupt ekumenisk;

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

I den elfte luckan fann jag Jesus. I min strävan efter välbefinnandet visade det sig att jag nu kan ta emot Jesus och identifiera honom som sinnesron och friden bortom negativitet och stress.  Den närvaro djupt inne i mig som jag återupptäckte på Vidarkliniken i oktober- nov, och som varit fjärran från mig sedan jag var mycket liten. Jag har mött den glimtvis under min sjukdomstid, bl a i en Resan-behandling jag fick i okt 2006, men det har varit svårt att hålla fast vid och behålla närvaron.

lena alun

Annonser
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: