Hoppa till innehåll

Mitt nya liv som Kristi apostel

2009/07/21

Jag bloggade förra tisdagen om hur jag plötsligt upplevde Gud så långt borta. I en vecka har jag känt mig bortvänd från Gud. Samtidigt har mina trogna vänner kommit tillbaka och jag har känt stor gemenskap med dem var och en för sig. Det är en viktig aspekt av det kristna livet som inte har velat fungera tidigare. ”Där två eller tre är församlade i mitt namn är jag med er”, lär Jesus ha sagt.

Igår kom Uffe och Anna till mig med den gudomliga avsikten att bara betjäna mig. Vi fikade och jag fick berätta hur jag har haft det de senaste tre veckorna, då de gav mig helande förbön i anslutning till veckans hemgrupp. Det är ett namn för den kristna församlingens grundfundament. Cellgrupp är ett annat nytt ord för den gemenskapen som jag har lärt mig den senaste veckan.

Nu kom Uffe och Anna enbart för att de ville slösa med sina nådegåvor över mig och mitt tillfrisknande från cancersjukdomen. Idag kan jag se att förberedelsen för deras helandetjänst på Andens uppdrag har pågått i en veckas tid. Pingstkyrkan i Eskilstuna har haft förmånen att ha Ingemar Helmner som ledare i en fyra dagar lång bibelskola, öppen för alla, som kulminerade i en ekumenisk gudstjänst med honom som predikant. Det kändes som om han kommit till Eskilstuna för att säga mig Andens ord. Hans tilltal träffade mig mitt i prick.

När Anna igårkväll smorde mig med olja och uttalade  Andens vishet över mig fungerade det plötsligt. Jag upplevde Hjärtats fräslning. De förhoppningar Uffe förespeglade mig för tre veckor sedan ledde till infriade förväntningar igårkväll. Sommaren 1992 blev jag frälst till Intellektet. Uffe har i tre år gått bredvid mig och saknat min Fulla Frälsning. Igår kväll var det tydligen dags.

Som av en händelse såg jag  i morse att pastor Marcus Ardenfors skrivit följande på pingstkyrkans blogg;

Vi kan var reaktiva i våra liv. Det innebär att vi styr alla våra beslut efter vad som händer. Men vi kan också vara proaktiva och förbereda oss i förväg så att vi är beredda när tillfället är rätt. Genom bibelns berättelser ser vi uttrycket många gånger ”När tiden var inne”. Ofta är det något som är efterföljt av förberedelser inför det som skulle komma.

Jag ser sommaren som ett utmärkt tillfälle att göra en del reflektioner och inre förberedelser så jag kan var redo när Gud öppnar de dörrar som bara han kan öppna. När han ger tillfälle vill jag vara redo. Vill du?

Efter 17 år som hängiven kristen öppnades dörren i goda vänners gemenskap, fast beslutna att ösa sin Kristuskärlek över mig. Jag öppnade mig och tog emot som ett litet barn. Varje ord och känsloförnimmelse tog jag emot och lät mig förvandlas av – till den smorda Kristi lärjunge jag känt mig kallad till i snart 17 år. Det senaste året har jag känt mig kallad till apostel. Norstedts svenska ordbok översätter apostel till person som gör stora insatser för att sprida en lära eller en rörelse, även allmännare om person som ivrigt propagerar för något t ex nykterhetsapostel, sedlighetsapostel. Efter ett år som bloggare kan jag se att jag redan är igång  som apostel.

Jag läser just nu med stor passion Ingemar Helmners bok Berörd av Gud och inspireras till större evangeliska gärningar framöver.

Ser idag att frågan om samkönade äktenskap har skapat konfontation mellan Svenska kyrkan och den Anglikanska.  På Dagen Debatt skriver Ola Eriksson;

Jag skulle vilja påstå att den västerländska kyrkan genomgår en svårartad kris med många olika symptom. Svårigheterna och snårigheterna i kvinnoprästfrågan, abortdebatten och dagens fråga om samkönade äktenskap, har alla sina rötter i två fundamentalt väsensfrämmande tros- och livsåskådningar, som båda ser sig som den sanna kristendomens arvtagare och/eller människolivets försvarare. En forntidens kättarstrid utspelas framför våra ögon. Vi är fångade i en konflikt av palestinska proportioner, där liberala och konservativa troende förnekar den motsatta sidans livsrum och rätt att existera, och då hjälper varken klarsyn eller vältalighet.

Jag är både stolt och glad över att få bo i Sverige där kunskap och mod har givit Svenska kyrkan kraften att våga ställa sig upp för dem som är födda till homosexualitet. Min övertygelse är att Svenska kyrkan har tagit steget i rätt riktning teologiskt och socialt. Vad jag har förstått kan den medicinska vetenskapen bekräfta att homosexualiteten bestäms av hormonbalansen i moderlivet.  Svenska kyrkan motiverar och argumenterar sitt bejakande av de samkönade äktenskapen precis som jag själv har gjort i mina blogginlägg när debatten pågick här i Sverige. Nu ska Svenska kyrkan förklara för resten av den världsvida kyrkan hur hon teologiskt i konfrontation med staten och den politiska majoriteten (95%) funnit att Andens ledning visat på det ickediskriminerande vägvalet.  Det liberalteologiska förhållningssättet har skördat en stor seger genom accepterandet av samkönade kyrkliga vigslar. Problemet att förklara för resten av kristenheten återstår. Jag står där i  mitten och har ett särskilt uppdrag att förkunna som en helt fristående och oberoende teolog och bloggare. Jesus var en man som inte var rädd för konfrontationer.

Vi kan redan se att det är övervägande kvinnor som tagit möjligheten ,genom den nya lagen, att gifta sig. Om kvinnors homosexualitet står nästan ingenting i Bibeln. Detta är vad jag har funnit;

Rom 1:26
    Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt,

Vad Paulus avsåg med det onaturliga umgänget mellan kvinnor kan vara intressant att födjupa sig i. Men vilken trovärdighet vill vi ge honom i Sverige år 2009? Vad visste han om kvinnor? Det är han som har uttalat orden att kvinnor ska tiga i församlingen. Detta påbud har vi i Sverige för länge sedan frångått. Det har man inte tagit avstånd från i den  Anglikanska kyrkan ännu. Dagen skriver;

ACNA (Anglikanska kyrkan i Nordamerika) viger kvinnor till diakoner men det är upp till varje enskilt stift om man även väljer att prästviga kvinnor. Däremot ska öppet homosexuella inte vigas till präster och man motsätter sig samkönade äktenskap. I förordet till kyrkans konstitution beklagar man den spricka som uppkommit inom Anglikanska gemenskapen och orsakats ”av dem som omfamnat felaktiga läror”.

Biskopen i Visby, Lennart Koskinen, säger i Aftonbladet;

– Det var samma sak när det gällde kvinnliga präster. Vi i Svenska kyrkan vågade då driva frågan och det har lett till att många andra kyrkor vågat gå efter. Hade vi inte gjort det hade frågan om kvinnliga präster fortfarande varit i sin linda.

– Eftersom vissa personer blir kära av personer av samma kön, och det finns en naturlig variation i skapelsen, vore det ett hån och ren diskriminering att inte låta dem gifta sig, säger Koskinen.

Liberala Kvinnors toppkandidat Cecilia Wikström (FP) kommenterar i Dagen sina politiska uppdrag i EU-parlamentet:

Jag har aldrig gjort något stort nummer av min tro men jag tror att det syns i allt jag gör. Jag är präst och utlånad i demokratins tjänst på obestämd tid. Dessutom tror jag att det är bra att det finns en präst i parlamentet som inte är katolik, säger hon.

Ingemar Helmner lärde mig den 18 juli att Jesusväckelsen alltid innebär konfrontation. Det handlar om att ha  fått mandat från Gud. Förföljelsen kommer när det finns någon förföljare. Då är det nära till konfrontation. Vem förföljs i historien om de samkönades rätt att ingå äktenskap?

Uppdatering 20090721; Fann att csaar skrivit något som jag tycker passar in på Svenska kyrkan. Hon är öppen för ny kunskap. Nu avkrävs hon en pudel för att kunna samsas vidare med den Anglikanska kyrkan. Det finns stora kristna skaror i Sverige som anser att homosexualitet är synd och ondska. Men hallå, ni förväxlar det med det sexuella våldet! Varför skulle Jesus fördöma två personer av samma kön som kärleken funnit? 

Uppdatering 20090729; Eskilstuna-Kuriren låter kyrkopolitikern Margareta Ekström (S) komma till tals. I papperstidningen står dessutom att läsa;

Margareta påpekar att Bibeln skrevs för 2000 år sedan (typ 🙂 ) och att det är en självklarhet att det har skett en förändring i samhället som även kyrkan måste anpassa sig efter.

Ja, det lär sig varje teolog som läser kyrkohistorian, vilken är obligatorisk. Margareta Ekström säger vidare;

– I bibeln står det till exempel att kvinnan ska tiga i församlingen. Om det inte hade skett en förändring där hade jämställdheten inte sett ut som den gör i dag.

Margareta är rädd för att det ska ta 50 år innan könsneutrala äktenskap är accepterade, precis som det gjorde med kvinnliga präster.

– Man ska inte lägga sig i vuxna människors kärlek. Homosexualiteten är inte direkt något nytt, den har funnits i alla tider.

Det känns väldigt konstigt med en kyrka som istället underblåser hot och förföljelser. I Eskilstuna-Kuriren berättar en homosexuell man om sin försiktighet i Eskilstuna.

-Till exempel när man går på stan och får de där trångsynta blickarna. Men egentligen tror jag att de som tittar inte förstår vad de gör. Jag tror det är undermedvetet, något man är uppväxt med. Jag är inte klädd på något annorlunda sätt, jag är som jag är. Varför ska jag behöva dölja det?

Varför åker du på Pridefestivalen?

– Jag tycker det är bra att man uppmärksammar vår situation och visar att vi har samma värde som alla andra i samhället. 

https://lenaalun.wordpress.com/2008/08/27/det-heliga-aktenskapet/

http://sv.wordpress.com/tag/heteronormativiteten/

lena alun

9 kommentarer leave one →
 1. Lasse permalink
  2009/07/21 4:18 e m

  Fråga: Vad är kyrkans lära om äktenskapet?
  Svar: Kyrkan har ingen egen lära i frågan – den hänvisar till Sveriges Riksdag.

 2. lenaalun permalink*
  2009/07/21 5:14 e m

  Exakt!
  Klickar man på heteronormativiteten finner man mina tidigare blogginlägg. Ordet äktenskap är ju dessutom ett svenskt ord som vi har frihet att göra som vi vill med. Sveriges folkkyrka och den politiska majoriteten är överens. Kan det bli bättre? Svenska kyrkan visar nu solidaritet med en utsatt grupp – inte minst för hatbrott. Det är klart att Jesus jublar. Hopppas att Svenska kyrkan får credit för detta nu, så att vi inte går ur kyrkan i samma omfattning som tidigare. Detta får mig att vilja fortsätta vara betalande medlem.

  Det är otroligt magert med undervisning om äktenskapet i Bibeln, som du påpekar. Att det finns två uppenbara kön är ju en sådan självklarhet att det är skrattretande att frambära Bibelns utsagor om parrelationen mellan man och kvinna som en normativ lag. Dessutom betraktas kvinnan i Bibeln som en handelsvara och inte som mannens jämlike. Vad tycker vi om det?

  Vi har gjort helt rätt i Sverige som låter den akademiska kunskapen vara vägledande för riksdag och folkkyrkan i äktenskapsfrågan. Äntligen känner jag mig lite stolt över att vara svensk. 🙂

 3. hahaha permalink
  2009/07/21 6:02 e m

  Även terrorister använder begreppet cell…

  Hoppas du skojar om att du är Kristi apostel ?
  Annars kan man lätt tro att du är sinnessjuk…

  • 2009/07/22 11:05 f m

   Man kan lätt tro allt möjligt om andra utan att besvära sig om att känna dem.
   /Anna

 4. Samuel Johansson permalink
  2009/07/22 1:33 f m

  ”Dessutom betraktas kvinnan i Bibeln som en handelsvara och inte som mannens jämlike.” Såg Jesus kvinnan som en handelsvara? Är man det minsta insatt i de fyra evangelierna är det en grov förolämpning mot honom som bemötte kvinnor med samma respekt och kärlek som andra människor i nöd.
  I övrigt är jag helt ense med dig, bortsett från att man inte kan utnämna sig själv till ett gudomligt ämbete; det måste ske inom ramen för en församling där andra ämbeten finns representerade och kan bekräfta din kallelse.

 5. 2009/07/22 11:02 f m

  Tack för dina starka och kontroversiella inlägg, Lena. Det är en nåd att få bli omnämnd i dessa sammanhang.

  /Anna- en ny morgon gryr!

 6. lenaalun permalink*
  2009/07/22 11:08 f m

  Hej Samuel!

  Det är ett alldeles riktigt påpekande. Tack! Jag upptäckte alldeles i början av min teologiutbildning, under filosofi- och etikkursen, att Jesus var feminist. Han behandlar och bemöter kvinnor på ett helt korrekt sätt. Med kärlek, respekt, omsorg och insikt. Kort sagt barmhärtighet.

  När jag slarvigt skrev Bibeln menade jag Gamla Testamentet och det Nya testamente som återupprepar fördömandet av GT´s förbud av den råa homosexualiteten som vi idag kallar sexuellt våld. Det som med en rent förfärande omfattning Har drabbat/drabbar kvinnor som psykologisk krigföring – i forna Jugoslavien och Afrika t ex.

  När man läser de nystamentliga breven finns en del kvinnosyn som vi tar avstånd från idag.

  Angående min kallelse har jag haft kontakter med Strängnäs stift sedan 1997, klarade mig väl igenom hela antagningsproceduren och fick 2005 ett vänta-besked-Nja; p g a min ohälsa. Jag var utbränd vilket psykologen uppfattade och min cancer hade då redan fått fäste i min kropp. Ett år senare märkte jag den själv och då var den redan metastaserad. Nu är jag mitt i behandlingar och det finns inget samfund som skulle anta en långtidssjukskriven. Svenska kyrkan aktade sig noga för bara en utbränd kandidat.

  Har du hört talas om det allmänna prästadömet, som Luther påtalade?
  Förra veckan fick jag förmånen att höra Ingemar Helmner och han betonade hur sorgligt det är med alla församlingsmedlemmar som känt Guds kallelse men som inte har blvit bekräftade av församlingsledningar. Gud väljer själv ,ofta de mest bräckliga lerkärlen. Det var också vad stiftet försökte trösta mig med.

  Det har jag nu själv också kommit att göra den sista veckan. Det finns en plan med att smula sönder ett bräckligt lerkärl.

  Vill slutligen poängtera att jag varit kallad av präster inom Guds församling.

 7. lenaalun permalink*
  2009/07/22 7:14 e m

  Hej Anna!

  Tack så mycket för i söndags! Du var med och förberedde marken och spred klarsyn över min situation.

  Kramar

 8. branderudanders permalink
  2010/07/22 10:40 f m

  En person som undervisar att någonting som är förbjudet i Torah (”Moseböckerna”) är okej, kan omöjligt vara Mashiakh (Messias), eftersom det är tydligt i Tan”kh (som många kristna kallar ”Gamla testamentet”) att Mashiakh ska föra människor in i Torah (”Moseböckerna”)-observans. För att följa Mashiakh måste man således leva som honom och göra det bästa i att föra människor in i Torah-observans.

  Första århundradets Ribi Yehoshua ha-Mashiakh (Messias) från Nasaret undervisade följande i NHM [Netzarim Hebreiska Matityahu] (senare förvrängt [se sista stycket hur man kan veta det] till ”Matteusevangeliet”) 23:1-3):
  ”Then Yehoshua spoke to the qehilot [plural av ordet qehilah; översättning: “community & convocation (summoned-congregation, appointed-assembly, invited-audience), respectively.”] and to his talmidim [lärlingar] saying, ”The Sophrim and those of the Rabbinic-Perushim [fariséer] sect of Judaism who advocate that Halakhah [mishpat] must be exclusively oral sit upon the bench of Mosheh [“Moses”]. So now, keep shomeir [vaka noggrant över [såsom i en vakts yrke att vaka]] and do concering everything – as much as they shall tell you! Just don’t imitate their maaseh (“practice, doing,making”) because they say but they don’t do.”

  I ovanstående stycke så befaller Ribi Yehoshua hans talmidim (lärlingar) att göra som fariséerna undervisade, vilket enligt Dödahavsrullarna 4Q MMT var Torahn inklusive mishpat ([beslut av ett judiskt beit-din [judisk domstol] om hur mitzwot (direktiven) i Torahn ska tillämpas. De har auktoritet från Skaparen att besluta om det – se Devarim (”5:e mosebok”) 17:8-13.)]. De undervisade att man ska följa mitzwot (direktiven) i Torahn. Detta inkluderar mitzwot om vad man ska äta och inte äta; t.ex. är det förbjudet att äta skaldjur och fläsk; och andra direktiv som att utövad homosexualitet är förbjuden i Torah. Det oundvikliga faktumet är således att det inte går att följa Ribi Yehohsua ha-Mashiakh (Messias) från Nasaret utan att göra sitt bästa att praktisera mitzwot (direktiven) i Torah.

  Det dokumenterade faktumet (se dokumentation på http://www.netzarim.co.il) att Ribi Yehoshua var i god ställning bland det fariséeiska ledarskapet i hela sitt liv, implicerar att de ord i ”evangelierna” som strider emot Torah omöjligen kan ha varit sagda av honom. Därför var en viktig del av metodologin i att skriva ”The Netzarim Reconstruction of Hebrew Matityahu” att inte inkludera ord som strider emot Torah.

  Anders Branderud

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: