Skip to content

Media förlöjligar de religiösa

2008/12/25

Var snäll och läs vad påven verkligen sa i sitt jultal. Det är stor skillnad på talet och den mediabild vi serverades. Även jag blev uppenbart störd av påvens påstådda jultal och visste inte hur jag skulle kunna tolka hans budskap välvilligt. Nu har jag fått facit här. Tidningen Dagen gick beklagligt nog också i fällan.  ”Vi ska inte vänta oss att någon nyhetsbyrå ber om ursäkt. Det hela är ju iscensatt med stor beräkning”, skriver Katolsk Observatör.

Några rader i Moa Martinssons (1890-1964) Kvinnor och äppelträd utgiven år 1933, vilken jag läser just nu, gav mig ledtrådar till att förstå påven & Co´s  politiska patos mot homosexualitet.

Se här; ”Den gamle bonden står kvar under oxeln. Han ser sin hustru där hon går från bykstugan över blekeängen med Fredrikas arm om midjan, och han grubblar som så många nätter förr över denna förfärliga gåta: två kvinnor som badar och inte bryr sig om sina män”.

Bakgrunden är att de två kvinnorna badar karbad tillsammans varje vecka år efter år, vilket till slut leder till böner i bönehuset för de syndiga kvinnorna. Det slutar med att en av kvinnorna tar sitt liv  genom att dränka  sig.

Jag har inte tidigare hunnit läsa kulturskatten av första vågens feminister. Den tiden har jag tagit mig nu till jul. Rekommenderas! I detta första kapitel i Kvinnor och äppelträd har den andra kvinnan modet att med hög röst ta till orda vid begravningen och läsa sin väninna i graven.  Genom att hånfullt se på prästen och säga emot ritualen för självmördarna. 

 Och här är ett utdrag ur påvens jultal:

”Och när den gör det så försvarar den inte endast jorden, vattnet och luften  och påminner om att dessa är skapelsens gåvor som tillhör alla. Den måste också försvara människan från självförstörelse. Det är nödvändigt att vi har någon slags ekologi för mänskligheten, och att denna förstås på rätt sätt. När kyrkan talar om människonaturen och påminner om att den utgörs av mannen och kvinnan och när den ber om respekt för skapelsens ordning rör det sig inte om gammalmodigt metafysiskt tänkande. Nej, det rör sig om att ha tilltro till Skaparen och att lyssna på Skapelsens språk. Att förakta detta språk betyder  att människan förstör sig själv och förstör Guds verk. Det som ofta hänvisas till som ”genderbegreppet ” handlar i stort om människans frigörelse från skapelsen och Skaparen. Människan vill vara ensam om att skapa sig själv – hon vill kunna själv bestämma om sina egna göranden, utan någon inblandning. Men om hon lever så, då handlar hon i strid mot sanningen och Skaparanden.”

Ja, regnskogarna kräver vårt skydd men människan kräver det också. Hon är en varelse i vilken ett budskap finns inristat som inte betyder något som motsätter vår frihet utan är frihetens förutsättning. Stora skolastiker bland teologerna har beskrivit äktenskapet som ett livslångt förbund mellan mannen och kvinnan, ett skapelsens sakrament, som Skaparen själv instiftat och som Kristus – utan att ändra på skapelsens budskap  – införlivade i historien om förbundet med människan. Det är en del av förkunnelsen som kyrkan gör för Skaparandens räkning, denne Skaparande som är närvarande i naturen i sin helhet, och särskilt i människans natur, för Gud skapade människan till sin egen avbild.”

Eller på engelska;

”In so doing, it should defend not just the earth, water and air as gifts of Creation that belong to everyone. She should also protect man from destroying himself.

It is necessary to have something like an ecology of man, understood in the right sense. It is not outdated metaphysics when the Church speaks of the nature of the human being as man and woman, and asks that this natural order be respected.

This has to do with faith in the Creator and listening to the language of creation, which, if disregarded, would be man’s self-destruction and therefore a destruction of God’s work itself.

That which has come to be expressed and understood with the term ‘gender’ effectively results in man’s self-emancipation from Creation (nature) and from the Creator. Man wants to do everything by himself and to decide always and exclusively about anything that concerns him personally. But this is to live against truth, to live against the Spirit Creator.

The tropical rain forests deserve our protection, yes, but man does not deserve it less as a Creature of the Spirit himself, in whom is inscribed a message that does not mean a contradiction of human freedom but its condition.

The great theologians of Scholasticism described matrimony – which is the lifelong bond between a man and a woman – as a sacrament of Creation, that the Creator himself instituted, and that Christ, without changing the message of Creation, welcomed in the story of his alliance with men.

Part of the announcement that the Church should bring to men is a testimonial for the Spirit Creator present in all of nature, but specially in the nature of man, who was created in the image of God. ”

 

Påven måste väl även han ha rätt att uttrycka sina synpunkter!  Han tror på att heligheten mellan man och kvinna enbart kan uttryckas mellan de biologiska könen. Men det heliga mellan manligt och kvinnligt uttrycks även inom en individ. En man som respekterar och dyrkar kvinnor har frid inom sig, medan den man som förminskar och förtrycker kvinnor utkämpar ett krig inom sig. Det omvända gäller naturligtvis kvinnor. Mansföraktet måste övervinnas för att skapelsens intention med män och kvinnor ska kunna förverkligas. Den intentionen går att uppfylla också inom ramen för en homosexuell relation.

Uppdatering 20090613: Dagens ledarblogg uppger idag hur Svenska kyrkan har resonerat angående samkönade vigslar;

”Kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan gjorde på fredagen som väntat. Den ber höstens kyrkomöte godkänna att kyrkan ska viga män med män och kvinnor med kvinnor på samma villkor som tidigare par där parterna har olika kön har sammanfogats.”

”Att Jesus själv såg – och att kristen tolkning av hans ord hittills har sett – äktenskapet som en trogen relation mellan just man och kvinna enligt Guds ursprungliga avsikt torde vara uppenbart. Om poängen är att trohet har varit en del av den avsikten från början, kan denna bibeltext faktiskt göras relevant för frågan om äktenskap mellan personer av samma kön. Detta skulle i så fall innebära att det slags livslånga relation som Jesus talar om som en intention i skapelsen även skulle kunna ingås av par av samma kön.”

”Jesu ord om äktenskapet mellan man och kvinna behöver med andra ord inte stänga dörren för en trofast äktenskaplig relation mellan människor av samma kön. Hans ord ger oss ingen tydlig angivelse beträffande äktenskapets innebörd i andra relationer än dem som var aktuella när Jesus uttalade sina ord om äktenskapet för snart två tusen år sedan.”

Dagens Elisabeth Sandlund ser det som att Svenska kyrkan nästan slår knut på sig själv. Jag menar att Svenska kyrkan nu väl försvarar sitt exisentensberättigande. Att den skulle vara så insiktsfull i relation till vetenskap och politik hade jag inte vågat hoppats på. Jag är glad för detta. 🙂

lena alun

Annonser
15 kommentarer leave one →
 1. Mikko permalink
  2008/12/25 9:08 e m

  Katolsk Observatör är partisk

 2. lenaalun permalink*
  2008/12/25 9:17 e m

  Tycker du att tidningarna har varit opartiska och sakliga?

 3. Erik permalink
  2008/12/26 8:22 f m

  Hur kunde påvens tal förvanskas så i massmedia? Vem är det som medvetet misstolkar och varför?

  * Gay marriage is not primarily about marriage…. It is about inserting into the law the principle … that sexual orientation should be treated exactly the same way we treat race in law and culture…. The next step will be to use the law to stigmatize, marginalize, and repress those who disagree with the government’s new views on marriage and sexual orientation.[8]

  * Gay-marriage advocates say it all the time: People who think marriage is the union of husband and wife are like bigots who opposed interracial marriage. Believe them. They say it because they mean it.[9]
  l

 4. lenaalun permalink*
  2008/12/26 10:39 f m

  Hej Erik,

  Vem har gjort dessa uttalanden? Inte påven i alla fall. 🙂

 5. Andres permalink
  2008/12/26 6:49 e m

  Ditt blogginlägg är patetiskt. Uppenbarligen har du inte mycket till övers för homosexuella relationer. Det är artiklar som dina som ger bränsle åt homohat och motsvarande hatbrott.

 6. lenaalun permalink*
  2008/12/27 8:04 f m

  Oj, Andres, det var överraskande reaktioner.

  Vad är det patetiska?
  Vad grundar du dig på att jag inte har mycket till övers för honosexuella relationer?
  På vilket sätt ger jag bränsle åt homohat/homobrott?

  På min blogg vill jag ha seriösa diskussioner med underbyggda argument. Kommentarer som dina brukar jag inte godkänna, men jag vill ge dig en chans att komma till tals.

  mvh
  Lena

 7. lenaalun permalink*
  2008/12/27 9:32 f m

  Hej igen Andres,

  Jag har satt etiketterna /homosexualitet/ och /heteronormativiteten/ på de blogginlägg som handlar om homosexuella relationer alternativt bibliska perspektiv på genusrelationen.

  Till höger i marginalen kan man klicka på dessa och få fram blogginläggen.

  Jag vill särskilt tipsa om denna artikel;
  https://lenaalun.wordpress.com/2008/10/19/min-examinationsuppgift-2006-i-kropp-halsa-och-sexualitet-5p-mdh/

  Mvh

  Lena

 8. Tomas F permalink
  2008/12/27 2:54 e m

  Det är väl ingen hemlighet att Påven och Katolska kyrkan hatar homosexuella. Katolska kyrkan och delar av övrig kristenhet är förövrigt till stor del ansvariga för aidskatastrofen i Afrika tillsammans med inkompetenta afrikanska regeringar p.g.a. sin vägran att uppmuntra preventivmedelsanvändning. Aidsförnekaren Mbeki och dennes hälsominister rekommenderade t.ex. grönsaker i sin totala obildning för att minska hivspridningen i Sydafrika. Kritik är sannerligen befogad när religioner tror sig ha tolkningsföreträde inom moral och vetenskap.

 9. lenaalun permalink*
  2008/12/27 6:20 e m

  Jag är ingen Försvarare av påven. Jag beundrar påvens motståndare Martin Luther väldigt mycket. Jag försökte se på påvens uttalanden lite sakligt och objektivt. Kort sagt lite balanserat. Det föll på sin egen orimlighet att påven skulle ha uttryckt sig så illa som media framställde. En sådan representant för den världsvida kyrkan som väcker sådan anstöt skulle knappast kunnat ha fått bli vald till påve. Jag försökte sätta mig in i hur han ser på sakerna.

  Det slog mig aldrig att media skulle vara så fel ute. T o m tidningen Dagen brast i källkritik. Förklaringen måste vara att det är en frikyrklig tidning. Att man är van att vara i opposition till de kyrkliga stormakterna.

  Ja, det är förskräckligt att katolska kyrkan inte tillåter preventivmedel i Afrika o s v.

  Jag är långt ifrån katolik. Kyrkokritiker är nog ett passande epitet. Men jag kan kyrkan, kristendomen och det kristna livet. Jag vet att livets skatt ryms i den kristna traditionen.
  Jag är också ödmjuk nog att kalla mig religionspluralist, ända sedan jag började läsa mina första teologiska högskolepoäng. Eter ett par resor till Thailand blir det väldigt tydligt att buddhismen verkar fungera bättre som religion än vad kristendomen gör, i mina ögon mätt. Kan bero på att jag jämför med min hembygd Mälardalen, som ju är världens mest sekulariserade område. I buddhismen saknas ”Gud Fader”. Det tror jag har sina fördelar.

 10. 2008/12/29 2:09 e m

  Intressant!
  Buddismens ”rätt …” innebär ett praktiskt balanserat rättesnöre.
  Koranen är enligt muslimerna det senaste testamentet inom monoteismen.
  Dags att formulera en ny religionsfilosofi med öppningar för alla(h)? En uppgift för FN eller?
  Gud=Kärlek räcker långt för mig!
  Folkpartiet bör förstärka sin ”upplysningsprofil”, gärna med buddistiska inslag.

 11. lenaalun permalink*
  2008/12/29 3:07 e m

  Hej Hans!

  Vi har matchat varandra bra tidigare på ekuriren.se! Sedan ledsnade jag på att icke bli publicerad eller avkortad…. Nu har jag slutat att kommentera där.

  Jag känner en kvinna i Bahai som har stora planer på någon religionspluralistisk förening. Hon hade ett föredrag under demokrativeckan på torsdagen, tror jag, i Studiefrämjandet(?)
  Bahai har skrivit brev till kyrkorna och de andra religionerna också. Något är på gång, och de behöver oss i Fisk/fp.

  Gud= Kärlek= Medvetenhet=Visdom= Ordet

 12. Religionslärarstudenten permalink
  2009/02/24 11:01 f m

  Det var en stor glädje att få läsa ett så nyanserat debattinlägg i frågan. Det är synd att några av läsarna som har kommenterat ditt inlägg har ett lika förenklat svartvitt seende som massmedia alltför ofta visar upp.

  Tack!
  /Monika

 13. lenaalun permalink*
  2009/02/24 2:58 e m

  Tack själv, Monika!

Trackbacks

 1. Vart tog du vägen, Gud?! « lena alun
 2. Mera om äktenskapet « lena alun

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: