Skip to content

Slaktat äktenskap?

2008/11/18

En annan fråga som principiellt engagerar mig mycket just nu är de eventuella könsneutrala äktenskapen. Denna insändare i Eskilstuna-Kuriren idag fick jag som bloggkommentar redan den 12 november. Ett flitigt kampanjarbete pågår alltså.

Påståendet att ”homorörelsen har sitt ursprung i ett sovjetiskt sexualexperiment från 1920-talet” måste sägas vara ren dikt och skrämselpropaganda.

I lundaprofessorn Tiina Rosenbergs Queerfeministisk Agenda skrivs att historikerna på området om homosexualitetens historia inte är överens. Den essentialistiska skolan hävdar att homosexualitet alltid har existerat, medan de sociala konstruktivisterna framhåller att det är först under 1900-talet som bögar och flator har identifierats som särskilda grupper. Jag ser inget motsägande med de två positionerna.

En vändpunkt i den moderna homosexualitetens historia är Benkerts öppna brev år 1869. Han författade två anonyma broschyrer. Han föddes år 1824 i Wien, men verkade i Tyskland. De tyska myndigheterna övervägde en kriminalisering av manligt homosexuellt umgänge och mot detta förslag protesterade Benkert och satte samtidigt, utan att vara medveten om det, delar av homorörelsen framtida agenda. Ungefär samtidigt kom den tyske advokaten Ulrich ut offentligt genom att kräva förståelse för den samkönade kärleken, istället för bestraffning.

Benkert och Ulrich var de första som utvecklade de homosexuella och heterosexuella kategorierna ur ett aktivistiskt perspektiv. Deras förhållningssätt var politiskt och taktiskt och de bör uppfattas som jämlikhetskämpar.

Nästa vändpunkt i den homosexuella historien är händelsen i Stonewall år 1969. En razzia genomfördes av polisen på baren för lesbiska, gaymän och transpersoner i New York- Stonewall Inn. Hundra år efter Benkerts manifest symboliserar Stonewall 1969 den västerländska homosexuella gruppen som konfronterande och upprorisk politisk kraft. Målet var att knyta loss de homosexuella från skampålen, stävja diskrimineringen och öppna vägen för ett offentligt  erkännande.

Den tredje vändpunkten i den homosexuella frigörelsens historia är prideparaden i New York i juni 1990. Ett flygblad delades ut – Queers Nations manifest. Gruppen etablerades snabbt i USA. Ingen människa skulle ställas inför kravet att förneka, förtränga eller nedvärdera sin egen kultur och identitet för att få rätt till delaktighet i samhällslivet.

Det är detta politiska mål som troligen kommer att befästas i svensk lag år 2009. Det är denna jämlikhetsreform som kristna grupperingar vill förhindra. Vad skulle jesus ha sagt?

lena alun

Annonser
7 kommentarer leave one →
 1. Jörgen U Bengtsson permalink
  2008/11/18 1:19 e m

  Frågan vad Jesu skulle ha sagt är ofta bara fånig och avspeglar noll kunskap om Jesus, vad han sagt och hur kristna under tvåtusen år förstått den saken. Om äktenskapet säger Jesus i Matteus evangelium: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte: Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.” 19:5
  Jesus bekräftar tydligt den syn på äktenskap och samlevnad som finns i Bibeln och varit självklar för judisk-kristen tradition ända fram till vår tid. Det överväldigande flertalet nu levande judar, kristna och muslimer har samma uppfattning. En liten minoritet i en sönderfallande civilisation hävdar nu något annat. Det är deras sak, men kom inte dragandes med Jesus som ett alibi. Ha åtminstone ärligheten och modet att medge att ni kör över Jesus och det vi vet om hans uppfattning. Den respekten bör ni ha för Jesus, de religiöst troende och er själva!

 2. Lena permalink*
  2008/11/18 2:09 e m

  Det avgörande är vår egen personliga relation till Jesus. Vad han som ”den levande guden” säger oss idag. Vad vi vet om hans uppfattning för två tusen år sen går inte applicera på våra livsvillkor i Sverige idag.

  Jesu var, är och ska komma. Guds lag skulle skrivas in i våra hjärtan. Vad säger våra hjärtan om sann kärlek mellan samkönade? Det är mer intressant. Jesus var en fritänkande jude. En politisk rebell som väntade på det eskatologiska gudsriket.

  Så här resonerar judiska centralrådet i Sverige (min länk könsneutrala äktenskapen) ;

  ” Ett juridiskt kontrakt
  Ett av argumenten bakom stödet är att äktenskapet enligt judiskt synsätt är ett juridiskt kontrakt som reglerar vad som händer vid en skilsmässa.
  Det andra, tunga, argumentet är att förslaget motverkar diskriminering i samhället genom att ge homosexuella par samma rättsliga skydd som heterosexuella par.
  – Vi känner att vi som en minoritet, som har varit förföljda och utsatta för så mycket antisemitism och förtryck, inte kan stå bredvid och se på att man diskriminerar någon annan minoritet. Om de homosexuella tycker det här är viktigt, då har inte jag rätt att säga att det inte är viktigt. Man måste vara lyhörd, det handlar om att bejaka minoriteter och deras rättigheter, säger Lena Posner Körösi.”

 3. Jörgen U Bengtsson permalink
  2008/11/18 5:12 e m

  Gott så var det tydligt sagt. Vad den historiske, bibliske Jesus, sagt och som den samlade kristna kyrkan hållit för sant och riktigt fram till senaste tid och som det stora flertalet kristna fortfarande sluter upp kring, saknar avgörande betydelse om mitt hjärta, min personliga uppfattning säger något annat. Då blir vi var och en vår kyrka och Jesus blir bara en megafon för det jag anser vara riktigt. Detta är inte kristen tro! I det avseendet är det alltså meningslöst att fortsätta samtalet.

  När det sedan gäller det judiska centralrådet i Sverige hade det varit klädsamt om Du redovisat inte bara deras syn på äktenskapet som ett kontrakt mellan två kontrahenter och den följande slutsatsen att man därmed inte principiellt har något att invända mot en könsneutral äktenskapslagstiftning utan också deras bestämda uppfattning att rabbiner inte får utsättas för något statligt tvång att viga samkönade par. I det ligger givetvis att många rabbiner överhuvudtaget inte kan tänka sig förrätta vigslar av det slaget. De delar i allt väsentligt den historiske och judiske Jesus redovisade uppfattning. I den enda judiska staten i världen, Israel, förekommer det inte några samkönade vigslar. Judendomen är en internationell gemenskap och centralrådet i Sverige representerar kanske den judiska majoritetsståndpunkten i Sverige, men inte mycket mer. Om du kontaktar den judiska församlingen i Malmö lär du t.ex. få höra ett något annorlunda budskap än från Stockholm.

 4. lenaalun permalink*
  2008/11/18 10:25 e m

  Bibeln och kyrkans tradition är ramen för den kristna tron, men kyrkans lära påverkas av det omgivande samhället.

  Jag anser att riksdagsmajoriteten, det judiska centralrådet i Sverige samt alla kyrkliga företrädare som förespråkar en könsneutral äktenskapslagstiftning företräder den Jesus
  jag har mött.

  Ecce-homo utställningen har väl banat vägen. Många präster är homosexuella. Det måste betyda något positivt, enligt min mening.

 5. Henri Högberg permalink
  2008/11/19 3:16 e m

  En religiös dogm är inte en politisk åsikt. Den svenska kyrkan, med sin historia och sin Luther, är på fallrepet för att kyrkans högsta ledare förblir mer politiska än kristna.
  Vem låter en alfabet utreda ett juridiskt dokument?
  Jesus skapade inte den kristna kyrkan, det var Paulus.Den förre var medlem av en judisk församling under hela sitt liv. Gör inte om honom till någonting annat.

 6. Fredrik F. permalink
  2008/11/19 6:33 e m

  HH: Vad är en alfabet ?

 7. lenaalun permalink*
  2008/11/19 7:59 e m

  Exakt. Jesus skapade inte kristendomen. Bibeln är skriven
  av inpirerade människor. Men Jesus lever och möter människor varje dag. Jesus upprättar. Vem behöver hans upprättelse? De homosexuella eller dem som vill bevara äktenskapet hetero?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: